Biblioteka Wróblewskich odzyskała swoją nazwę

Sigitas Narbutas dyrektor biblioteki podczas uroczystości przywrócenia bibliotece nazwiska jej fundatora — Wróblewskiego Fot. Marian Paluszkiewicz

Znanej na całym świecie przedwojennej wileńskiej bibliotece, założonej w 1912 roku przez adwokata i bibliofila Tadeusza Wróblewskiego, przywrócono jej dawną nazwę.

Uroczyste odsłonięcie tablicy, którego dokonano w miniony wtorek, przywróciło historyczną sprawiedliwość.
Swoją prawowitą nazwę biblioteka straciła w 1940 roku, po tym, jak Wilno zostało przejęte przez wojska litewskie.

— Jesteśmy dumni, że nasza biblioteka odzyskała swoją prawowitą nazwę i odtąd tak będzie się nazywać — Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich. Moi współpracownicy i ja, będziemy intensywnie pracować nad tym, aby archiwa biblioteki systematycznie się powiększały — powiedział podczas uroczystości doc. dr Sigitas Narbutas, nowy dyrektor biblioteki.

Nowy dyrektor zamierza dążyć do tego, aby przy bibliotece powstał ośrodek badawczy starodruków i rękopisów oraz wydawnictwo, które miałoby się podjąć zadania publikacji monografii oraz prac naukowców o litewskiej kulturze. Nowa dyrekcja planuje również utworzenie Muzeum Książki (w którym m. in. wszyscy chętni mogliby się zapoznać z rzadkimi egzemplarzami zbiorów Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich) oraz rozbudowę nowych pomieszczeń archiwów, które obecnie są prawie przepełnione.

— Zbiory przechowywane w archiwach biblioteki obecnie sięgają 4 mln egzemplarzy. Wśród najbardziej wartościowych ksiąg warto wymienić oryginał Ewangelii Turowskiej z XI wieku, pisma książąt litewskich, bezcenne archiwum Kapituły Wileńskiej oraz zbiory prasy z okresu międzywojennego — opowiadał podczas uroczystości z okazji przywrócenia bibliotece imienia Wróblewskich o jej archiwach dr Juozas Marcinkevičius, były wieloletni dyrektor biblioteki.

— Tadeusz Wróblewski jest symbolem międzynarodowych więzów, które łączą Litwę i Polskę — powiedział Piotr Drobniak, radca wydziału konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polski w Wilnie gratulując dyrektorowi Narbutasowi przywrócenia bibliotece imienia Wróblewskich. Z kolei Małgorzata Kasner, dyrektorka Instytutu Polskiego w Wilnie zaznaczyła, że jest to wielkie święto wilnian i kultury wileńskiej.