Uhonorowanie laureatów plebiscytu „Polak Roku 2011″

Wideo: Marian Paluszkiewicz

Wilno, 22 stycznia 2012 r.