Więcej

  Matura coraz bliżej

  Czytaj również...

   Już za miesiąc uczniowie zasiądą do poważniejszego sprawdzianu — egzaminu dojrzałości z języka angielskiego Fot. Marian Paluszkiewicz
  Już za miesiąc uczniowie zasiądą do poważniejszego sprawdzianu — egzaminu dojrzałości z języka angielskiego Fot. Marian Paluszkiewicz

  Minister oświaty i nauki Dainius Pavalkis we wtorek 23 kwietnia wieczorem złożył wizytę w Narodowym Centrum Egzaminacyjnym (NCE), gdzie interesował się, jak idą przygotowania do tegorocznej sesji egzaminów maturalnych.

  „Zadania są już prawie przygotowane, obecnie są prowadzone zwykłe dla tego okresu prace przygotowawcze” — powiedziała dla agencji BNS pełniąca obowiązki dyrektora Centrum Teresė Blaževičienė.

  Składanie państwowych egzaminów w szkołach rozpocznie się 25 maja od egzaminu z języka angielskiego. Obowiązkowy egzamin z literatury i języka litewskiego (państwowy lub szkolny) abiturienci będą składali 3 czerwca.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  25-26 marca wszyscy maturzyści składali zaliczenie z literatury i języka litewskiego, w trakcie którego musieli wypowiedzieć się na zawczasu przygotowany temat.
  Według danych NCE, zaliczenie pomyślnie złożyło ponad 95 proc. wszystkich zarejestrowanych, średnia ocen waha się około 8. Wyniki są bardzo podobne we wszystkich szkołach, zarówno z litewskim językiem nauczania, jak i mniejszości narodowych. Tematy wybierane przez uczniów wskazują na to, że trzy najbardziej popularne tematy z dziedziny literatury i języka litewskiego nie różniły się zbytnio w szkołach litewskich i mniejszości narodowych.

  Żeby otrzymać świadectwo dojrzałości, maturzyści muszą złożyć 2 egzaminy maturalne. Jeden z nich — egzamin z literatury i języka litewskiego — jest obowiązkowy. Typ egzaminu — państwowy bądź szkolny — wybiera sam uczeń. Obowiązkowy egzamin maturalny z literatury i języka litewskiego uczeń może składać, jeżeli roczna ocena z tego przedmiotu jest dostateczna oraz zostało złożone zaliczenie językowe. Ogółem maturzyści mogą składać nie więcej niż 6 egzaminów.

  W roku bieżącym po raz pierwszy egzamin dojrzałości z literatury i języka litewskiego (państwowy oraz szkolny) będzie jednakowy dla uczniów wszystkich szkół, niezależnie od języka nauczania w szkole.

  Jak poinformowała „Kurier Wileński” Teresė Blaževičienė, są przewidziane różne kryteria oceniania i przydzielania punktów za odpowiedzi w pracach egzaminacyjnych uczniów ze szkół z litewskim językiem nauczania i szkół mniejszości narodowych:

  — W wypracowaniach różnie się ocenia poprawność językową i wyrazistość tekstu, jego jednolitość. Na przykład kandydat ze szkoły z litewskim językiem nauczania przy ocenianiu wyrazistości tekstu, jego stylu i logiki może otrzymać maksymalnie pięć punktów pod warunkiem, że w wypracowaniu będzie 0-6 błędów, zaś kandydat ze szkoły mniejszości narodowej przy ocenianiu tego samego kryterium może otrzymać maksymalną liczbę 5 punktów, jeżeli w wypracowaniu będzie 0-10 błędów. Jeżeli kandydat napisze wypracowanie o mniejszej objętości niż jest to wymagane, otrzyma mniej punktów. Ze szczegółowymi kryteriami oceniania można się zapoznać na stronie internetowej www.nec.lt. Instrukcje oceniania państwowego i szkolnego egzaminu maturalnego z języka litewskiego zostały zatwierdzone 15 listopada 2012 r. przez dyrektora NCE.

