Więcej

  Nowy rok szkolny w rejonie trockim

  Czytaj również...

  Teodor Linkiewicz jest pewny, że nowy rok szkolny przyniesie uczniom szkół rejonu trockiego wiele sukcesów i znaczących osiągnięć Fot. Alina Sobolewska

  .

  Rozmowa z Teodorem Linkiewiczem, tymczasowo pełniącym obowiązki kierownika wydziału oświaty, kultury, sportu i spraw młodzieży administracji samorządu rejonu trockiego


  Do początku nowego 2011/2012 roku szkolnego zostało niewiele. Czy zmniejsza się liczba dzieci w szkołach rejonu trockiego?

  Najdokładniejsze dane dotyczące liczby uczniów otrzymamy w środku września. Dziś natomiast możemy operować danymi, które zostały zatwierdzone jeszcze w marcu. Te wiosenne liczby są pocieszające, wygląda na to, że w tym roku w porównaniu z ubiegłym liczba dzieci w szkołach zmniejszy się jedynie o 21 osób. Jednak praktyka poprzednich lat wskazuje, że realnie liczba dzieci w szkołach rejonu trockiego zmniejsza się średnio o 200 osób. Na nasze realia — to tak, jakby każdego roku znikała jedna nieduża szkoła. Wiemy jednak, że liczba uczniów w 2011/2012 roku szkolnym na terytorium samorządu rejonu trockiego nie przekroczy czterech i pół tysiąca.

  Ile jest dziś placówek oświatowych w rejonie trockim i jakie perspektywy je czekają?

  Dziś w rejonie trockim działają trzy gimnazja — im. Witolda Wielkiego w Trokach, im. Motiejusa Šimelionisa w Landwarowie i w Rudziszkach. Działa 7 szkół średnich, dwie szkoły początkowe — w Landwarowie i Trokach, trzy podstawowe — dwie w Starych Trokach i jedna w Bijunach, osiem przedszkoli, jedno przedszkole-szkoła początkowa i dwie placówki kształcenia nieformalnego — Szkoła Sztuk Pięknych w Trokach i Szkoła Muzyczna w Rudziszkach. Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy przyjęło nowe kryteria optymizacji sieci szkół. Do 1 lutego 2012 roku ma być przygotowany plan. Sądzę, że już jesienią rozpoczną się dyskusje ze społeczeństwem na ten temat. Dziś dwie szkoły — średnia i zawodowa — w Wysokim Dworze już doszły do pewnego porozumienia. Komisja samorządowa na czele z wicemerem Teresą Sołowjową przygotowała dokument, który umożliwi połączenie tych dwóch szkół i przejęcie szkoły zawodowej przez samorząd, która dotychczas należała do MOiN-u. Dokument zawiera jednak pewne wymagania dotyczące takiego połączenia. Ważne jest również, że udało się dojść do uzgodnienia wielu rzeczy pomiędzy dwiema placówkami.

  Czy w szkołach rejonu trockiego jest zauważalna tendencja tzw. „migracji” uczniów ze szkoły do szkoły?

  Bliskie sąsiedztwo rejonu trockiego z Wilnem sprawia, że rodzice często szukają różnych wariantów nauczania dla swych dzieci. Kilka lat temu mieliśmy sytuację, gdy z jednej szkoły w rejonie trockim w ciągu roku wyszło, a później wróciło ponad 200 osób. Oczywiście zdarzają się różne sytuacje życiowe, które wymagają zmiany szkoły przez dzieci, jednak nie jest to zjawisko nagminne.

  Jaki jest Pana stosunek do rankingu szkół na Litwie, który przygotował tygodnik „Veidas”?

  Gdy ranking po raz pierwszy został opublikowany, uważałem, że jest to bardzo dobra analiza porównawcza szkół. Szkoły polskie bardzo dobrze wypadały w tym rankingu, szczególnie w porównaniu z placówkami litewskimi, działającymi w tym samym mieście czy miejscowości. Jednak ostatnio zmieniłem swe zdanie na temat tego rankingu. Chodzi o to, że na miano dobrej szkoły składa się nie tylko procent jej uczniów, którzy dostali się na studia wyższe. Uważam tak przede wszystkim dlatego, że dziś studia wyższe są bardziej dostępne dla absolwentów szkół. Często więc kwestia, czy ktoś pójdzie na studia, czy nie — polega jedynie na możliwościach finansowych rodziny konkretnego ucznia. Więc jeżeli jako najważniejsze kryteria oceny bierzemy studia wyższe, musimy uwzględniać jedynie te osoby, które dostały się na studia finansowane przez państwo, czyli bezpłatne.

  W szkołach dziś jeszcze trwają remonty. W większości wypadków są to kilkumilionowe inwestycje, które mają zapewnić uczniom i nauczycielom dobre warunki pracy i nauki.

  Do 1 września ma być ukończona renowacja litewskiej szkoły początkowej w Landwarowie. Rozpoczęto renowację dwóch szkół — polskiej i rosyjskiej — w Landwarowie oraz w Połukniu. Renowacje szkół polskich prawie w 50 procentach finansuje Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Renowację rozpoczęto również w Gimnazjum Witolda Wielkiego. Trwają bardzo poważne remonty w przedszkolach w Trokach, ukończono renowację przedszkola w Landwarowie.

