Więcej

    Magdalena Olszewska

    Wielość wariantów i jeden cel, czyli II Zjazd Unii Teatrów Polskich poza Polską w Wilnie

    Aktywnie w dyskusję II Zjazdu włączyli się przedstawiciele Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie – dyrektor Elżbieta Wrotnowska-Gmyz oraz wicedyrektor Jarosław Cymerman. Całość...