Trzeci Maja na Rossie

Przy Mauzoleum Matki i Serca Syna zostały złożone wieńce z biało-czerwonymi kwiatami Fot. Marian Paluszkiewicz

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja we wtorek na wileńskim cmentarzu na Rossie zostały złożone kwiaty i wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna. Wieńce z biało-czerwonymi kwiatami złożyli przedstawiciele polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych w Wilnie, delegacje polskich organizacji społecznych oraz placówek oświatowych. Wartę honorową pełnili kombatanci i harcerze.

Na uroczystości, obchodzonej w miejscu, gdzie spoczywa Serce Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego Matka, zebranych rodaków powitał ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Janusz Skolimowski:

― Witam wszystkich, którzy są tutaj razem, żeby oddać hołd naszej Ojczyźnie i spoczywającemu tutaj twórcy jej niepodległości. Dzisiaj obchodzimy 220-lecie pierwszej Konstytucji w Europie, której celem było m. in. zatwierdzenie federacji dwóch braterskich narodów ― polskiego i litewskiego.

Do zebranych rodaków przemawiał ambasador Janusz Skolimowski Fot. Marian Paluszkiewicz

Ambasador Skolimowski zaznaczył, że Święto Konstytucji 3 Maja jest uroczystością radosną, w czasie której nie wspominamy żadnych krwawych i bolesnych wydarzeń.

― Dzisiaj właśnie świętujemy prawdziwy czyn ducha i nadziei, który jest niepowtarzalnym przykładem nowoczesnej myśli reformatorskiej ― mówił ambasador.
Przypomniał też, że kilka dni temu litewski Sejm przyjął rezolucję w sprawie Konstytucji 3 Maja oraz aktu Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

― Przyjęta rezolucja apeluje o kształtowanie otwartego i obywatelskiego społeczeństwa litewskiego i wzmacnia wspólną pamięć historyczną naszych narodów ― zwracał się do zebranych ambasador Janusz Skolimowski. ― Ci, którzy spoczywają tutaj, na Rossie, marzyli o pokojowym współistnieniu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dlatego cieszę się, że święto Konstytucji jest dzisiaj obchodzone wspólnie z litewskimi przyjaciółmi.

Wspólnej modlitwie na uroczystości przewodniczył ks. Jacek Paszenda, proboszcz wileńskiej parafii pw. św. Jana Bosko. Zaznaczył też, że dzień 3 Maja jednocześnie jest i świętem narodowym, i kościelnym:

― Jest to podwójna uroczystość, gdyż obchodzimy również Matki Bożej Królowej Polski. Właśnie to święto wyraża wiarę naszego narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Matki Bożej.

Proboszcz przypomniał, że ta uroczystość została ustawiona 1 kwietnia 1656 roku, gdy w katedrze we Lwowie król Jan Kazimierz ślubował: „Ciebie za Patronkę moją i za Królową państw moich dzisiaj obieram”. Jednak oficjalnie Święto NMP zostało zatwierdzone w 1920 roku, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Zmieniła się też data obchodów, która została wybrana na pamiątkę pierwszej konstytucji w Europie, czyli ― 3 maja.

Na uroczystości została wspomniana również ważna dla całego Narodu Polskiego beatyfikacja papieża Jana Pawła II, która odbyła się w ubiegłą niedzielę, w Watykanie. A atmosfera jedności wzmocniła się jeszcze bardziej w końcu uroczystości podczas wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.