1
Polacy na Litwie upamiętnili 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Hołd poległym w obronie Ojczyzny i pomordowanym w lasach ponarskich oddali również przedstawiciele młodszego pokolenia wileńskich Polaków Fot. Marian Paluszkiewicz

Hołd poległym w obronie Ojczyzny i pomordowanym w lasach ponarskich oddali również przedstawiciele młodszego pokolenia wileńskich Polaków Fot. Marian Paluszkiewicz

We wtorek, w dniu 1 września, w Ponarach, przy Krzyżu Ponarskim odbyły się uroczystości upamiętniające 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Podczas ceremonii hołd poległym bohaterom w obronie Ojczyzny oddali członkowie Związku Polaków na Litwie oraz przedstawiciele Ambasady RP na Litwie, przedstawiciele placówek dyplomatycznych innych krajów oraz wilnianie.

— Zebraliśmy się, aby złożyć hołd wszystkim ofiarom tej strasznej wojny, niezależnie od tego czy walczyli z okupantami z bronią w ręku, czy zginęli z powodu ideologii. Chylimy czoła przed wszystkimi, którzy leżą tu pomordowani w lesie ponarskim — powiedział Michał Mackiewicz, prezes Związku Polaków na Litwie oraz poseł na Sejm Republiki Litewskiej.

Dyplomaci chylą czoła przy pomniku pomordowanych Żydów w Ponarach Fot. Marian Paluszkiewicz

Dyplomaci chylą czoła przy pomniku pomordowanych Żydów w Ponarach Fot. Marian Paluszkiewicz

Hołd ofiarom wojny złożyli również przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej na Litwie na czele z Ewą Figel, Radcą – Minister – Kierownik Wydziału Politycznego Ambasady RP.

Uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i kwiaty  pod pomnikiem  pomordowanych Polaków przez hitlerowców oraz litewskich kolaborantów.

Po złożeniu kwiatów wystąpił zespół „Solczanie”, który wykonał wiązankę patriotycznych i wojskowych pieśni. Wieńce oraz wiązanki kwiatów również zostały złożone pod pomnikami pomordowanych Żydów, Rosjan, Litwinów. Po złożeniu kwiatów odprawiono Mszę św.

W czasie II wojny światowej, w latach 1941 – 1944 las w Ponarach był miejscem masowych mordów dokonywanych przez oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej pod Wilnem. Niemcy, wspomagani przez ochotnicze litewskie oddziały Ypatingasis būrys wymordowali tu ok. 100 000 osób. Wśród nich od 56 000 do 70 000 stanowili Żydzi. Wymordowano również od kilkunastu tysięcy, do 20 000 Polaków (inteligencja wileńska i żołnierze Armii Krajowej), a także Romów, komunistów oraz Rosjan.

Pierwsze strzały II wojny światowej oddano w kierunku polskich granicznych strażnic o godzinie 4.40 w nocy. Po pięciu minutach później pancernik „Schleswig – Holstein”, który przybył do Wolnego Miasta Gdańska z „kurtuazyjną” wizytą, ostrzelał polską  wojskową składnicę tranzytową na Westerplatte.

Nazistowski plan podboju naszej Ojczyzny zakładał wojnę błyskawiczną — Blitzkrieg, w ramach militarnego planu Fall Weiss. Efektem, której miało być szybkie zniszczenie polskich sił zbrojnych poprzez uderzenie z czterech kierunków: północnego, północno-wschodniego, zachodniego, południowo-zachodniego. W pierwszym dniu wojny Niemcy zbombardowali Gdynię, Puck i Hel, przypuścili zmasowany atak na część Wielkopolski i Górnego Śląska, zaatakowali także Częstochowę i Tczew.  Perspektywę klęski Polski w drugiej połowie września odsunęła w czasie kontrofensywa nad Bzurą — największa bitwa wojny obronnej 1939 r., która w pierwszej fazie przyniosła sukcesy stronie polskiej.

Tymczasem 17 września 1939 r. Polskę zaatakowała zdradziecko Armia Czerwona, łamiąc podpisane wcześniej umowy międzynarodowe. Zaatakowała na mocy podpisanego 23 sierpnia 1939 roku przez III Rzeszę ze Związkiem Radzieckim Paktu o Nieagresji — zwanego paktem Mołotowa – Ribbentropa, którego tajny protokół zakładał nie tylko podział Europy na brunatną i czerwoną strefę wpływów, ale także umożliwił Armii Czerwonej napaść na Polskę.

Jedna odpowiedź do Polacy na Litwie upamiętnili 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej

 1. PAP mówi:

  “Niech ta rocznica będzie naszym pojednaniem”
  PAP 15:02

  Przy Krzyżu Ponarskim pod Wilnem, upamiętniającym miejsce mordu ok. dwóch tysięcy Polaków czasie ostatniej wojny, odbyły się uroczystości poświęcone 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

  – Zgromadziliśmy się tu, w tym znaczącym miejscu, w podwileńskich Ponarach, by oddać hołd milionom poległych i zamordowanych w tej najtragiczniejszej w dziejach ludzkości wojnie. (…) Europa wyciągnęła wnioski z bolesnej lekcji. Dzisiaj demokratyczna, zjednoczona w ramach Unii, a także NATO, rozwija się dynamicznie w pokoju oraz współpracy dobrosąsiedzkiej – powiedziała na uroczystości charge d’affaires ambasady polskiej w Wilnie Ewa Figel. Zaznaczyła, że również Polska i Litwa mają znaczący wkład w umacnianie pokoju na świecie.

  Przewodniczący Związku Polaków na Litwie, poseł Michał Mackiewicz podkreślił, że na wileńskie obchody 70. rocznicy wybuchu wojny wybrano Ponary, bo “jest to najbardziej zbroczony krwią skrawek wileńskiej ziemi, nazywany często Golgotą Wschodu”.

  – Niech ta rocznica, wspólna modlitwa za wszystkich poległych, będzie naszym pojednaniem i budowaniem przyszłości – powiedział Mackiewicz.

  Uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki i zapalili znicze pod Krzyżem Ponarskim, upamiętniającym miejsce mordu Polaków, a także pod pomnikami pomordowanych w Ponarach Litwinów, Żydów, Rosjan.

  Odbyło się też nabożeństwo w intencji ofiar II wojny światowej.

  W czasie ostatniej wojny las w Ponarach był miejscem straceń Żydów, Polaków i jeńców radzieckich. W sumie zginęło tam ok. 100 tys. ludzi, przede wszystkim Żydów – obywateli polskich. Polaków zginęło tu około dwóch tysięcy. Była to głównie inteligencja wileńska: profesorowie Uniwersytetu im. Stefana Batorego, księża i młodzież zaangażowana w działalność konspiracyjną.

  http://polonia.wp.pl/title,Niech-ta-rocznica-bedzie-naszym-pojednaniem,wid,11449806,wiadomosc.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.