Porównanie sytuacji Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce


Ukazuje to olbrzymią asymetrię praw mniejszości z korzyścią dla mniejszości litewskiej w RP.

Domaganie się przez Polaków na Litwie tych samych praw, z których korzysta mniejszość litewska w RP jest traktowane na Litwie jako działalność antypaństwowa lub daleko idący radykalizm lub populizm.