  Wielu uczniów nowy rok szkolny rozpocznie w odnowionych klasach Fot. Marian Paluszkiewicz

  Wydział oświaty, kultury i spraw młodzieży niebawem ma być reorganizowany. Dziś wydział oświaty to tylko cztery osoby.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Kulturę i oświatę w administracji samorządu połączono przed kilkoma laty przede wszystkim z powodów finansowych. Dziś władze samorządu zgadzają się na powołanie dwóch oddzielnych działów, istnieje potrzeba powołania większej ilości etatów dla realizacji licznych projektów edukacyjnych i kulturalnych. Najprawdopodobniej jesienią zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko kierownika wydziału oświaty i na kierownika wydziału kultury. Były kierownik naszego wydziału Vytas Rukšėnas po wyborach samorządowych objął funkcje starosty Landwarowa.

  W rejonie trockim nadal nie ma gimnazjum z polskim językiem nauczania. Dlaczego?

  Nowe kryteria kompletacji klas pozwalają otwierać 11 klasę w szkołach mniejszości narodowych, gdy zbierze się 10 osób. To daje możliwość otwierania klas z polskim językiem nauczania w mniejszych miejscowościach. O miano gimnazjum będzie ubiegać się najprawdopodobniej Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie i mam nadzieję, że ta największa szkoła polska w rejonie trockim w najbliższej przyszłości stanie się gimnazjum.

  Jak wypadają uczniowie ze szkół polskich rejonu trockiego na państwowych egzaminach maturalnych i olimpiadach przedmiotowych?

  Maturzyści polskich szkół świetnie sobie radzą na maturze, ta tendencja utrzymuje się od wielu lat. Wyniki egzaminów zawsze są wyższe od średniej krajowej i uczniowie z powodzeniem dostają się na studia. Bardziej konkretne dane na temat wyników egzaminów maturalnych można znaleźć na stronie samorządu rejonu trockiego www.trakai.lt. Na krajowych olimpiadach przedmiotowych w tym roku nie tylko uczniowie polskich, ale i litewskich szkół wypadli nieco gorzej niż w roku minionym, mamy trzecie miejsca z plastyki, geografii, wyróżnienia z języka państwowego, rosyjskiego jako obcego i jako ojczystego.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  W tym roku szkolnym zwiększa się liczba godzin z języka państwowego we wszystkich klasach szkół polskich. Czy wystarcza lituanistów w rejonie trockim?

  Jak dotychczas żadna ze szkół polskich nie zgłosiła do wydziału takiego problemu. Już na początku czerwca dyrekcje szkół przygotowywały tzw. taryfikacje, liczbę godzin przypadających konkretnemu nauczycielowi. Sądzę, że obecnie z powodu zmniejszającej się liczby dzieci dyrektorzy są bardziej ostrożni w tworzeniu nowych etatów. Ostatecznie sytuacja będzie jasna w ostatnich dniach sierpnia.

  W ciągu roku trwała dyskusja na temat pozostawienia godzin lekcyjnych dyrektorom i wicedyrektorom szkół. Ostatni rozkaz ministra oświaty pozostawia dyrektorom pięć lekcji wchodzących w etat i tym samym przywilej 56-dniowego urlopu. Czy w szkołach rejonu trockiego dyrektorzy nie przesadzają z liczbą godzin poza tymi pięcioma wymaganymi?

  Oczywiście po tym rozkazie kuratorzy szkół będą bardziej dokładnie analizować godziny pracy dyrekcji, jednak nigdy nie było jakiegoś rażącego wykroczenia, gdy dyrektor miał więcej godzin poza wymaganymi według ustawy.

  Czego by Pan życzył nauczycielom i uczniom w nowym roku szkolnym?

  Sukcesów zawodowych, realizacji planów i zdolnych uczniów.

  Rozmawiała Alina Sobolewska

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  To w Wilnie czuję się u siebie…

  Teresa Gumowska-Kacmajor przyjechała do Gdańska z Wilna w wieku 11 lat. Tu ukończyła szkołę średnią, studia lekarskie, tu realizowała się zawodowo i rodzinnie. Jednak nigdy nie czuła się prawdziwą gdańszczanką. Gdy w latach 70. przyjechała po raz pierwszy na Litwę...

  Młodzi zdolni: Ewa Siemaszkiewicz

  Młodzi Polacy z Litwy po ukończeniu polskich szkół w różny sposób szukają swej życiowej drogi. Polska, jako kraj nauki i zamieszkania, jest jedną z nich. Ewa Siemaszkiewicz, studentka IV roku medycyny na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jest maturzystką Szkoły Średniej im....

  Wielki patriota i strażnik prawdziwej historii Polski

  Stanisław Władysław Śliwa od wielu lat stoi na czele Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego łączącego ponad 5 tysięcy członków, ludzi różnych zawodów i stanów w wieku od 18 do 90 lat w całej Polsce. Organizacja, która rok...

  Każdy na swój sposób płaci za swoje tęsknoty…

  "Miejsce, gdzie się osiedlasz, nie jest wystarczająco pojemne dla wszystkiego, co pragniesz przechować. To, co jest twoje, przynależy także do miejsca. Zmieniasz miejsce, rezygnujesz więc z niektórych rzeczy i zyskujesz inne. Zaspokajasz jedną tęsknotę, ale otwierasz drzwi kolejnej. Każda...