I Olimpiada Języka Polskiego Klas Początkowych Wilna

Laureaci i wyróżnieni I Olimpiady Języka Polskiego klas młodszych Fot. Marian Paluszkiewicz

Mimo, że Sejm Litwy przyjął nowelizację Ustawy o Oświacie, dyskryminującej szkolnictwo mniejszości narodowych na Litwie, polskość w naszych uczniach nadal jest skutecznie pielęgnowana od najmłodszych lat.

Świetnym tego przykładem jest I Olimpiada Języka Polskiego Klas Początkowych miasta Wilna, której uroczyste zamknięcie odbyło się w poniedziałek w Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli. Eliminacje pierwszego stopnia w polskich szkołach stołecznych odbyły się w lutym roku bieżącego. Drugi etap olimpiady, na którym wyłoniono laureatów, odbył się 30 marca w murach „Syrokomlówki” — organizatorki tego konkursu. Mottem olimpiady zostały słowa Jarosława Iwaszkiewicza: „Książka jest listem autora do przyjaciela”. A symbolem konkursu, czyli swoistym „oskarem”, który był wręczany dla zwycięzców została statuetka sowy symbolizująca mądrość.

Uroczystość zamknięcia olimpiady zaczęła i gości powitała dyrektor „Syrokomlówki” Danuta Silienė. Zanim zostali ogłoszeni i nagrodzeni laureaci, wszyscy zebrani mieli okazję obejrzeć wesołe przedstawienie pod tytułem „Witajcie w naszej bajce” w wykonaniu uczniów klas czwartych. Dzieci zachwyciły widzów i udowodniły, że nie tylko dobrze znają ojczystą mowę, lecz także dobrze czują się na scenie. Przedstawienie było interaktywne — obecne na widowni dzieci również w pewnym sensie brały w nim udział, gdyż musiały zgadywać imiona bohaterów z prezentowanych bajek.

Kulminacją uroczystości stało się ogłoszenie laureatów olimpiady.

— A niechaj narodowe wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają — trafnie dobranymi słowami Mikołaja Reja zaczęła ceremonię wręczenia nagród prezes koła „Macierzy Szkolnej” Maria Dunowska, która była również przewodniczącą komisji sprawdzającej prace uczestników tej olimpiady. — Cieszę się, że szkoła zorganizowała taką olimpiadę dla najmłodszych i życzę trwać temu projektowi przez długie lata.

Przewodnicząca komisji powiedziała również, że prace wszystkich uczestników były warte uwagi i dzieci świetnie wykazały swoje umiejętności języka polskiego:
— Cieszy też to, że rozpiętość punktacji w pracach była niewielka. Nie było szczególnie gorszych czy lepszych prac. A to znaczy, że wszyscy bardzo starali się i dlatego dobrze się pokazali. Gratuluję zwycięzcom, życzę dla nich jeszcze więcej sił i pracowitości.

Umiejętnościami uczniów klas młodszych zachwycała się również prezes koła metodycznego klas początkowych szkół miasta Wilna, wicedyrektor Tuskuleńskiej Szkoły Średniej, Daiva Pilukienė:

— Wszystko, co robią dzieci, jest bardzo piękne. Dziękuję uczniom tej szkoły za wspaniałe przestawienie, a gospodarzom szkoły jestem wdzięczna za fascynującą ideę pierwszej olimpiady takiego rodzaju. Każde podobne przedsięwzięcie potrzebuje bardzo dużo ciężkiej pracy i widzę, że tutaj było jej sporo. Naprawdę było warto starać się!

Pomysłodawczyniami i inicjatorkami olimpiady zostało pięć wychowawczyń klas początkowych „Syrokomlówki”: Beata Bołądź, Krystyna Chwojnicka, Łucja Godwód, Helena Górniewicz oraz Teresa Kolenda.
W tej pierwszej olimpiadzie udział wzięli uczniowie klas czwartych. Jednak organizatorzy obiecali, że w przyszłości wykazywać swoją znajomość mowy ojczystej będą mogły również młodsze dzieci. A na razie możemy cieszyć się z tego, że te pierwsze kroki w tej dziedzinie były bardzo udane.

Organizatorzy również dziękują fundatorom: Departamentowi Oświaty samorządu miasta Wilna; radnemu miasta Wilna, prezesowi Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józefowi Kwiatkowskiemu i wiceprezes tego stowarzyszenia Krystynie Dzierżyńskiej; oraz spółce „Milida”.

 


Laureaci I Olimpiady Języka Polskiego Klas Początkowych miasta Wilna

 

I miejsceDorota Sokołowska (Szk. Śr. im. Władysława Syrokomli, nauczycielka Waleria Skirtun)

II miejsceAlbert Bogdanowicz (Szk. Śr. im. Joachima Lelewela, nauczycielka Hana Lavronovičienė)

III miejsceŁukasz Pałkowski (Szk. Śr. im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, nauczycielka Jadwiga Wołoncewicz)


Wyróżnienia otrzymały

Katarzyna Jachimowicz (Szkoła Podstawowa im. A. Wiwulskiego, nauczycielka Inessa Żarina)

Agnieszka Giniewicz (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, nauczycielka Krystyna Kalitkiewicz)