Więcej

  Sprostowanie

  Czytaj również...

  4 lutego br. na łamach „Kuriera Wileńskiego” ukazał się artykuł „Dyskryminacja mediów polskich — aktualna polityka rządowa”.

  W artykule poświęconym dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Wsparcia Prasy i Telewizji między innymi napisaliśmy: „Jednym z takich czasopism, które otrzymało dofinansowanie, jest pismo „Voruta”. Pismo, które jest organem prasowym organizacji „Vilnija”, popierającym lituanizację polskiej mniejszości”. Po publikacji redakcja „Kuriera Wileńskiego” otrzymała list od redaktora naczelnego i wydawcy tygodnika „Voruta” Juozasa Vercinkevičiusa, w którym on nawiązuje do zamieszczonego.

  Redaktor naczelny i wydawca gazety „Voruta” Juozas Vercinkevičius w swym liście do „Kuriera Wileńskiego” informuje, że wydawana od 1989 roku „Voruta” jest jego prywatną gazetą i nigdy nie należała do żadnych stowarzyszeń, organizacji lub partii politycznych. Stwierdzenie, że „Voruta” jest organem prasowym „Vilniji” — jak oświadcza Juozas Vercinkevičius —  „nie odpowiada rzeczywistości oraz godzi w moje jako wydawcy i redaktora naczelnego „Voruty” honor i godność”.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Do listu zostały załączone kopie dokumentów własności gazety.

  Informację o tym, że „Voruta” jest „organem prasowym organizacji „Vilnija”, zaczerpnęliśmy w Wolnej Internetowej Encyklopedii — Wikipedia, w której w artykule poświęconym stowarzyszeniu „Vilnija” pisze się właśnie, że jego organem prasowym jest: „Pismo „Voruta”. Jak wiadomo, tygodnik ten stale udzielał swoich łamów liderom „Vilniji”.

  Redakcja „Kuriera Wileńskiego” przeprasza „Vorutę” i Juozasa Vercinkevičiusa za podanie nieprawidłowej informacji oraz cieszy się, że tygodnik w pewien sposób odcina się od antypolsko nastawionego stowarzyszenia.


  Redakcja

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o byciu pięknym na wiosnę

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka pisze o pięknych...

  Architekt „zaszczycony monarszym zadowoleniem”

  Dr Jerzy Remer pisał: „Gorliwi zwolennicy Targowicy, w tym biskup Ignacy Massalski, opuszczają stolicę litewską, lecz już 14 czerwca 1793 r. wkroczą do Wilna wojska carskie. Od tej chwili rozpoczyna się tragiczny, 125 lat trwający, okres Wilna w okowach...

  Pemiera filmu o Lili Kiejzik w kinie Pasaka w Wilnie

  Lila Kiejzik to znana reżyserka teatralna i kierowniczka artystyczna Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie, animatorka kultury, organizatorka międzynarodowych festiwali teatralnych, pedagog, wychowawczyni kilku pokoleń aktorów. „Z Lilą wyruszamy w podróż do jej rodzinnego domu w Dojlidach, w którym wychowała się...

  In Memoriam Czesław Sokołowski

  Nasz wspaniały CZESŁAW SOKOŁOWSKI już nie pomoże nam w bajkach zagrać Wilka czy Twardowskiego, nie zaśpiewa swojej pięknej wersji Miłoszowkiej „Piosenki o porcelanie” i nigdy nam już nie zaśpiewa ze sceny Teatru na Pohulance „Wilno, czy Ty...