Soleczniki — Stare Miasto: nadanie oficjalnego statusu współpracy

Umowę o współpracy podpisali wójt gminy Stare Miasto Ryszard Nawrocki i starosta gminy Biała Waka Gienadij Baranowicz

W dn. 1-4 czerwca br. delegacja samorządu rejonu solecznickiego gościła w gminie Stare Miasto koło Konina. Celem wizyty było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy samorządami, a także udział w X Dniach Staromiejskich.

Kontakty pomiędzy Solecznikami i Starym Miastem liczą kilka lat, w ciągu których doszło do wymiany delegacji samorządowych, drużyn sportowych i zespołów artystycznych. Nadanie oficjalnej formy tym stosunkom stworzy trwałe podstawy dla przyszłej współpracy pomiędzy samorządami oraz umożliwi nie tylko wspieranie inicjatyw w dziedzinie wymiany młodzieży, edukacji, kultury i sportu, lecz także ugruntuje więzi wśród mieszkańców, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw. Podpisanie umowy o współpracy umożliwi również podejmowanie wspólnych przedsięwzięć oraz aplikowanie o środki zewnętrzne. Podczas oficjalnej ceremonii w Urzędzie Gminy porozumienie podpisali wójt gminy Stare Miasto Ryszard Nawrocki i starosta gminy Biała Waka Gienadij Baranowicz.
Wcześniej podpis na dokumencie złożył mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, który ze względu na obowiązki służbowe nie mógł uczestniczyć w ceremonii.
Zgodnie z realizowaną przez samorząd rejonu solecznickiego praktykę budowania kontaktów partnerskich pomiędzy jedną z gmin rejonu a gminą polską, na podstawie wcześniejszego ustalenia, kontakty dwóch samorządów przekładają się na współpracę Starego Miasta i Białej Waki.

Irena Kołosowska