Umowa z Białorusią o bezwizowym ruchu przygranicznym jeszcze w tym roku?

Mieszkańcy rozszerzonego terytorium przygranicznego nie będą potrzebowali wiz do Białorusi Fot. Marian Paluszkiewicz

Są duże szansy, że „w ciągu najbliższych dni” nareszcie będzie podpisana umowa o bezwizowym ruchu przygranicznym Litwy z Białorusią — tak stwierdził Igor Raczkowskij, przedstawiciel Państwowego Komitetu Pogranicznego Białorusi. Z kolei jak poinformowało „Kurier” litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na razie nie wiadomo kiedy zostanie podpisana umowa z Białorusią.

W ambasadzie Republiki Białoruś na Litwie „Kurierowi” także potwierdzono , że są zaledwie „w kilku krokach” od podpisania już od dawna oczekiwanej umowy, która na pewno ucieszy mieszkańców przygranicznych terytoriów obu krajów. Prawda, ani litewscy dyplomaci, ani pełnomocnicy ze strony białoruskiej nie mogą jeszcze powiedzieć, ile dokładnie mają trwać te „kilka dni”.

Jak powiedziała „Kurierowi” rzeczniczka prasowa ambasady Republiki Białoruś na Litwie Anna Kadmon, umowa najprawdopodobniej będzie podpisana jeszcze w roku bieżącym.

Terytorium, którego mieszkańcy będą mogli w sposób bardziej prosty przekraczać granicę Białorusi z Litwą, będzie zwiększone do 50 km od granicy obu państw. Mieszkańcy owego rozszerzonego terytorium otrzymają specjalne zezwolenia, dzięki którym już nie będą potrzebowali wiz, by trafić na teren sąsiedniego kraju. W planach jest przewidywane, że takie zezwolenia będą wydawane na okres pięciu lat.

Rzeczniczka ambasady Białorusi poinformowała „Kurier”, że zezwolenia na przygraniczny ruch bezwizowy otrzymają te osoby, które nie mniej niż rok zamieszkują na rozszerzonym przygranicznym terytorium państwa. Osoby te powinny też będą mieć odpowiedni ważny paszport zagraniczny oraz wskazać przyczyny dlaczego udają się na Białoruś.
Na razie wiadomo jest, że omawiane zezwolenia mają być płatne, lecz cena nie jest jeszcze ostatecznie ustalona. Bezpłatnie przekraczać granicę Litwy i Białorusi będą mogły dzieci do 6 lat, uczniowie oraz studenci studiów dziennych, a także osoby w wieku powyżej 60 lat oraz niepełnosprawni 1-2 grupy.

Z kolei przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy mówią o planowanej umowie ostrożniej — twierdzą, że jeszcze nie jest wiadoma data podpisania tego dokumentu i, dopóki trwają negocjacje z dyplomatami sąsiedniego państwa, nie podają żadnych szczegółów.

Warto wspomnieć o tym, że już się spodziewano, iż umowa o uproszczonym ruchu przygranicznym między Litwą a Białorusią miała być podpisana jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, gdy prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka gościł w Wilnie. Jednak, według słów litewskich dyplomatów, białoruska strona poprosiła wtedy odłożyć podpisanie umowy, aby uściślić niektóre pytania.

Na terytorium Litwy zamieszkuje około 800 tysięcy ludzi, którym byłby dozwolony wjazd na Białoruś bez wiz. Na terytorium sąsiedniego państwa takich osób jest około 600 tysięcy.