Więcej

  Komentarz dnia: Ktoś znów szarga imię Litwy

  Czytaj również...

  W niedzielnej audycji „24/7” na kanale „Lietuvos rytas”, prowadzonej przez Edmundasa Jakilaitisa, znów straszono złym Polakiem, a Waldemara Tomaszewskiego oskarżano o politykę. Telewizja ma pełnić jednak rolę nie tylko informacyjną, ale i edukacyjną. Tym razem w roli edukatora wystąpił obywatel Audronius Ažubalis, od którego można było się dowiedzieć, że na Litwie działa 240 szkół polskich, a w polskich rejonach dyskryminowane są szkoły litewskie, którym samorządy nie przydzielają „dodatkowych środków”, choć muszą.
  Inną ciekawostką, zaserwowaną przez tego pana było to, iż za niezwrócenie ziemi Polakom odpowiadają sami Polacy, którzy wspomnianego zwracania powinni się „pouczyć od mera Święcian Talmonta”. O zarządach komisarycznych polskich rejonów, mających miejsce po rozpędzeniu samorządów, podczas których najwięcej ziemi rozkradziono, obywatel edukator nie wspomniał.
  I byłoby ładnie, gdyby wypowiadającym te ciekawostki był jakiś niepoinformowany emeryt z Poniewieża czy Kupiszek. Kiedy jednak mówi to głowa sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, jest to albo świadome kłamstwo, albo ocierająca się o debilizm niekompetencja. Tylko nasuwa się pytanie — kto w takim razie tak naprawdę kompromituje Litwę?

  Afisze

  Więcej od autora

  Autokuszetki – przyszłość komunikacji

  Od trzech dziesięcioleci toczone są deliberacje na temat pociągu Wilno–Warszawa, którego wciąż nie ma i naprawdę trudno tu widzieć inne powody niż zwyczajna dywersja ze strony kolejowych decydentów. Zważywszy, iż obecnie ze wszystkich sąsiednich stolic Wilno sensowne połączenia drogowe...

  Tarnautojas i valdininkas

  Można by z nich wywieść dwa rodzaje urzędniczej mentalności, odpowiadające różnym modelom cywilizacyjnym. Tarnautojas tłumaczony dosłownie oznacza osobę w służbie publicznej. W pojęciu cywilizacji łacińskiej tudzież europejskiej służba publiczna wiąże się z działaniem na rzecz dobra wspólnego, rozwiązywaniem problemów...

  Kto wybiera hańbę

  Samorząd Rejonu Trockiego podjął decyzję o likwidacji klas 11–12 w Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu. Argumenty samorządu o rzekomym braku uczniów w szkołach polskiej i litewskiej – w obliczu dzielenia przez nie zarówno pomieszczeń, jak i planu...

  O szkołach nic o nas bez nas

  Zwłaszcza trudno jest wierzyć w dobrą wolę polityków i urzędników, którzy utrudniają życie tym polskim placówkom, które nie mają problemów demograficznych i dobrze by sobie radziły, gdyby nie motywowana wyłącznie polityczną złośliwością dywersja. Dywersja, która działa w interesie rosyjskim....