AWPL planuje zdobyć ponad 7 procent głosów

Europoseł Waldemar Tomaszewski poprowadzi Wileński Rejonowy Oddział Akcji Wyborczej Polaków na Litwie do jesiennych wyborów parlamentarnych, a funkcje jego zastępcy będzie nadal pełniła Maria Rekść, mer stołecznego rejonu. Tak zdecydowali delegaci konferencji sprawozdawczo-wyborczej Oddziału, która odbyła się w poniedziałek, 2 kwietnia tego roku. Wybrali też sekretarza, skarbnika oraz 15-osobowe prezydium.

Na konferencję 23 koła Oddziału wytypowały 114 delegatów, z których aż 111 wzięło w niej udział. Podczas dyskusji poruszono też kwestię możliwej zmiany nazwy partii, ale, jak zaznaczył Waldemar Tomaszewski, przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi zmiany w nazwie na pewno nie zajdą, a po nich — dyskusja na ten temat będzie kontynuowana.

Podczas swego wystąpienia Tomaszewski poinformował, że w ciągu okresu sprawozdawczego liczba członków Oddziału zwiększyła się o prawie sto osób i liczy obecnie 618 członków. 25 członków odeszło do życia wiecznego, a ich pamięć delegaci konferencji uczcili minutą milczenia. Przewodniczący wspomniał też, że na dzień, w którym odbywała się konferencja, przypadła 7. rocznica śmierci Jana Pawła II.

Lider AWPL podkreślił, że największym wyzwaniem dla członków Oddziału były wybory różnego szczebla: samorządowe, parlamentarne, europarlamentarne oraz prezydenckie.

— Wyniki uzyskane w tych wyborach świadczą o rosnącym poparciu wobec naszej partii, ale rezerwy jeszcze są i zadaniem dla każdego członka AWPL jest dotarcie do każdego potencjalnego wyborcy i utrzymanie wysokiego poparcia w przyszłych wyborach parlamentarnych — zaznaczył Tomaszewski. Jednocześnie stwierdził, że rozumie obawy niektórych, że wybory do Sejmu RL są specyficzne, być może traktowane nieco pobłażliwiej niż samorządowe, ale mimo wszystko są one nie mniej ważne, a głos oddany na tę samą opcję polityczną wzmacnia wzajemne zaufanie i współpracę pomiędzy partią a wyborcą.

Naszym atutem jest to, że nie zawiedliśmy zaufania, nie jesteśmy zamieszani w żadne afery, ani skandale korupcyjne, a także uczciwie wywiązujemy się ze swych zobowiązań programowych, czego jaskrawym przykładem jest samorząd rejonu wileńskiego, gdzie na szeroką skalę prowadzi się budowy, wdraża się wiele inwestycji, a rejon, jako jeden z nielicznych, pozostaje bez długów — stwierdził Tomaszewski. Dodał też, że jednym z najważniejszych zadań jest utrzymanie stanu ducha moralnego rejonu, który jako pierwszy dokonał bodajże najważniejszego wydarzenia w skali kraju — Aktu Intronizacji Chrystusa Króla.

— W litewskich środkach masowego przekazu decyzję o intronizacji przyjęto z ironią, sarkazmem, ale okazało się, że była to decyzja jak najbardziej na czasie i wcale nie symboliczna, a była ona i jest drogowskazem, przykładem do życia zgodnego z zasadami chrześcijańskimi — z przekonaniem twierdził przewodniczący oddziału.

Przestrzegł on zarazem przed możliwymi prowokacjami — nawet ze strony służb specjalnych. Zauważył też, że zgodnie z sprawdzoną starą metodą próbuje się zastraszyć aktywistów AWPL, szczególnie zajmujących odpowiedzialne, kierownicze stanowiska do procesów sądowych, a jako przykład przytoczył sfabrykowaną sprawę przeciwko Zbigniewowi Jedzińskiemu, wiceprezesowi AWPL i kierownikowi spółki „Nemenčinės komunalininkas”. Jedziński się nie poddał, maraton sądowy wygrał.

Podobnej presji jest poddawany obecnie Marian Naruniec, starosta gminy bujwidzkiej, który również został wciągnięty do maratonu procesów sądowych, a prawdopodobną przyczyną nagonki jest to, że w „jego” gminie AWPL w każdych wyborach uzyskuje bardzo dobre wyniki i komuś to widocznie bardzo się nie podoba.

Mer Maria Rekść, wiceprezes WRO AWPL, skonstatowała, że pomimo stałego w ciągu ostatnich lat zmniejszania środków budżetowych, kierownictwo rejonu nie zaprzestaje działalności inwestycyjnej, a środki na nią są pozyskiwane z funduszy unijnych, jak też Stowarzyszenia „Wspólnoty Polskiej”. W samorządzie zainicjowano kampanię oszczędzania — zostały zmniejszone limity na paliwo, rozmowy telefoniczne itd. Priorytetem nadal pozostaje oświata i w związku z tym budowane są nowe przedszkola, renowacji się poddaje stare gmachy placówek przedszkolnych i ogólnokształcących, powstają nowe centra wielofunkcyjne, w miejscowościach wiejskich buduje się nowoczesne placówki sportowe, stadiony, a przy szkołach siłownie. Rejon od lat z własnej kieszeni subsydiuje opłaty za ciepło, wodę, przewóz pasażerów, nie pobiera podatku za ziemię (do 5 ha). Zdaniem mer, przedstawiciele AWPL nie zawiedli zaufania, założenia programowe wykonują i wyborcy powinni to zauważyć i docenić.

Podczas dyskusji nad zmianami programowymi delegaci zaproponowali wnieść do programu jedną, ale bardzo istotną propozycję: „Wygrać wybory parlamentarne i przekroczyć 7-procentowy próg wyborczy”. Zdaniem delegatów, nie jest to zadanie ponad siły, ale całkiem realny cel, który przy zaangażowaniu i mobilizacji społeczeństwa można z powodzeniem osiągnąć.

Zygmunt Żdanowicz
www. AWPL.lt