Zebranie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”

Przed kilkunastu dniami odbyło się posiedzenie zgromadzenia Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.

Jak już informowaliśmy, Forum zrzesza firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie Litwy, prowadzone przez przedsiębiorców o polskim pochodzeniu. Podczas posiedzenia dyskutowano i rozważano na temat przyjęcia nowego członka stowarzyszenia, planów na przyszłe półrocze, promocji Forum oraz ustalono termin przyszłego zebrania.

Firmą, która zdecydowała się na przystąpienie do szeregów „Korony” była „InsuranceBrokersGroup”. Jest to spółka prężnie działająca w branży ubezpieczeniowej. Na zebraniu spółkę reprezentował jej dyrektor generalny Andrzej Wołochowicz. Propozycja przyjęcia nowego członka została zaaprobowana przez członków „Korony”.

Kolejną ważną kwestią, nad którą zawzięcie dyskutowano, było określenie przyszłej działalności Forum w I półroczu bieżącego roku. Padły propozycje co do założenia i rozwoju strony internetowej oraz uczestnictwa w dużych przetargach, organizacji szeregu spotkań z samorządowcami rejonu wileńskiego i solecznickiego w celu zapoznania się z kierunkami rozwoju energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej. Dyskutowano również nad tym, aby jedną z form działalności Forum było wspieranie biznesu początkującego, być może nawet ufundowanie stypendiów dla studentów.

Z kolei obecny na zgromadzeniu Ryszard Kowalski, I radca Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie, mówił o tym, że obecnie sukcesywnie zwiększają polsko-litewskie obroty handlowe. Jest to najwyższa dynamika wzrostu w handlu zagranicznym Polski wśród wszystkich jej partnerów.
Radca też podkreślił, że Forum powstało w bardzo dobrym momencie, gdy wspólny, polsko-litewski, biznes się rozkręca.

Zebrania będą odbywały się w poniedziałki, początek obrad — godz. 16.00. Ostatecznie termin następnego zebrania członków wyznaczono na 13 lutego 2012 roku.

W. J.