Więcej

  Wielki patriota i strażnik prawdziwej historii Polski

  Czytaj również...

  Pamiątkowe zdjęcie uczestników II Pielgrzymki Piłsudczyków na Jasną Górę Fot. Alina Sobolewska
  Pamiątkowe zdjęcie uczestników II Pielgrzymki Piłsudczyków na Jasną Górę Fot. Alina Sobolewska

  Stanisław Władysław Śliwa od wielu lat stoi na czele Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego łączącego ponad 5 tysięcy członków, ludzi różnych zawodów i stanów w wieku od 18 do 90 lat w całej Polsce.

  Organizacja, która rok temu obchodziła piękny jubileusz 25-lecia swej działalności, stoi na straży pamięci Józefa Piłsudskiego, człowieka, który dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek po 123 latach niewoli.

  — Bez Marszałka nie byłoby dziś wolnej Polski. Józef Piłsudski swoim autorytetem, służbą dla umiłowanej Ojczyzny był, jest i będzie wzorem dla wszystkich patriotów, którym dobro Ojczyzny jest najwyższą wartością i sensem życia. Dziś Polska jest członkiem Unii Europejskiej, więc tym bardziej Polacy powinni mówić o swoich korzeniach. Idee i czyny Piłsudskiego są stale żywe, a wartości Bóg-Honor-Ojczyzna powinny prowadzić nas w życiu codziennym — mówi w rozmowie z „Kurierem” Stanisław Władysław Śliwa, prezes i generał Związku Piłsudczyków.

  Celem Związku Piłsudczyków jest upowszechnianie wiedzy o działalności i zasługach Marszałka Józefa Piłsudskiego, kontynuacja jego idei w czasach obecnych, pielęgnacja tradycji patriotycznych i demokratycznych, opieka nad mogiłami uczestników walk o niepodległość, popularyzacja i propagowanie spaw obronnych, przekazanie młodzieży zasad patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Ważny jest również udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze wojskowe i samorządowe, prowadzenie prelekcji, spotkań w szkołach mających na celu zapoznanie młodzieży z zasadami patriotyzmu i obywatelskiego wychowania, współpraca z podmiotami noszącymi imię Józefa Piłsudskiego, kierowanie się zasadą neutralności politycznej, bezwzględna wierność statutowej Dewizie oraz hołd i pamięć Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

   Uroczysty pochód piłsudczyków Fot. Alina Sobolewska

  Uroczysty pochód piłsudczyków Fot. Alina Sobolewska

  Stanisław Władysław Śliwa ukończył wydział historii na Uniwersytecie Gdańskim. Ponad 18 lat służył w Marynarce Wojennej RP, swą karierę zakończył na stanowisku dowódcy ORP Gniewko oraz oficera nurka w Sztabie Dywizjonu Okrętów Ratowniczych. Od 1993 roku jest właścicielem firmy „Celstan” zajmującej się produkcją wyrobów pamiątkowych, grawertonów, medali okolicznościowych, odznak wojskowych. Nieprzypadkowo wybrał taki rodzaj działalności, który jest powiązany z jego historycznymi zainteresowaniami.

  — Każdy medal to historia wpisana w metal — zaznacza Stanisław Władysław Śliwa.
  Fascynacja historią oraz ogromny szacunek do patriotyzmu w życiu generała Związku Piłsudczyków nie jest przypadkowy. To też ogromny wpływ rodziny generała, dziadka legionisty, który służył w Legionach Piłsudskiego, to pieśni patriotyczne w domu i prawda o Katyniu.

