Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zaprasza na warsztaty z przedsiębiorczości w Warszawie