Uhonorowanie polskich szkół i nauczycieli na Litwie

Najlepsze nauczycielki mowy polskiej Fot. Marian Paluszkiewicz

W miniony czwartek w wileńskim Domu Kultury Polskiej odbyło się podsumowanie XVI edycji konkursu „Najlepsza szkoła — najlepszy nauczyciel”.

Uhonorowanie najlepszych nauczycieli oraz placówek oświatowych zainicjowała Polska Macierz Szkolna, która już wiele lat opiekuje się polskim szkolnictwem na Litwie.

Gdy przed 16-oma laty konkurs odbywał się po raz pierwszy, było określone zaledwie jedno kryterium — liczba maturzystów, którzy wstąpili na wyższe uczelnie. Obecnie są uwzględniane jeszcze pięć aspektów.

Podziękowania najlepszym nauczycielkom mowy polskiej — m. in. Reginie Lewickiej i Bronisławie Borowik Fot. Marian Paluszkiewicz

Jak powiedział na początku uroczystości Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich, jednym z podstawowych kryteriów jest teraz egzamin z języka polskiego.

— Cieszy to, że w tym roku z 1 283 maturzystów tylko 26 nie przystąpiło do składania egzaminu z języka ojczystego. Sądzę, że jest to wskaźnik godny uwagi — mówi prezes Macierzy Szkolnej.

Ogółem egzaminy państwowe składało 90,6 proc. maturzystów szkół polskich. Uczniowie osiągnęli w zasadzie dobre wyniki — aż 394 egzaminy były ocenione 90-100 punktami. Jednak Kwiatkowski zaznaczył również smutną perspektywę w tle święta:

Nagrody wręczono nauczycielom języków obcych Fot. Marian Paluszkiewicz

— Już kolejny rok dają powód do namysłu dwie smutne tendencje. O 7 proc. zmniejszyła się liczba maturzystów, którzy wstąpili na uczelnie wyższe. Także więcej uczniów po ukończeniu szkoły wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu lepszego życia. Przyczyną tego jest kryzys na Litwie, który zmusza młodzież zamieniać naukę na możliwość zarobienia na chleb. Zostaje tylko dodać, że te smutne tendencje odpowiadają trudnym czasom. Ale teraz czas… na nagrody naszym najlepszym.

Stanisław Kargul Irenie Kołoskowej wręczył Medal Komisji Edukacji Narodowej Fot. Marian Paluszkiewicz

Stanisław Kargul, radca-minister, kierownik wydziału konsularnego ambasady RP w Wilnie wręczył odznaczenie za szczególne zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania. Medalem Komisji Edukacji Narodowej była nagrodzona Irena Kołoskowa, metodyk języka angielskiego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Pani Kołoskowa powiedziała później „Kurierowi”, że po raz pierwszy otrzymała tak wysoką nagrodę:

Wyróżnione szkoły średnie otrzymały drukarki laserowe Fot. Marian Paluszkiewicz

— Uczę języka angielskiego od roku 1974. Zawsze interesowałam się językami obcymi, szczególnie łaciną i francuskim. Lubię swoją pracę i uczniów. Utrzymuję kontakt z uczniami, którzy już ukończyli szkołę. Dzisiaj bardzo wzruszyło mnie to, że otrzymałam takie honorowe odznaczenie. Na pewno dzisiaj go nie zdejmę, gdy będę świętowała ten radosny dla mnie dzień w domu, z rodziną.

Najlepsze szkoły podstawowe także zostały wyróżnione Fot. Marian Paluszkiewicz

W kategorii szkół miasta Wilna miano laureata otrzymały Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego. W kategorii miast rejonowych laureatem zostało Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie. A w kategorii szkół rejonowych pierwsze miejsca zajęły dwie szkoły: Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace oraz Szkoła Średnia w Awiżeniach.

