Uhonorowanie laureatów plebiscytu „Polak Roku 2011″

216

Wideo: Marian Paluszkiewicz

Wilno, 22 stycznia 2012 r.