Klub „Rotary” sfinansuje rekonstrukcję kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej

Zdaniem Jana Kasiukiewicza, księdza proboszcza, skarbiec kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej potrzebuje gruntownej rekonstrukcji Fot. Marian Paluszkiewicz
Zdaniem Jana Kasiukiewicza, księdza proboszcza, skarbiec kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej potrzebuje gruntownej rekonstrukcji Fot. Marian Paluszkiewicz

W najbliższej przyszłości ma się rozpocząć gruntowna rekonstrukcja kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej. Jak się dowiedzieliśmy w Kurii, pomoc finansową w rekonstrukcji zaproponowali członkowie wileńskiego działu międzynarodowego klubu „Rotary International”.

— Obecnie prowadzimy intensywne rozmowy z rotarianami dotyczące sumy, jaką chcą przeznaczyć na ofiarę i na co przekazują pieniądze. Proponujemy im kilka wariantów, w tym rekonstrukcję schodów, prowadzących do kaplicy. Także chcielibyśmy, aby zostało uporządkowane i odnowione pomieszczenie skarbca, który znajduje się tuż za kaplicą — powiedział podczas rozmowy z „Kurierem” Rimantas Dalgėda, zastępca ekonoma archidiecezji wileńskiej. Pieniądze, które mają zostać przeznaczone na rekonstrukcję, są ofiarą jednego (lub kilku —przyp. red.) członków klubu „Rotary”.

Zdaniem Dalgėdy, jeżeli Kurii uda się dojść do porozumienia z przyszłymi darczyńcami w sprawie tego, na renowację lub restaurację jakiej części kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej lub kościoła pod wezwaniem św. Teresy w Wilnie przeznaczą środki, to do prac nad rekonstrukcją skarbca „można przystąpić nawet i dziś”. Tymczasem wielu parafian i wiernych twierdzi, że hierarchowie Kościoła planują taką rekonstrukcję kaplicy, po której cudowny obraz zostanie cofnięty o kilka metrów wewnątrz kaplicy. Cofnięty tak, że wierni modlący się na ulicy już nie ujrzą cudownego obrazu. Parafianie Polacy obawiają się również, że po „gruntownej” rekonstrukcji z kaplicy do muzeów usunie się wota w polskim języku. Tymczasem obecnie szacuje się, że w kaplicy oraz skarbcu jest co najmniej około 8 tysięcy różnego typu wotów: medaliony, ryngrafy, tabliczki, korale itp. Najstarsze wotum pochodzi z 1802 roku. W kaplicy dotychczas znajduje się plakietka z napisem „Dziękuję Ci Matko za Wilno”, mimo że brakuje na nim podpisu, historycy podają, że jest to wotum Marszałka Józefa Piłsudskiego. Marszałek przez całe swoje życie był mocno związany z Matką Bożą Ostrobramską. Tak Aleksandra Piłsudska, żona Komendanta, w swoich londyńskich wspomnieniach odnotowała, że kiedy Piłsudski wyruszył na wojnę, wówczas ofiarowano mu malutki obrazek Matki Bożej Ostrobramskiej w srebrze. Obrazek ten nosił zawsze przy sobie do ostatniej chwili życia.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że władze Kościoła na Litwie od co najmniej trzech lat zastanawiają się nad cofnięciem cudownego obrazu o 3-4 metry od okna, przez które Matka Boża od setek lat patrzy na modlących się chrześcijan. Hierarchowie uzasadniają to rzekomą potrzebą rozszerzenia kaplicy, która miałaby pomieścić większą liczbę wiernych oraz tym, że skarbiec z powodu wielkiej liczby ofiarowanych wotów również potrzebuje rozszerzenia i rekonstrukcji.

Tymczasem, mówi się, że pewnym wysoko postawionym hierarchom Kościoła na Litwie ponoć niezbyt przypadły do gustu wielotysięczne tłumy, modlące się do Matki Bożej Ostrobramskiej w języku polskim.

Niegdyś, gdy w 1919 roku Piłsudski szedł na Wilno, powiedział do Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego (jego osobistego adiutanta – przyp. red.).: „Jedziemy na odsiecz Matki Boskiej Ostrobramskiej”. Właśnie opiece Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy przypisuje uratowanie z zamachu z 13 maja 1981 r. Jan Paweł II: „Kiedy mogłem kontemplować oblicze Matki Bożej w sanktuarium w Ostrej Bramie w Wilnie, skierowałem do Niej słowa wielkiego polskiego poety, Adama Mickiewicza: »Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie! (…) Jak mnie (…) do zdrowia powróciłaś cudem!«. Powiedziałem to na koniec modlitwy różańcowej odmówionej w sanktuarium ostrobramskim. I głos mi się załamał…”.

— Żadnej rekonstrukcji kaplicy się nie planuje, obraz pozostanie na swoim miejscu. Są plany odnowy schodów prowadzących do kaplicy, być może również skarbca. Zwłaszcza skarbcowi należy się renowacja. Nad projektem renowacji skarbca czuwa Kuria — powiedział „Kurierowi”,  proboszcz parafii św. Teresy ksiądz prałat Jan Kasiukiewicz. Proboszcz twierdzi, że kaplica cieszy się szczególnymi względami ze strony Kurii oraz Audrysa Bačkisa, arcybiskupa Wilna oraz kardynała, który chciałby, aby kult maryjny w Ostrej Bramie stał się równie słynny jak ten w Polsce, na Jasnej Górze. Ksiądz proboszcz zapewnia, że wszystkie wota pozostaną na swoim miejscu, co prawda, żadnych szczegółów podać na razie nie może, ponieważ projekt rekonstrukcji skarbca obecnie jest sporządzany przez architekta. Zdaniem księdza prałata, data rozpoczęcia prac nad rekonstrukcją skarbca na razie nie jest znana.


Klub Rotary

„Rotary International” (RI) jest stowarzyszeniem klubów Rotary na świecie, wyznającym oficjalne credo „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (ang.: Service Above Self). Definicja tej organizacji brzmi: „Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne w każdym zawodzie i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie”. Kluby rotariańskie na Litwie rozpoczęły swoją działalność wkrótce po uzyskaniu przez kraj niepodległości w 1990 roku. Na świecie i Litwie rotarianie prowadzą charytatywną działalność. Rozpowszechniony jest także pogląd, jakoby organizacja rotariańska miała charakter paramasoński.