Litwa wprowadzi bezpłatne wizy narodowe dla Białorusinów

Rząd planuje wprowadzić bezpłatne wizy narodowe dla Białorusinów Fot. Marian Paluszkiewicz
Rząd planuje wprowadzić bezpłatne wizy narodowe dla Białorusinów Fot. Marian Paluszkiewicz

 

Już w tym tygodniu litewski rząd zamierza omówić projekt, dotyczący zniesienia opłat za wizy narodowe dla obywateli Białorusi. Obecnie wiza kosztuje ponad 200 litów.

Girl in a jacket

Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy twierdzą, że takie postanowienie rządu stworzyłoby obywatelom Białorusi lepsze warunki podróżowania, sprzyjałoby procesom demokratyzacji w państwie oraz wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego.

― Sądzę, że przyjęcie tego postanowienia będzie słusznym krokiem jako wyraz solidarności z białoruskim narodem ― powiedział „Kurierowi” Justinas Karosas, wiceprzewodniczący Komitetu Spraw Zagranicznych w Sejmie litewskim.

Możliwość zniesienia opłat za wizy narodowe pojawiła się w czerwcu roku bieżącego, gdy Sejm uchwalił zmiany w ustawie o opłacie konsularnej. Na mocy zmienionej ustawy rząd może zmniejszyć lub znieść opłaty za wizy, jeżeli jest to potrzebne urzeczywistniając politykę zagraniczną lub w celach bezpieczeństwa narodowego.

W danym przypadku mowa idzie o zniesieniu opłaty za długoterminowe wizy narodowe, inaczej nazywane wizami kategorii D. Są one wydawane, gdy osoba chce przebywać w kraju dłużej niż trzy miesiące w ciągu pół roku. Z taką wizą w ciągu określonego czasu można odwiedzić też inne państwa strefy Schengen.

Litwa nie jest pierwszym krajem, w którym zostanie podjęta decyzja o zniesieniu opłat za wizy narodowe dla obywateli Białorusi. Takich opłat zrzekły się już Polska i Łotwa.

Z kolei litewskie władze mają nadzieję, że Białoruś odpowiednio zareaguje na postanowienie litewskiego rządu.

― Oczywiście, chciałoby się, aby Białoruś odpowiedziała nam takim samym krokiem ― zwykle tak się robi. Jednak trudno jest prognozować, jak sprawa będzie toczyła się w tym przypadku, gdyż mowa idzie nie o państwie unijnym. Prawdopodobnie Białoruś zmniejszy opłaty. Jednak nie warto czekać pełnego ich zniesienia ― mówił Karosas.

Karosas nie sądzi, że bezpłatne wizy spowodują bardziej intensywny ruch na granicy białorusko-litewskiej. Zaznaczył natomiast, że przyczyną dłuższych kolejek przy granicy wkrótce stanie się uproszczony tryb przekraczania granicy.

Z tą prognozą zgodziła się też Vilija Plotnikovienė, naczelnik Zarządu Organizacji Kontroli Granicznej Służby Ochrony Granicy Państwowej.

― Nie mogę powiedzieć, jak na ruch przygraniczny wpłyną bezpłatne wizy. Owszem, ludzie więcej podróżują, gdy koszta są mniejsze. Jednak na razie najbardziej skupiamy się na tym, aby poradzić sobie z sytuacją na granicy po uproszczeniu trybu jej przekraczania. Spodziewamy się, że chętnych podróży do sąsiedniego kraju będzie kilkakrotnie więcej niż obecnie ― mówiła Plotnikovienė.

Intensywne negocjacje z białoruskimi dyplomatami na temat uproszczenia trybu przekraczania granicy białorusko-litewskiej były prowadzone od października ubiegłego roku. Umowa z Białorusią została ratyfikowana w czerwcu. Na podstawie specjalnego zezwolenia osoby mieszkające w strefie do 50 km od granicy będą mogły przebywać na podobnym obszarze sąsiedniego kraju nie dłużej niż 90 dni w ciągu sześciu miesięcy. Porozumienie wejdzie w życie po wykonaniu niektórych prac przygotowawczych.


Z uproszczonego trybu przekraczania granicy teoretycznie mogłoby skorzystać około 800 tys. mieszkańców Litwy i około 600 tys. mieszkańców Białorusi. 50-kilometrowa strefa po stronie litewskiej obejmuje m. in. Wilno, Druskienniki, Ignalinę, a po stronie białoruskiej: Grodno, Lidę, Oszmianę.