Konferencja gospodarcza ― „Perspektywy rozwoju regionów”

Radca-minister Henryk Szymański pozytywnie ocenił rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Litwą Fot. Marian Paluszkiewicz
Radca-minister Henryk Szymański pozytywnie ocenił rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Litwą
Fot. Marian Paluszkiewicz

W czwartek, 11 kwietnia o godz. 9.30, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się konferencja gospodarcza „Perspektywy rozwoju regionów”.

Konferencję organizuje Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie oraz Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.

― Będzie to pierwsza tego typu konferencja. Mam nadzieję, że zainteresuje uczestników swoją problematyką oraz da impulsy rozwojowe ― powiedział w rozmowie z „Kurierem” radca-minister Henryk Szymański, kierownik WPHI.

Radca-minister pozytywnie ocenił rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy Polską, a Litwą. Jak powiedział, w ciągu ostatnich trzech lat eksport z Polski na Litwę wzrósł aż o 60 proc. Jest to drugi najszybszy wzrost polskiego eksportu do krajów UE. Główne grupy eksportu to: produkty mineralne, wyroby przemysłu elektro-maszynowego, artykuły rolniczo-spożywcze oraz kosmetyki.
Radca-minister Henryk Szymański wyjaśnia, dlaczego polskich handlowców interesuje litewski rynek.

― W krajach Europy Południowo-Zachodniej nastąpiło osłabienie wzrostu gospodarczego. Natomiast kraje bałtyckie rozwijają się dynamicznie, co zwiększa atrakcyjność tych rynków. Kolejnym czynnikiem atrakcyjności są realizowane i planowane na Litwie projekty inwestycyjne w sferze energetyki i infrastruktury ― mówił kierownik WPHI. ― Z kolei produkty polskich przedsiębiorców na Litwie są popularne z powodu odpowiedniej relacji ceny artykułów do jakości.
Zaznaczył, że właśnie z tego powodu litewskie spółki handlowe chcą nawiązywać kontakty z polskimi firmami.

― Zależy nam jednak nie tylko na zwiększaniu eksportu. Bardzo ważna jest również wymiana doświadczeń. Tego właśnie będzie dotyczyła konferencja gospodarcza 11 kwietnia ― dodał radca-minister. ― Chcemy podzielić się doświadczeniem rozwoju polskich regionów z samorządami i przedsiębiorcami Litwy. Naszym celem jest pokazanie, jak w Polsce funkcjonują specjalne strefy ekonomiczne, które przyczyniły się do przyciągania inwestorów i tworzenia nowych miejsc pracy.
Radca-minister Henryk Szymański podkreślił także, że korzyści wymiany doświadczeń będą obustronne:
― Jeżeli rejony na Litwie będą dobrze się rozwijały, dla polskich firm pojawi się więcej możliwości współpracy.

Natomiast prezes Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” Zygmunt Klonowski zwrócił uwagę na inny aspekt organizacji polsko-litewskiej konferencji gospodarczej.
― Dostrzegamy potencjał współpracy samorządów z administracją rządową. Konferencja ma na celu pokazanie samorządowcom polskich doświadczeń w sferze rozwoju regionalnego ― stwierdził Zygmunt Klonowski. ― Sądzę, że konferencja zainspiruje samorządy do poszukiwania nowych kierunków rozwoju gospodarczego rejonów wileńskiego, solecznickiego i trockiego. W tym właśnie celu zaprosiliśmy gości z Polski.

W ramach konferencji formy wsparcia dla przedsiębiorców w Polsce przedstawi Teresa Korycińska, zastępca dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki Polski.
Kolejnym gościem konferencji będzie Tomasz Sadzyński, prezes zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Opowie o roli znaku rozpoznawczego regionu. Wytłumaczy, co szczególnego oferuje inwestorom Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz jak Łódź identyfikowała i rozwijała swoje przewagi konkurencyjne.

Z kolei mer rejonu wileńskiego Maria Rekść i mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz przedstawią uczestnikom konferencji perspektywy rozwoju gospodarczego na Litwie.