Kolejne trzy wnioski inwestycyjne

Wkrótce budynek przedszkola w Janczunach otrzyma nowe życie Fot. archiwum

Administracja samorządu rejonu solecznickiego przygotowała trzy wnioski inwestycyjne, które w końcu lipca zostaną złożone do Narodowej Agencji Płatniczej. Ogólna wartość projektów szacowana jest na blisko 6 mln litów.

Przedmiotem zamówienia projektu „Przeniesienie Czużekampskiego Domu Opieki nad Starcami do nowo wybudowanego budynku” jest budowa i wyposażenie domu starców w Czużekampiach. Obiekt przystosowany będzie do stworzenia pensjonariuszom bezpiecznego oraz godnego życia, a także zapewnienia im wymaganej pomocy medycznej. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz wybudowanie wraz z wyposażeniem obiektu na 30 miejsc pobytu w nowoczesnej placówce, zapewniającej całodobową opiekę oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych. W domu zaprojektowano pokoje z łazienkami, natomiast w części wspólnej znajdują się jadalnia, pokoje administracji, pokoje dla personelu, pomieszczenia gospodarczo-techniczne, itd. Przewidywany okres realizacji projektu — 25 miesięcy. Obiekt planuje się wybudować w ciągu około półtora roku. Wartość inwestycji – 3 mln litów.

Obecnie w Czużekampskim Domu Opieki nad Starcami przebywa 26 pensjonariuszy. Placówka działa od 1996 roku.

600 tys. litów administracja samorządu rejonu solecznickiego planuje uzyskać na realizację projektu „Rekonstrukcja budynku żłobka-przedszkola »Skowroneczek« w Solecznikach”. Zakres prac projektowych obejmuje rekonstrukcję konstrukcji dachu budynku, ocieplenie ścian, wymianę okien.

W ramach realizacji projektu „Dostosowanie budynku żłobka-przedszkola w Janczunach do potrzeb uniwersalnego centrum wielofunkcjonalnego” planuje się przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola dla potrzeb lokalnej społeczności. Za kwotę blisko 2 mln litów budynek zostanie całkowicie zrekonstruowany: urządzi się w nim sale komputerową i sportową, bibliotekę, aulę. W innych pomieszczeniach pozostaną pokoje żłobkowe i przedszkolne.

Pierwsze dwa projekty w całości będą finansowane ze środków Unii Europejskiej. Do projektu przewidującego przebudowę przedszkola w Janczunach i urządzenie w nim centrum wspólnoty lokalnej 15 proc. własnych środków budżetowych będzie musiał dołożyć samorząd.