Departament Dziedzictwa Kulturowego popiera starania samorządu

Celem wizyty gości było zapoznanie się ze stanem i perspektywami obiektów dziedzictwa kulturowego Fot. archiwum ASRS

W dn. 24 kwietnia br. w rejonie solecznickim gościła delegacja Departamentu Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury RL w składzie: kierownik wileńskiego pododdziału terytorialnego Vitas Karčiauskas oraz specjaliści Rasa Trapikienė i Povilas Meškauskas.

Celem wizyty gości było zapoznanie się ze stanem i perspektywami obiektów dziedzictwa kulturowego, które w najbliższym czasie w ramach realizacji projektów inwestycyjnych czeka renowacja bądź uporządkowanie. W towarzystwie specjalistów administracji samorządu rejonu solecznickiego goście zwiedzili pałac Balińskich w Jaszunach, Republikę Pawłowską oraz dworek w Wilkiszkach. Zgodnie z planami samorządu już niebawem rozpocznie się porządkowanie terytorium Republiki Pawłowskiej, celem którego jest dostosowanie obiektu do potrzeb rekreacyjnych i turystycznych. W toku realizacji projektu zostanie uporządkowany teren byłego dworu, urządzony parking, ustawione tablice informacyjne. Podobne prace porządkowe, powiększone o renowację budynku, odbędą się też w Wilkiszkach. Tutaj, ze środków programu LEADER, w dawnym dworku Dmochowskich, gdzie w ciągu ostatnich lat mieściła się szkoła, planuje się urządzenie Centrum Młodzieżowego. Celem projektu jest rewitalizacja zabytkowego dworku oraz stworzenie w nim ośrodka dostosowanego do potrzeb młodzieży. Odnowiony budynek pozwoli na ochronę dziedzictwa historycznego terenu, jak też będzie miejscem praktycznej edukacji i wypoczynku dzieci i młodzieży. Planuje się, że w dworku w Wilkiszkach zostanie utworzony kompleks turystyczny z salą konferencyjną i wystawową, muzeum, motelem.

Największym projektem inwestycyjnym w tym zakresie jest renowacja pałacu Balińskich w Jaszunach. Tym niemniej ze względu na ciągły brak finansowania ze strony Ministerstwa Gospodarki RL, mimo że wniosek o renowację obiektu i dostosowanie jego do potrzeb turystycznych został pozytywnie rozpatrzony, prace remontowe pałacu są wciąż wstrzymywane.

Zdaniem specjalistów dziedzictwa kulturowego, każdy z odwiedzonych przez nich obiektów jest interesujący i posiada ogromną wartość historyczną, przez co wymaga opieki w celu ich zachowania dla przyszłych pokoleń. Dlatego podjęte przez samorząd działania skierowane na uporządkowanie i renowację obiektów są jak najbardziej potrzebne i popierane przez Departament Dziedzictwa Kulturowego.

Irena Kołosowska