W sprawozdaniu OBWE poparcie mniejszościom narodowym

W ostatnich wyborach parlamentarnych na Litwie Akcja Wyborcza Polaków na Litwie pomimo utrudnień i stawianych przeszkód osiągnęła ogromny sukces, którego wynikiem jest ośmioosobowa frakcja AWPL w Sejmie Republiki Litewskiej.

Jeszcze przed wyborami, w lipcu 2012 roku, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się spotkanie liderów Akcji Wyborczej — przewodniczącego partii, europosła Waldemara Tomaszewskiego i wiceprzewodniczącej, mer rejonu wileńskiego Marii Rekść — z przedstawicielami Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODHIR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) — Raulem Muresanem i Robertem Krimmerem.

Podczas spotkania przewodniczący AWPL podkreślił, że zmiany granic okręgów wyborczych na Wileńszczyźnie i decyzja Głównej Komisji Wyborczej o „oderwaniu” kolejnych dwóch dzielnic wyborczych od rejonu wileńskiego (61 proc. Polaków) i dołączeniu ich do rejonu malackiego (6 proc. Polaków) naruszają prawa mniejszości polskiej na Litwie. Lider AWPL zwrócił też uwagę na 5-procentowy próg wyborczy, obowiązujący mniejszości narodowe, który został wprowadzony od roku 1996 oraz niemożliwość prowadzenia kampanii wyborczej w języku ojczystym, ponieważ za używanie innego języka niż urzędowy grożą wysokie grzywny.

3 stycznia 2013 roku obserwatorzy z OBWE wydali sprawozdanie o jesiennych wyborach parlamentarnych na Litwie. W sprawozdaniu przedstawili szereg sugestii w celu poprawy procesu wyborczego na Litwie oraz dużo uwagi zwrócili na temat mniejszości narodowych i ograniczania ich praw. Obserwatorzy informują, że w celu zapewnienia lepszej reprezentacji partii mniejszości narodowych w procesie ustawodawczym, musi być zmniejszony 5-procentowy próg wyborczy partiom reprezentującym mniejszości narodowe.

Goście z zagranicy także stwierdzili, że decyzje dotyczące zmian granic okręgów wyborczych, które mają wpływy na społeczność mniejszości narodowych, muszą być podejmowane po uzgodnieniu z przedstawicielami mniejszości narodowych.
Obserwatorzy zauważyli, że na terenach zamieszkiwanych przez mniejszości narodowe informacja o procedurze głosowania ma być podawana w języku tych mniejszości, co przy zniesieniu bariery językowej ulżyłoby obywatelom procedury wyborów.
Wyżej opisane sprawozdanie jest dużym sukcesem AWPL, która od kilkunastu lat zabiegała o zgodne ze standardami europejskimi prawa wyborcze mniejszości narodowych na Litwie.

Biuro Prasowe AWPL