Uczczono Dzień Wojska Litewskiego

Po odzyskaniu niepodległości kraju, wojskowe parady z okazji Dnia Wojska Litewskiego odbywają się tradycyjnie na Placu Katedralnym w Wilnie Fot. Marian Paluszkiewicz

W środę na Litwie uroczyście był obchodzony Dzień Wojska Litewskiego. Z tej okazji na Placu Katedralnym w Wilnie odbyła się tradycyjna parada wojskowa, w której udział wzięło kilkaset żołnierzy reprezentujących różne formacje.

Parada była prowadzona przez naczelnika Zjednoczonego Sztabu Wojska Litewskiego pułkownika Vilmantasa Tamošaitisa. Paradę powitała prezydent Dalia Grybauskaitė, naczelny dowódca litewskich sił zbrojnych oraz minister obrony kraju Rasa Juknevičienė.

— Wojsko wciela dumę i szacunek wobec swego kraju i służby. Właśnie ten szacunek zapala i podtrzymuje żołnierzy w ich postanowieniu bronić Ojczyzny. Bądźcie nadal przykładem miłości do Ojczyzny, odwagi i patriotyzmu — powiedziała w środę prezydent Dalia Grybauskaitė na Placu Katedralnym.

W swoim przemówieniu prezydent podkreśliła, że historia wojska litewskiego, to też historia całego narodu i jego walk o niezawisłość, poczynając od tworzenia państwa, powstań i kończąc na odrodzeniu państwowości Litwy. Prezydent zaznaczyła, że siły zbrojne dowodzą, że Litwa jest członkiem równoprawnym największego i najsilniejszego sojuszu wojskowego — NATO.

Paradę wojskową powitała prezydent Dalia Grybauskaitė, naczelny dowódca litewskich sił zbrojnych Fot. Marian Paluszkiewicz

Pierwsze regularne siły zbrojne Litwy zostały powołane w 1918 roku, na mocy rozporządzenia nr 1 podpisanego właśnie 23 listopada przez ówczesnego premiera niepodległej Litwy Augustinasa Voldemarasa. Pierwsza parada litewskich sił zbrojnych odbyła się już 16 lutego 1919 roku z okazji pierwszej rocznicy odzyskania niepodległości.

W okresie międzywojennym uroczystości z okazji Dnia Wojska Litewskiego odbywały się w ówczesnej stolicy kraju, Kownie.

W środę, w dniu 93. rocznicy odrodzenia wojska, uroczystości z tej okazji odbyły się również w innych miastach kraju. W Kownie odbyła się ceremonia wciągnięcia na maszt flagi Orderu Krzyża Pogoni, po czym uczestnicy ceremonii złożyli wieńce przy grobie Nieznanego Żołnierza.

Tymczasem w Wilnie, z okazji święta, prezydent Dalia Grybauskaitė odznaczyła kapitanów Dainiusa Judženčiusa i Gediminasa Šimkevičiusa medalami Orderu Krzyża Pogoni.


SIŁY ZBROJNE LITWY

Litewskie siły zbrojne składają się z czterech rodzajów: sił lądowych, powietrznych, marynarki wojennej oraz sił specjalnych. Zwierzchnikiem sił zbrojnych jest prezydent. Łącznie służy około 8 tys. (plus ok. 4,5 tys. rezerwy).

Trzon wojsk lądowych stanowi brygada „Żelazny Wilk” mogąca współdziałać z NATO. Oprócz tej brygady wojska lądowe posiadają batalion inżynieryjny oraz Narodowe Siły Ochotników.

Marynarka wojenna liczy 700 marynarzy. Litewskie okręty są przypisane do grupy usuwania min NATO oraz sił szybkiego reagowania. Marynarka wojenna składa się z kilku okrętów.

Siły Powietrzne Litwy to niespełna tysiąc osób. Nie posiadają one samolotów bojowych. Ich strefa powietrzna jest chroniona przez Siły Powietrzne NATO.