Przed nowym sezonem — nowe oblicze stawu w Rakliszkach

W końcu minionego roku wśród wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem Rozwojem Obszarów Wiejskich 2007-2013 na bazie programu Leader na dofinansowanie został zakwalifikowany projekt administracji samorządu rejonu solecznickiego pod nazwą „Urządzenie i dostosowanie do potrzeb rekreacyjnych strefy wypoczynkowej we wsi Nowe Rakliszki”.

Już w najbliższym czasie nad stawem w Rakliszkach koło Butrymańc rozpoczną się prace związane z realizacją zadania. Koszt inwestycji stanowi 160 930 litów. Projekt obejmuje urządzenie ścieżek, altanki, mostku, ubikacji oraz placu do gry w badminton, wyposażenie strefy w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), a także zagospodarowanie zieleni.

— Jest to drugi projekt związany z uporządkowaniem stref rekreacyjnych w rejonie solecznickim. W ubiegłym roku ze środków funduszy strukturalnych UE została zagospodarowana plaża nad stawem w Solecznikach, z której już w najbliższym czasie w pełni będą mogli korzystać mieszkańcy miasta i pobliskich miejscowości. Pozytywną ocenę komisji uzyskał też projekt zagospodarowania terenu nad stawem w Ejszyszkach, a więc należy się spodziewać prac porządkowych również na tym obiekcie — mówi st. specjalista wydziału gospodarki komunalnej administracji samorządu, koordynator projektu Aleksander Wołkowski.

Irena Kołosowska