  W tym roku egzamin z języka litewskiego będzie jednakowy dla wszystkich uczniów Fot. Marian Paluszkiewicz
  W tym roku egzamin z języka litewskiego będzie jednakowy dla wszystkich uczniów Fot. Marian Paluszkiewicz

  Dla wszystkich państwowych egzaminów maturalnych obrano ocenianie kryterialne, a nie normatywne, jak było w ubiegłym roku. Uczniowie będą oceniani na podstawie tego, w jakim stopniu osiągnęli zawczasu nakreślony przez państwo poziom wiedzy. Istotną różnicą z poprzednim systemem oceniania jest to, że będzie uwzględniane nie tylko to, jakie miejsce uczeń zajmuje w porównaniu do wszystkich uczniów składających egzamin, lecz także jego realne osiągnięcia, czy odpowiadają one zakreślonym kryteriom poziomu osiągnięć. Inaczej mówiąc, najwyższą ocenę otrzyma niekoniecznie 1 proc. wszystkich maturzystów, jak było dotychczas, lecz wszyscy, który świetnie wykonali zadanie.

  — Prace wszystkich abiturientów składających państwowy egzamin z języka litewskiego maturalny będą kodowane — w trakcie egzaminu na kartkę odpowiedzi do zadań będzie przyklejony identyfikujący abiturienta kod kreskowy. Kiedy maturzyści wykonają zadania, prace będą zebrane, dostarczone do NCE, zarejestrowane i przygotowywane do oceniania. Prace abiturientów będą rozdzielane w bazie danych na podstawie kodów kreskowych i kryterium podziału (ukończony program nauczania języka litewskiego jako ojczystego lub państwowego), następnie według kodów kreskowych prace będą odnajdywane i segregowane w oddzielnych grupach — powiedziała Teresė Blaževičienė.

  W sesji powtórkowej egzamin dojrzałości będą składali tylko ci kandydaci, którzy z powodu poważnych przyczyn nie mogli składać go w czasie podstawowej sesji. Jeżeli uczeń nie złoży szkolnego lub państwowego egzaminu z literatury i języka litewskiego w czasie sesji podstawowej, w sesji powtórkowej będzie mógł składać tylko szkolny egzamin maturalny.

  Wyniki szkolnych egzaminów maturalnych, składanych w trakcie podstawowej sesji, są ogłaszane w ciągu 5 dni roboczych od daty składania egzaminu, wyniki egzaminów z literatury i języka ojczystego oraz litewskiego — w ciągu 9 dni.

  Rezultaty państwowych egzaminów maturalnych są ogłaszane w ciągu 3 dni roboczych od posiedzenia Komisji oceniającej państwowe egzaminy dojrzałości, po zatwierdzeniu przez nią wyników. Przewiduje się wyniki podstawowej sesji wszystkich egzaminów dojrzałości ogłosić przed 12 lipca.

  Jeżeli kandydat nie zgadza się z oceną egzaminu, w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników, może złożyć apelację dla dyrektora szkoły, by jeszcze raz pracę przejrzeć i powtórnie ją ocenić.

  Według danych Ministerstwa Oświaty i Nauki, w tym roku do składania egzaminów dojrzałości podchodzi prawie 40 tysięcy kandydatów, o 10 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Ich prace będzie oceniać prawie 2 tys. sprawdzających.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Wspaniała przygoda z językiem polskim. Olimpijczycy nagrodzeni

  Olimpiada polonistyczna na Litwie została zainicjowana na fali odrodzenia narodowego w 1990 r. i od tego czasu ma rangę szczególnie ważnego wydarzenia ogniskującego uwagę polskiej społeczności w kraju. Na uroczystość podsumowania zmagań olimpijskich co roku stawiają się uczestnicy konkursu...

  Rak jelita grubego atakuje coraz młodszych. Można go w porę rozpoznać

  — Jedyne, co trzeba zrobić, to wcześnie wykryć chorobę, co daje szansę na wyleczenie. Służy temu bezpłatny program badań skierowany do osób 50+, czasami pozornie zdrowych. Teoretycznie mieszkańcy Litwy mają świadomość, że istnieje bezpłatny program profilaktyki raka jelita grubego, skierowany...

  Ewa Rawłuszewicz: „Marzę o wielkich scenach”

  W tym roku wśród laureatów znalazła się uczennica Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, Ewa Rawłuszewicz, która, jak czytamy w uzasadnieniu nagrody, „swoim talentem i wyjątkowym głosem zaskarbiła już sobie sympatię wileńskiej społeczności, jest dobrze znana mniejszości polskiej mieszkającej...

  Teksty Cohena zabrzmiały w Pałacu Balińskich w Jaszunach

  Na przedstawienie licznie przybyli nie tylko jaszunianie, ale też goście z Wilna czy Solecznik. Na wydarzenie zaprosiło Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego, sprawiając dodatkowo miłą niespodziankę paniom — kwiatek z okazji Dnia Kobiet. Przedstawienie zostało spięte najbardziej znanym i popularnym...