Odszedł Patriarcha Wileńszczyzny


We wtorek, 7 czerwca, o godzinie 16.50 w Mejszagole, w tygodniu Jubileuszu 79. rocznicy święceń kapłańskich, zmarł 105-letni Ksiądz Prałat Józef Obrembski.

Do Domu Piotrowego odszedł Patriarcha Wileńszczyzny, Duchowy Pasterz wielu pokoleń Polaków litewskich, których tak mocno kochał i przez których tak mocno był kochany.

Łączymy się w ogromnym bólu z całą Wileńszczyzną i przyjaciółmi Jego z całego świata modląc się za Wielkiego Kapłana.

zespół redakcji „Kuriera Wileńskiego”