Więcej

  W Warszawie protestowano przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie

  Czytaj również...

  Fragment happeningu Fot. Ewa Wołkanowska

  W Warszawie we wtorek odbyła się czwarta z rzędu, a trzecia organizowana przez Stowarzyszenie „Memoriae Fidelis” przy wsparciu Federacji Organizacji Kresowych, manifestacja przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie.

  O godzinie 16.15 przedstawiciele obu organizacji złożyli w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Apel do Wysokiego Komisarza Organizacji Bezpieczeństwa I Współpracy w Europie Knuta Vollebæka, w którym zwrócili uwagę, że funkcję urzędującego Przewodniczącego OBWE pełni Minister Spraw Zagranicznych państwa, które uprawia praktyki dyskryminujące wobec swojej mniejszości narodowej.

  Składający mieli przyjęcie iście europejskie. Przyjęto nas w obudowanej bramie wejściowej, a przedstawiciele Biura zabronili robienia zdjęć i filmowania przez telewizję momentu przekazania Apelu.

  O godzinie 17 rozpoczęła się druga część manifestacji — godzinny happening przy wejściu do metra w Alejach Jerozolimskich. Młodzi uczestnicy happeningu przykuli się do litewskiej flagi, nawiązując w ten sposób do sytuacji dyskryminującej litewskich Polaków. Rozwinięto transparenty, m. in.: „Stop dyskryminacji Polaków na Litwie”, „Władze litewskie łamią prawa człowieka”. Rozdawano ulotki informujące o prześladowaniach. Skandowano hasła: „Wilno — Warszawa wspólna sprawa”, „Język polski w polskich szkołach”, „Równe prawa dla Polaków”, „Polskie dzieci w polskich szkołach”. Zbierano podpisy pod protestem przeciwko dyskryminacji Polaków.

  „Husaria wileńska” Fot. Ewa Wołkanowska

  Przez megafon ciągle informowano przechodniów o rzeczywistej sytuacji Polaków. Zwracano uwagę, że instytucje i organizacje europejskie, takie jak OBWE, Rada Europy, Unia Europejska walcząc o prawa człowieka na całym świecie, jednocześnie tolerują drastyczne naruszanie tych praw u siebie — w Europie, konkretnie na Litwie.

  Kolorytu happeningowi dodawała, szczególnie chętnie fotografowana „husaria wileńska” — najpierw dwóch, a pod koniec protestu, czterech konnych husarzy w historycznych strojach. Po ponad godzinie, zmrożeni aurą, a rozgrzani happeningiem jego uczestnicy zakończyli protest.

  Adam Chajewski
  wiceprzewodniczący
  Federacji Organizacji Kresowych

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...