Otwarcie punktu kolejowej kontroli granicznej w Stasiłach

W ceremonii otwarcia obiektu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Łączności, samorządu rejonu solecznickiego, SA „Lietuvos geležinkeliai” Fot. archiwum ASRS

30 listopada br. w znajdujących się kilka kilometrów od granicy litewsko-białoruskiej Stasiłach został otwarty nowo wybudowany punkt kolejowej kontroli granicznej.

W otwarciu obiektu wzięli udział minister łączności Eligijus Masiulis, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, dyrektor SA „Lietuvos geležinkeliai” Stasys Dailydka, naczelnik Państwowej Inspekcji Kolejowej Stasys Pieslikas, dyrektor Punktów Kontroli Granicznej przy Ministerstwie Łączności Arnoldas Tvaronavičius, inni goście.

Projekt techniczny budowy stacji kolejowej w Stasiłach i urządzenia infrastruktury inżynieryjnej został przygotowany w 2006 roku. W kwietniu 2008 roku ruszył pierwszy etap prac budowlanych, przewidujący budowę nowej stacji wraz z całą infrastrukturą inżynieryjną, systemami łączności i kontroli ruchu kolejowego. W ciągu trzech lat wybudowano nowy budynek stacji kolejowej, zrekonstruowano 7,352 km linii elektrycznych,  postawiono metalowe ogrodzenie wzdłuż kolei od stacji kolejowej do przejazdu Soleczniki–Ejszyszki (ogólna długość — 3045,5 m), ułożono kabel optyczny na linii Wołczuny–Jaszuny–Stasiły (33,6 km), wymieniono znaki drogowe itd.

— Przekraczając granicę państwową ludzie zawsze kierują uwagę na miejsce, gdzie odbędą procedurę przekroczenia granicy. Dużą rolę ma tu faktor ludzki, ale doskonale urządzona infrastruktura kontroli robi dobre wrażenie zarówno na gościa, jak też ułatwia pracę pracownikom. Mam nadzieję, że wkrótce władzom Litwy i Białorusi uda się podpisać porozumienie o ruchu bezwizowym dla mieszkańców strefy przygranicznej, w związku z czym zwiększy się potok pasażerów. W planach też mamy otwarcie rejsu kolejowego Wilno–Lida — powiedział podczas otwarcia obiektu minister łączności Eligijus Masiulis.

Symboliczną wstęgę przecięli minister łączności Eligijus Masiulis, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz i dyrektor SA „Lietuvos geležinkeliai” Stasys Dailydka Fot. archiwum ASRS

Uczestniczący w uroczystości mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz podkreślił ważność zrealizowanego projektu oraz jego aktualność.

— Cieszymy się, że tego rodzaju inwestycja powstała właśnie w naszym rejonie. Mamy nowoczesną stację kolejową, uporządkowaną infrastrukturę inżynieryjną, co względem przybysza z zagranicy polepsza wizerunek zarówno rejonu solecznickiego, jak i całej Litwy — powiedział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

W latach 2013–2015 planowana jest realizacja II etapu prac budowlanych na stacji kolejowej w Stasiłach. Projekt inwestycyjny przewiduje budowę systemów ochrony strefy przygranicznej od stacji kolejowej do granicy państwowej.

Irena Kołosowska