Zwycięzcy XXIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego!

Zwycięzcy XXIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, którzy będą reprezentować Litwę na Olimpiadzie w Warszawie Fot. Marian Paluszkiewicz
Zwycięzcy XXIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, którzy będą reprezentować Litwę na Olimpiadzie w Warszawie Fot. Marian Paluszkiewicz

Podsumowanie wyników olimpiady odbyło się w dniu 22 marca w auli współorganizatora (obok Uniwersytetu Wileńskiego) imprezy — Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Przewodnicząca komisji sprawdzającej prace olimpijczyków dr Teresa Dalecka z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego ogłosiła listę 10 laureatów.

Zdobywcą miejsca I został uczeń polonistki Joanny Szczygłowskiej Daniel Rawiński ze Szkoły Średniej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie.

Zagajając spotkanie dyrektor „Syrokomlówki” Danuta Silienė przypomniała początki olimpiady, która zainicjowana została przez polonistkę Teresę Michajłowicz, a której „dobrym duchem” została później Alicja Barbara Kosinskienė, która w Ministerstwie Oświaty i Nauki Litwy opiekowała się szkolnictwem polskim.

Jak powiedziała dyrektor, spośród dotychczasowych 46 uczestników olimpiady nie zabrakło też zwycięzców Olimpiady Ogólnopolskiej w Warszawie, spośród nich Kinga Stankiewicz-Geben, obecna wykładowczyni Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego, Walenty Wojniłło, dziennikarz, Wiesława Gawerska-Żwirblis, dziś nauczycielka ze Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli.

— Poziom uczniów uczestniczących w olimpiadzie jest bardzo zróżnicowany — powiedziała w rozmowie z „KW” dr Teresa Dalecka. — Zwycięzcy wykazali się bardzo dobrym poziomem. Niezależnie od tego, jaki kierunek studiów wybiorą, z pewnością poradzą sobie wszędzie. Co jest niezwykle bardzo ważne — wykazali się bardzo dobrym poziomem językowym, logicznym myśleniem, umiejętnością analizowania, rozmowy z komisją, a nie monologu — to jest coś, co trzeba podkreślić, co ich wyróżnia. Praca w komisji była to dla nas ogromna przyjemność. A że mieszkamy na terenie wielojęzycznym, gdzie przenikają się różne języki, więc uczniowie dostarczają nam materiału badawczego — zażartowała wykładowczyni.

Zaapelowała też do nauczycieli, by poruszać nie tylko tematy narodowo-wyzwoleńcze, patriotyczne, ale też sięgać po literaturę współczesną.

— Cieszę się, że moje wysiłki zostały docenione. Żałuję tylko, że moja koleżanka zajęła gorsze miejsce, ale ogólnie się cieszę — powiedział zdobywca II miejsca maturzysta Karol Kleczkowski.

Na laureatów olimpiady i ich nauczycieli spadł deszcz prezentów.

Zdobywca I miejsca Daniel Rawiński      Fot. Marian Paluszkiewicz
Zdobywca I miejsca Daniel Rawiński Fot. Marian Paluszkiewicz

Nagrody książkowe od Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” wręczył prezes, poseł na Sejm RL z ramienia AWPL Józef Kwiatkowski, nauczycieli uhonorował również kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Stanisław Cygnarowski, prezes Asocjacji Polonistów Danuta Szejnicka, nagrody pieniężne dla laureatów wręczył prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm RL z ramienia AWPL Michał Mackiewicz:  w wysokości odpowiednio 1 500, 1 200, 1 000 dla zdobywców pierwszego i dwóch drugich miejsc oraz 4 po 500 Lt. Nagrody ufundował również Instytut Polski w Wilnie, nagrody wręczali też przedstawiciele samorządowych władz oświatowych rejonu solecznickiego i wileńskiego.

Ze sceny padają słowa podziękowania dla nauczycieli, którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowanie uczniów do olimpiady: to Anna Jasińska, Elwira Bielawska, Irena Matoszko, Wanda Andruszaniec, Danuta Korkus, Łucja Minowicz, Aneta Polakiewicz, Jolanta Pacyno, Teresa Bielak, Irena Narkun, Beata Kosowska, Grażyna Koczan, Edyta Jaselonis, Henryka Parwicka, Walentyna Dulko, Krystyna Lipnicka, Krystyna Dajnarowicz, Anna Bartoszko, Łucja Kuzborska, Halina Szturo, Katarzyna Oleszkiewicz, Regina Jaświn, Edyta Klimaszewska, Aldona Sudenis, Regina Iwaszko, Zofia Sokołowska.

— Jest to piękne święto, bo nie może być inaczej, gdyż chodzi o święto mowy ojczystej. Zanim istnieje mowa, istnieje naród, państwo. 150 lat temu powstańcy chwycili za broń, by walczyć o zachowanie tożsamości. Wy dziś również walczycie o jej czystość, zachowanie, niedopuszczenie do asymilacji. Wypada pogratulować i podziękować tym wszystkim, którzy dają przykład walki o mowę ojczystą — powiedział Józef Kwiatkowski.

 

Laureaci XXIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

 

Miejsce 1.

Daniel Rawiński, Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, polonistka Joanna Szczygłowska

Miejsce 2.

Karol Kleczkowski, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, polonistka Anna Jasińska

Mirosława Krysztul, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, polonistka Elwira Bielawska

Miejsce 3.

Marzena Palewicz, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie, polonistka Irena Matoszko

Ewelina Knutowicz, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie, polonistka Jolanta Pacyno

Joanna Miłosz, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach, polonistka Grażyna Koczan

Wyróżnienia:

Katarzyna Nornicka, Gimnazjum w Ejszyszkach, polonistka Zofia Sokołowska

Ewa Bartusewicz, Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela w Wilnie, polonistka Mirena Narkun

Elżbieta Czerniawska, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, polonistka Anna Jasińska

Łukasz Mikielewicz, Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, polonistka Aldona Sudenis