Więcej

  Pierwsze w roku bieżącym posiedzenie rady: gorąco, intensywnie

  Czytaj również...

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść serdecznie przywitała przybyłego na posiedzenie biskupa Juozasa Tunaitisa fot. archiwum ASRW

  Na pierwszym w roku bieżącym posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego rozpatrzono wiele ważnych kwestii, było gorąco i intensywnie.

  Mer Maria Rekść serdecznie przywitała przybyłego na posiedzenie biskupa Juozasa Tunaitisa. Dostojny gość zaszczycił swą obecnością posiedzenie, ponieważ poparł Akt Intronizacji Chrystusa Króla, który Samorząd ogłosił w czerwcu br. w ramach obchodów tysiąclecia imienia Litwy. Podczas posiedzenia Rady w dn. 19 lutego obecnym zaprezentowano sprawozdanie z wykonania programu obchodów tysiąclecia imienia Litwy w rejonie wileńskim, zorganizowano okazjonalną wystawę, toteż dostojnik kościelny był zaproszony w celu wspólnego uroczystego zamknięcia obchodów milenijnych w rejonie podstołecznym.

  Biskup Juozas Tunaitis udzielił wszystkim obecnym na sali błogosławieństwa Fot. archiwum ASRW

  Podczas przemówienia biskup pozytywnie ocenił decyzję Samorządu o ogłoszeniu Aktu Intronizacji: „ (…) Kościół zawsze popiera próby zbliżenia człowieka z Bogiem. Nie zabrakło, oczywiście, osób, którym zawadził wyraz „Intronizacja“, jednakże Intronizacja jest znaczeniowo zbliżona do ofiarowania się (…)“.

  Po udzieleniu wszystkim obecnym na sali błogosławieństwa biskup uważnie wysłuchał zaprezentowanego przez wicemera Gabriela Jana Mincewicza oraz wicedyrektora administracji Ritę Tamašunienė sprawozdania z przebiegu uroczystości milenijnych w rejonie wileńskim. R. Tamašunienė zaznaczyła, iż program obchodów tysiąclecia pierwszej pisemnej wzmianki o Litwie w rejonie wileńskim oceniono bardzo dobrze: był uznany za jeden z najbardziej interesujących i obszernych.

  Z okazji wykonania programu obchodów tysiąclecia imienia Litwy w rejonie wileńskim zorganizowano okazjonalną wystawę Fot. archiwum ASRW

  Pierwsza kwestia porządku obrad dotyczyła zatwierdzenia budżetu urzędu na rok 2010. Mer stwierdziła, iż czeka na nas niełatwy rok, ponieważ tegoroczny budżet, w porównaniu z zeszłorocznym, będzie mniejszy o 33 proc. i stanowi prawie 144 mln 200 tys. Lt. Toteż mer zwróciła się do obecnych na sali kierowników wydziałów, starostów oraz kierowników spółek samorządowych z prośbą o gospodarskie zarządzanie. Środków zabraknie również na dofinansowanie projektów unijnych, toteż Samorząd, który przez długie lata nie miał zadłużeń, nie odrzuca możliwości zaciągnięcia w tym roku pożyczki w celu sfinalizowania unijnych projektów inwestycyjnych.

  Pytania o oświacie, a mianowicie kwestia reorganizacji 14 małoliczebnych szkół rejonu wileńskiego, zatwierdzone większością głosów radnych znalazły się w centrum uwagi osób bynajmniej nie poszukujących prawdy, tylko taniego rozgłosu i sensacji. Można tylko ubolewać, że nie wstępna część posiedzenia Rady, kiedy nawoływano do sprawiedliwego służenia społeczeństwu i prawdzie przyciągnęła uwagę kamer telewizyjnych, lecz formalność podyktowana potrzebą ciężkiej sytuacji materialnej.

  Fot. archiwum ASRW

  W dniu posiedzenia Rady rejonu wileńskiego znany ze swych antypolskich wypowiedzi poseł na Sejm z ramienia konserwatywnej Partii Związek Ojczyzny-Chrześcijańscy Demokraci Litwy Gintaras Songaila wydał oświadczenie, w którym oskarżył samorząd o przyłączanie uczniów klas litewskich do placówek z polskim językiem nauczania. Reagując na oszczercze oskarżenia posła samorząd rejonu wileńskiego zdementował tę informację, wydając oświadczenie.

  W przekonaniu Jana Gabriela Mincewicza, wicemera rejonu wileńskiego oświadczenie Songaily pokazuje, jak daleki jest autor napastliwej nagonki od spraw oświatowych i w ogóle sytuacji rejonu wileńskiego.

  Władze rejonu wileńskiego niejednokrotnie były oskarżane przez nadrzędne instytucje państwowe o zwłokę i niewykonywanie wymogów, nakazujących optymalizację małoliczebnych szkół. Tymczasem piątkowa decyzja, którą poprzedziły liczne spotkania i dyskusje ze społecznością reorganizowanych szkół dojrzała, lecz natrafiła na niespodziewany opór.

  Fot. archiwum ASRW

  Od 1 września br. w rejonie wileńskim reorganizacji podlegać będą: tylko jedna szkoła z litewskim językiem nauczania, aż 8 szkół z językiem polskim, 4 szkoły, w których nauczanie odbywa się w językach litewskim i polskim i jedna szkoła z polskim i rosyjskim językiem nauczania. Chociaż presja była niezwykle silna, radni rejonu wileńskiego w ciągu kilku lat sprawowania władzy nabyli odporność na przeróżne naciski, toteż 20 głosami za uchwałę przyjęli.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...