  Dziś Stanisław Władysław Śliwa wspiera wiele inicjatyw patriotycznych nie tylko w Polsce, ale również na Litwie, Austrii, Szwecji. Był inicjatorem odsłonięcia pomnika Marszałka w Gdyni i jednym z głównych sponsorów tego pomnika. Doprowadził do przywrócenia tablicy poświęconej Marszałkowi na Wzgórzu Kahlenberg w Wiedniu. Był inicjatorem nadania imienia Józefa Piłsudskiego Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie koło Gdyni. Zaprojektował i ufundował tablicę poświęconą Pamięci Marynarzy Poległych na Polesiu w Helenowie i… tu jeszcze możemy wymieniać wiele różnych rodzajów uroczystości, przedsięwzięć, których był pomysłodawcą i inicjatorem.

  — Dzisiaj Marszałek traktowany jest jako dziedzictwo narodowe, a wartości, jakimi żył i kierował się, są nadal aktualne w naszej ojczyźnie. Trzeba też zawsze pamiętać o słowach papieża Jana Pawła II, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze, należy o nią dbać i pielęgnować jak matkę swoją. Od Marszałka możemy nauczyć się szacunku do przeszłości, wielkiej troski o sprawy aktualne — mówi Stanisław Władysław Śliwa.
  Nasz rozmówca jako prezes Krajowego Zarządu Związku Piłsudczyków współpracuje z organizacjami, wspierając szerzenie kultury polskiej, działalności charytatywnej, patriotycznej i opieki nad miejscami Pamięci Narodowej. Nie jest zapomniana również Litwa, cmentarz na Rossie, gdzie spoczywa Matka Marszałka i Jego Serce.

  — Wilno dla każdego piłsudczyka jest wyjątkowym miejscem. Symbolem narodowym. Naturalnym ośrodkiem tęsknoty. Tam Marszałek się urodził. To prawdziwy cud, że to miejsce drogie sercu każdego Polaka zostało zachowane — twierdzi Stanisław Władysław Śliwa.
  Cele statutowe Związku Piłsudczyków to też propagowanie czynu i myśli państwowotwórczej Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich na podstawie idei , jakie głosił, gromadzenie pamiątek związanych z patronem i czynem niepodległościowym.

  — Tak, mamy XXI wiek i inne realia rzeczywistości europejskiej, nie wszystkie uwarunkowania lat dwudziestych pasują do dnia dzisiejszego. Jednak patriotyzm i dobro umiłowanej Ojczyzny powinny być obowiązkiem każdego Polaka. Mówię o patriotyzmie życia codziennego. Służbie rodzinie. Bardzo ważne jest kształcenie i wychowanie patriotyczne w szkołach. Od tego, jak będzie dziś wychowywana i kształcona młodzież, zależy przyszłość naszego narodu. Zresztą Związek Piłsudczyków powstawał na bazie nauczycieli historii. Ludzie potrzebują wiedzy historii, swych korzeni, to wielka rzecz w budowie tożsamości narodu i każdego człowieka — jest przekonany Stanisław Władysław Śliwa.

  Dużą uwagę Stowarzyszenie przywiązuje do symboliki związkowej, gdzie obok odznak związkowych wprowadzono strój organizacyjny i stopnie związkowe. Zasady używania umundurowania oraz przyznanie stopni i odznaczeń określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy.

  18 sierpnia 2016 roku w Częstochowie, na Jasnej Górze w Kaplicy Pamięci Narodu, została odsłonięta tablica pamiątkowa z okazji 95. rocznicy pielgrzymki dziękczynnej Marszałka Józefa Piłsudskiego na JasnąGórą. Organizatorem i pomysłodawcą uroczystości był Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na czele z generałem Związku Stanisławem Władysławem Śliwą. To była już II pielgrzymka członków Związku na Jasną Górę.
  Uroczystości, w których udział wzięło ponad 500 piłsudczyków z całego kraju, rozpoczęły się w Kaplicy św. Józefa wykładem prof. Wiesława Jana Wysockiego „O religijności Piłsudskiego”. Po wykładzie uczestnicy II pielgrzymki uroczystym pochodem ze sztandarami oddziałów i obwodów wyruszyli do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie odbyła się uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny, śp. Pierwszego Marszałka Polski i jego żołnierzy oraz Związku Piłsudczyków i ich Rodzin.

