Wyjazd studyjny Solecznickiej Grupy Działania do Włoch

Spotkanie zostało ukoronowane wspólnym zdjęciem na czele z prezesami organizacji — Józefem Rybakiem i Aldo Frezza Fot. archiwum

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawsze miało szczególną wartość w każdej dziedzinie życia. Kierując się tą zasadą, Lokalna Grupa Działania Rejonu Solecznickiego od roku sukcesywnie praktykuje spotkania z podobnego rodzaju grupami działającymi w różnych zakątkach Europy.
W dn. 16-23 czerwca br. delegacja Solecznickiej LGD gościła we Włoszech, gdzie w ramach wyjazdu studyjnego spotkała się z grupą Gal Tuscia Romano.
Spotkanie poprowadzili prezes Solecznickiej LGD Józef Rybak oraz przewodniczący Gal Tuscia Romano Aldo Frezza.
Tematem przewodnim wizyty studyjnej we Włoszech były inicjatywy podejmowane w ramach unijnego programu Leader. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznania się z zasadami funkcjonowania włoskiego Leadera na szczeblu krajowym i regionalnym. Każda z grup zaprezentowała, czym się zajmuje, przedstawiła swoje osiągnięcia. Program wizyty został skonstruowany w taki sposób, aby jego uczestnicy mieli okazję podpatrzeć praktyczne rozwiązania i inicjatywy podejmowane w celu realizacji programu. We Włoszech program Leader dotyczy 10 milionów mieszkańców, co stanowi około 7 proc. populacji i objął obszar 144 tys. km kw., czyli około 46 proc. powierzchni kraju.

Fundusze z Unii Europejskiej przyznane Italii w ramach programu Leader wyniosły 330 milionów euro, natomiast wkład państwowy oraz prywatny to w sumie 876 milionów euro.
Priorytetową dziedziną działania grupy Gal Tuscia Romano jest turystyka wiejska i promocja produktów regionalnych. Wiąże się to przede wszystkim z terenem działalności grupy, jakim jest obszar jednego z największych i najciekawszych jezior we Włoszech — Bracciano, którego piękne krajobrazy grupa z Solecznik miała okazję obejrzeć podczas przejażdżki statkiem.
Podczas pobytu LGD z Solecznik miała też okazję poznania i degustacji lokalnych produktów gastronomicznych oraz wina.  Końcowym punktem spotkania była wstępna umowa o współpracy pomiędzy LGD Rejonu Solecznickiego i Gal Tuscia Romano.
Uczestnikom wyjazdu udało się także wygospodarować czas na zwiedzanie Rzymu i Watykanu.
Irena Kołosowska