Więcej

  ETS wyda wyrok w sprawie polskich nazwisk na Litwie

  Czytaj również...

  Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) rozpatruje sprawę pisowni polskich nazwisk na Litwie. W czwartek zakończył się już pisemny etap postępowania; teraz sędziowie mają wyznaczyć datę rozprawy, po czym nastąpi ogłoszenie wyroku.

  Sprawa trafiła do Luksemburga w październiku ub. roku za sprawą wileńskiego sądu, do którego poskarżył się Polak z Polski i jego żona z Litwy. Po zawarciu małżeństwa, nazwisko kobiety zostało zlituanizowane, chociaż małżonkowie prosili o niezmienianie go.

  Wileńscy sędziowie mają wątpliwości co do zgodności prawa litewskiego z unijnym, dlatego poprosili o interpretację przepisów w ramach tzw. pytania prejudycjalnego. Pytają m. in., czy nie łamią unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne lub rasowe litewskie przepisy przewidujące, że imiona i nazwiska mogą być wpisywane w aktach stanu cywilnego z użyciem wyłącznie liter języka państwowego, bez znaków diakrytycznych używanych w innych językach. Chcą też, by te same przepisy ETS przeanalizował pod kątem swobody przemieszczania się obywateli UE i osiedlania w różnych krajach i ogólnego zakazu dyskryminacji ze względu na obywatelstwo.

  Litwa stoi na stanowisku, że jako państwo zachowuje suwerenne, narodowe prawo do określania zasad pisowni nazwisk na swoim terenie. Dlatego w ramach procedury pisemnej przesłała do Luksemburga stanowisko, że prawo unijne nie określa zasad pisowni nazwisk w dokumentach i zezwala państwom członkowskim na samodzielną decyzję w tym zakresie.

  Do zajęcia stanowiska w sprawie ma prawo także Polska. Pewne jest, że głos zabierze Komisja Europejska, która zwyczajowo zajmuje stanowisko w każdej toczącej się przed ETS sprawie jako „strażniczka traktatów U”.

  Orzeczenie Trybunału, które spodziewane jest w ciągu najbliższych miesięcy, może mieć m. in. wpływ na to, czy na Litwie zostanie ostatecznie zalegalizowana oryginalna pisownia polskich nazwisk w paszportach. Wśród Polaków na Litwie nie wyklucza się, że właśnie rozpatrywanie sprawy pisowni nazwisk przez sędziów w Luksemburgu było przyczyną przygotowania przez litewski rząd projektu ustawy przewidującej możliwość zapisu obcych nazwisk w formie oryginalnej, w tym po polsku. Przyjęcie tej ustawy nie jest jednak takie pewne, gdyż propozycja zapisu obcych nazwisk w formie oryginalnej ma w parlamencie litewskim wielu przeciwników.

  PAP

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...

  „Płyną te opowieści ociekające krwią…”: Spotkanie wokół książki Szymona Datnera

  W spotkaniu udział wezmą: Helena Datner — socjolog, historyk, Agata Patalas — dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Giczanki, dr Neringa Latvytė z Uniwersytetu Wileńskiego. Spotkanie moderuje dr Lara Lempertienė z Centrum Badań Judaistycznych Litewskiej Biblioteki Narodowej im. M....