Dyskryminacja mediów polskich — aktualna polityka rządowa

Państwowy Fundusz Wsparcia Prasy i Telewizji wspiera media działalność, których jest ważna dla wszystkich mieszkańców Litwy oraz zgodna z aktualną polityką rządową Fot. Marian Paluszkiewicz

7,5 mln litów dofinansowania otrzymają w 2010 roku media w naszym kraju z Państwowego Funduszu Wsparcia Prasy i Telewizji. Pieniądze trafią do prasy, telewizji oraz wydawnictw ukazujących się w języku litewskim. Za drobnym wyjątkiem — nie trafią tylko do mediów polskiej mniejszości na Litwie.

— Wszystkich uczestników konkursu traktujemy jednakowo i nikomu nie robimy wyjątków. Wspieramy te media, których działalność zgodnie z zasadami konkursu jest ważna dla wszystkich mieszkańców Litwy oraz zgodna z aktualną polityką rządową — tłumaczyła „Kurierowi” Vaiva Žukienė, przewodnicząca zarządu Funduszu Wsparcia Prasy i Telewizji zasady konkursu, podczas którego są wyłaniane media, które otrzymają dofinansowanie.

Jednym z takich czasopism, które otrzymało dofinansowanie, jest pismo „Voruta”. Pismo, które jest organem prasowym organizacji „Vilnija”, popierającym lituanizację polskiej mniejszości, ogółem otrzymało 70 tys. litów. Zgodnie z poglądami działaczy „Vilniji” — mniejszość polska składa się ze spolszczonych Litwinów, których należy „nawrócić do ich korzeni”. „Vilnija” jest znana również z tego, że domaga się zaprzestania działalności szkół nielitewskich (polskich) na Litwie i zmniejszenia wpływu partii politycznej polskiej mniejszości (Akcja Wyborcza Polaków na Litwie). Na realizację projektu „Wiadomości o litewskiej historii oraz polityczne wiadomości w społeczeństwie” działacze „Voruty” otrzymali z Funduszu — 20 tys. litów. Następny projekt „Voruty” — „Mała Litwa w wiecznych tarapatach” — dostał finansowanie w wysokości 25 tys. litów (Mała Litwa — obejmuje obszar dawnego okręgu Kłajpedy na terenie kraju, reszta regionu znajduje się w obwodzie kaliningradzkim i fragmentarycznie na terytorium Polski — przyp. red.). Kolejne 25 tys. litów Fundusz Wsparcia Prasy i Telewizji przeznaczył na następny projekt „Voruty” — „Fundusz Litwa przed i po Grunwaldzie”.

Solidną kwotę z Funduszu — 84 tys. litów otrzymała również regionalna telewizja TV11, której w październiku minionego roku wytoczono sprawę sądową o bankructwo. Ostatnio Litewskie Radiowo Telewizyjne Centrum (LRTC) przerwało transmisję TV11. Gintarė Rimkuvienė, rzeczniczka Centrum twierdzi, że powodem ku tej decyzji jest duże zadłużenie regionalnej telewizji. Tymczasem warunki, na jakich Fundusz wspiera finansowo projekty medialne, wykluczają wsparcie tych spółek lub przedsiębiorstw, które już zbankrutowały. Fundusz okazał się również szczodry wobec spółki „Diena Media Web”, która na realizację dwóch projektów otrzyma — 130 tys. oraz 140 tys. litów. Jedynym czasopismem wydawanym w języku polskim na terenie Litwy, które otrzymało wsparcie finansowe z Funduszu, jest kwartalnik artystyczno-poetycki „Znad Wilii” — 40 tys. litów.

7,5 milionowa pula pieniędzy z Państwowego Funduszu Wsparcia Prasy i Telewizji, która ma dofinansować media na Litwie i która do budżetu państwa wpłynęła, między innymi, z kieszeni podatników — Polaków — obywateli Litwy. Ale Fundusz prawie „zapomniał” o mediach polskiej mniejszości w naszym kraju, lecz szczodrą ręką dzielił finansowanie dla medialnych projektów litewskiej mniejszości w Polsce. Wydawnictwo „Aušra” w Puńsku, na realizację projektu „Litwa bliżej Litwy” otrzymało — 20 tys. litów. Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Fundusz dofinansował kwotą w wysokości 63 tys. litów. Polacy stanowią 6,3 proc. mieszkańców Litwy.Środki pieniężne są dzielone przez Fundusz za pośrednictwem 6 programów ramowych.  Są to:

1) Kultura, wydawnictwo o sztuce;

2) Wydawnictwa o oświatowym charakterze — w ramach tego programu finansowanie otrzymał polskojęzyczny artystyczno-poetycki kwartalnik „Znad Wilii”, finansowany jeden z projektów „Voruty”;

3) Media o zasięgu regionalnym — finansowanie dwóch projektów medialnych Stowarzyszenia Litwinów w Polsce;

4) Radio i Telewizja;

5) Internetowe media — finansowanie dwóch projektów „Voruty” oraz jednego projektu wydawnictwa „Aušra” w Puńsku;

6) Oświata młodzieży — pieniądze otrzyma jeden projekt Stowarzyszenia Litwinów w Polsce.


Lista mediów, które otrzymały dofinansowanie z Państwowego Funduszu Wsparcia Prasy i Telewizji.