Soleczniki — Werenów: ciąg dalszy współpracy

Umowę o współpracy podpisali mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz i przewodniczący Werenowskiego RKW Nikołaj Rozum Fot. archiwum ASRS

20 kwietnia br. w Solecznikach gościła delegacja Werenowskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego na czele z przewodniczącym Komitetu Nikołajem Rozumem i przewodniczącym Rady Deputatów Swiatosławem Kononem.

W składzie delegacji Soleczniki odwiedził pierwszy sekretarz Ambasady Republiki Białoruś na Litwie Andrej Krutalewicz.

Celem wizyty gości z Białorusi było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Werenowskim Rejonowym Komitetem Wykonawczym i Samorządem Rejonu Solecznickiego. Porozumienie jest kontynuacją rozpoczętej przed pięciu laty współpracy pomiędzy dwoma samorządami i przedłużeniem jej na kolejne pięć lat. Umowa przewiduje wzajemną pomoc i wymianę doświadczeń w zakresie pracy samorządowej, rozwój kontaktów w dziedzinie oświaty, gospodarki i ekonomiki, wymianę wartości kulturalnych poprzez poznanie regionalnych tradycji i świąt, realizację programów z wykorzystaniem środków funduszy europejskich, inicjowanie kontaktów i współdziałanie na gruncie sportowym i turystycznym. Umowę podpisali mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz i przewodniczący Werenowskiego RKW Nikołaj Rozum.

Podczas spotkania z kierownictwem rejonu goście zapoznali się z sytuacją gospodarczą rejonu solecznickiego, realizowanymi projektami inwestycyjnymi, możliwościami turystycznymi. W toku wizyty delegacja z Werenowa odwiedziła Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego oraz Szkołę Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki. W ramach współpracy Werenowa i Solecznik na scenie Solecznickiego Centrum Kultury wystąpił zespół ludowy „Zaranica” z werenowskiego rejonu.