Najlepsi matematycy polskich placówek oświatowych Fot. Marian Paluszkiewicz

Osiem szkół otrzymało wyróżnienia: Gimnazjum im. A. Mickiewicza oraz Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach, Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie; Szkoła Średnia im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach, Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach, Szkoła Średnia w Mickunach oraz Szkoła Średnia w Ławaryszkach.

Uhonorowane nauczycielki języka litewskiego Fot. Marian Paluszkiewicz

Po raz siódmy zostały wyróżnione również najlepsze szkoły podstawowe oraz ich najlepsi nauczyciele.

Najlepsze placówki oświatowe otrzymały solidne nagrody: kolorowe i czarno-białe drukarki laserowe, laptopy i tablice multimedialne.

Po wyróżnieniu szkół przyszła kolej na nauczycieli. Najlepsi pedagodzy zostali uhonorowani dyplomami uznania  i otrzymali nagrody pieniężne.


Najlepszy nauczyciel języka polskiego

ANETA POLAKIEWICZ — Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
ANNA JASIŃSKA — Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
REGINA PASZUTA — Szk. Śr. im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
REGINA LEWICKA — Szk. Śr. im. Wł. Syrokomli w Wilnie
BRONISŁAWA BOROWIK — Szk. Śr. w Awiżeniach
IRENA KARPAVIČIENĖ — Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
ZENONA MINAKOWSKA — Gimnazjum w Ejszyszkach
JANINA KURYŁO — Szk. Śr. im. M. Balińskiego w Jaszunach

Najlepszy nauczyciel języka litewskiego


HENRIKA MIKOLAJŪNIENĖ
— Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
EGLĖ RATKEVIČIENĖ — Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
JOLANTA ZAGURSKIENĖ — Szk. Śr. im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
MARIJA ČESONIENĖ — Szk. Śr. im. Wł. Syrokomli w Wilnie
REGINA BUZIENĖ — Szk. Śr. w Awiżeniach
AUDRONĖ BALČIŪNAITĖ MARKOVA — Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
VLADISLAVA SKORUPSKIENĖ — Szk. Śr. w Trokach

Najlepszy nauczyciel matematyki

ANNA WANKIEWICZ — Gimnazjum im. Jana Pawła w Wilnie
WIOLETA KIERBIEDŹ — Szk. Śr. im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
TERESA MICHNIEWICZ — Szk. Śr. im. Wł. Syrokomli w Wilnie
WOJCIECH KRYŁOWICZ — Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
HELENA MOROZ — Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
JANINA BUJKO — Szk. Śr. im. M. Balińskiego w Jaszunach
KRYSTYNA ROMASZKO — Gimnazjum w Ejszyszkach

Najlepszy nauczyciel historii

BEATA KOWALEWSKA — Szk. Śr. im. Sz. Konarskiego w Wilnie
WALDEMAR SZEŁKOWSKI — Szk. Śr. im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
ALINA KIRYŁOWA — Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
ALINA NARKIEWICZ— Szk. Śr. im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
ŁAIMA NARODOWSKAJA — Szk. Śr. im. E. Orzeszkowej w Białej Wace
ALEKSANDER PIESZKO — Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

Najlepszy nauczyciel języka obcego


ALINA MOŻEJKO
– Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
ELEONORA ŻYLIŃSKA — Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
JOANNA MARKOWSKA — Szk. Śr. im. Sz. Konarskiego w Wilnie
NATALIA TIURNINA — Szk. Śr. w Mickunach
WERONIKA GRAKALSKIENĖ — Szk. Śr. w Bujwidzach, rejon wileński
HONORATA WOŁYNIEC — Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
BOŻENA NADZERAS — Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
GENOEFA PASZKIEWICZ — Szk. Śr. im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
ŁUCJA SZUSZKIEWICZ — Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
JURATĖ ZACHORAVIČENĖ — Szk. Śr. w Awiżeniach
TERESA JASIUKIEWICZ — Szk. Śr. w Mickunach
IRENA ŁAWRYNOWICZ — Szk. Śr. im. J. Słowackiego w Bezdanach
STANISŁAW MOŁOCZKO — Szk. Śr. im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach