OBWE będzie nadzorowało wybory na Wileńszczyźnie

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), instytucji w ramach OBWE, wyśle Wyborczą Misję Obserwacyjną na odbywające się w niedzielę na Litwie wybory parlamentarne. Taką informację wysłał Federacji Organizacji Kresowych Wysoki Komisarz ds. Mniejszości Narodowych OBWE Knut Vollebaek.

Powodem przybycia na Litwę Misji Obserwacyjnej OBWE jest dyskryminacja mniejszości narodowych przez władze Republiki Litewskiej.
14 września Federacja Organizacji Kresowych oraz przedstawiciele szeregu organizacji społecznych i politycznych w Polsce: Stowarzyszenia Memoriae Fidelis, Fundacji Wolność i Demokracja, Prawicy Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Koliber, Młodzieży Wszechpolskiej wystosowali do Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości Narodowych OBWE Knuta Vollebaeka apel w sprawie łamania na Litwie praw wyborczych polskiej mniejszości na Litwie. Chodzi o decyzje Głównej Komisji Wyborczej Litwy z 10 lipca o dokonaniu korekty granic jednomandatowych okręgów wyborczych na Wileńszczyźnie oraz ilości wyborców w tych okręgach. Ta decyzja wyraźnie dyskryminuje litewskich Polaków.

Jak napisano w apelu: „W rezultacie 90 tys. wyborców — Litwinów np. w Kownie będzie miało trzech przedstawicieli w parlamencie, a 90 tys. wyborców (w większości Polaków) na Wileńszczyźnie tylko dwóch posłów”.

Wczoraj wiceprezes Prezydium Rady Naczelnej Federacji Organizacji Kresowych Adam Chajewski poinformował „Kurier”, że Wysoki Komisarz ds. Mniejszości Narodowych OBWE Knut Vollebaek przesłał na ręce Federacji list następującej treści: „Dziękuję za Państwa list z 14 września 2012 r., w którym wyrażacie Panowie swoją troskę spowodowaną niedawnymi zmianami okręgów wyborczych na Litwie. Od ub. roku kilkakrotnie wizytowałem Litwę i przedstawiłem władzom litewskim różne rekomendacje odnoszące się do napięć związanych z mniejszościami narodowymi w obszarach takich jak edukacja oraz praw językowych praw mniejszości narodowych.

Nadal śledzę, co się dzieje z moimi rekomendacjami pozostając w kontakcie z właściwymi władzami litewskimi.
Jestem świadom kwestii dotyczącej zmian administracji wyborczej na Litwie, którą Państwo podnieśliście. Jak Państwo wiecie, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), osobna instytucja w ramach OBWE wyśle Wyborczą Misję Obserwacyjną na, odbywające się 14 października na Litwie, wybory parlamentarne. Będę wspierał ich wysiłki w monitorowaniu kwestii związanych z udziałem mniejszości narodowych w procesie wyborczym”.