  Po Mszy nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy w Kaplicy Pamięci Narodu. Na tablicy cytowane są słowa kardynała Augusta Hlonda: „…stanął Marszałek Piłsudski w szeregu dziejowych obrońców wiary. Pod jego dowództwem zwycięski czyn bohaterskiej armii polskiej… osiągnął znaczenie Lepanta i Wiednia zwycięstwa nad Turkami w roku 1571 i 1683. Za to należy się Józefowi Piłsudskiemu wieczna wdzięczność nie tylko obywateli polskich, lecz całego chrześcijaństwa”.
  Tablica została ufundowana, aby upamiętnić ten fakt, gdy Pierwszy Marszałek na Jasnej Górze 20 października 1921 roku dziękował Matce Bożej za Cud nad Wisłą i Wiktorię Niemeńską.
  Po wspólnym obiedzie w Domu Pielgrzyma uczestnicy spotkali się na uroczystej zbiórce Okręgów i Oddziałów, gdzie zostały wręczone odznaczenia oraz legitymacje dla nowo przyjętych członków Związku. II Pielgrzymka Piłsudczyków zakończyła się niezwykle wzruszającym i patriotycznym Apelem Jasnogórskim w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  CO OZNACZA BYĆ PIŁSUDCZYKIEM

  W preambule deklaracji programowej Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego czytamy, co oznacza być Piłsudczykiem.
  * Łączy nas szacunek do człowieka, który wbrew wszystkiemu i wszystkim budował w ludziach wiarę w Przyszłą Niepodległą Polskę i do tej niepodległości naród doprowadził.
  * Chcemy, aby postać i dzieło Komendanta wrastały w narodową pamięć, aby stały się wzorem i drogowskazem dla pokoleń Polaków.
  * Dążymy do tego, aby w warunkach tworzenia nowego ładu i transformacji ustrojowej w Polsce, myśl państwowa Józefa Piłsudskiego miała istotny wpływ na działalność władz elit politycznych.
  * Tak jak on dążymy do państwa prawa i demokracji, z silną władzą wykonawczą wykluczającą anarchię.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  To w Wilnie czuję się u siebie…

  Teresa Gumowska-Kacmajor przyjechała do Gdańska z Wilna w wieku 11 lat. Tu ukończyła szkołę średnią, studia lekarskie, tu realizowała się zawodowo i rodzinnie. Jednak nigdy nie czuła się prawdziwą gdańszczanką. Gdy w latach 70. przyjechała po raz pierwszy na Litwę...

  Młodzi zdolni: Ewa Siemaszkiewicz

  Młodzi Polacy z Litwy po ukończeniu polskich szkół w różny sposób szukają swej życiowej drogi. Polska, jako kraj nauki i zamieszkania, jest jedną z nich. Ewa Siemaszkiewicz, studentka IV roku medycyny na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jest maturzystką Szkoły Średniej im....

  Każdy na swój sposób płaci za swoje tęsknoty…

  "Miejsce, gdzie się osiedlasz, nie jest wystarczająco pojemne dla wszystkiego, co pragniesz przechować. To, co jest twoje, przynależy także do miejsca. Zmieniasz miejsce, rezygnujesz więc z niektórych rzeczy i zyskujesz inne. Zaspokajasz jedną tęsknotę, ale otwierasz drzwi kolejnej. Każda...

  XXV Festyn Kultury Polskiej Ziemi Trockiej „Dźwięcz, polska pieśni!”

  29 maja w Trokach, w pięknej scenerii trockich jezior i przy wspaniałej pogodzie, odbył się XXV jubileuszowy Festyn Kultury Polskiej Ziemi Trockiej. I chociaż pierwszy Festyn odbył się w Starych Trokach, od wielu lat jubileuszowe Festyny odbywają się w...