Biało-czerwone flagi w Jaszunach

Symbolem, który łączy Polaków we wszystkich miejscach na świecie, jest polska flaga Fot. Anna Pieszko
Symbolem, który łączy Polaków we wszystkich miejscach na świecie, jest polska flaga Fot. Anna Pieszko

W dniu 2 maja są obchodzone dwa święta ważne dla Polaków — Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 2 maja to  okazja do zamanifestowania swojej przynależności narodowej i przywiązania do polskości.

Symbolem, który łączy Polaków we wszystkich miejscach na świecie, jest polska flaga. Już po raz kolejny od kilku lat w tym dniu w Jaszunach w rejonie solecznickim na kilku budynkach zostały wywieszone biało-czerwone flagi.

— Jest to dla mnie ważne, gdyż chcę w ten sposób uczcić święta narodowe Polaków — Dzień Flagi oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Jestem Polakiem, wywieszając flagę chcę zaznaczyć poczucie łączności ze wszystkimi Polakami, z narodem polskim — powiedział „Kurierowi” Jerzy Borkowski, przedsiębiorca z Jaszun, radny samorządu rejonu solecznickiego, który na swoim sklepie umieścił biało-czerwoną. — Wywieszam flagę co roku już od kilku lat. Chcę w ten sposób podkreślić wagę tego święta.

Radny Jerzy Borkowski wywiesza flagę także w dniu Święta Narodowego 3 Maja:
— Święto 3 Maja to święto uchwalenia pierwszej Konstytucji w Europie. Jest to o tyle ważne, że ta Konstytucja była uchwalona właśnie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów — we wspólnym państwie polsko-litewskim. Mamy niewątpliwie powód do dumy, jest to nasze wspólne święto.

Jak powiedział nam, wywieszając flagę demonstrowana jest duma z faktu bycia Polakiem lub z faktu posiadania polskich korzeni: „Okazujemy także szacunek Rodakom, którzy poświęcili swoje życie, wolność, pracę dla istnienia, niepodległości i powodzenia naszego Narodu”.

Niestety, także w tym roku nie obyło się bez kolizji prawnych. Patrol policyjny z komisariatu w Jaszunach nakazał usunięcie polskiej flagi, wywieszonej przy sklepie wielobranżowym, oraz spisał dane osobowe pracownika zawieszającego ją. Policja argumentowała swoje żądanie zakazem wywieszania flag obcych państw. Pracownik się nie podporządkował słownemu nakazowi policyjnemu.

Na Litwie tryb wywieszania flagi państwowej Litwy oraz flag innych krajów reglamentuje Ustawa RL o fladze państwowej i innych flagach. Artykuł 12. Ustawy p.6 zezwala na umieszczanie flagi innego państwa przez osoby prywatne: „Osoby fizyczne lub prawne mogą według własnego uznania (savo nuožiūra — lit.) wywieszać (ustawiać) flagi narodowe państw zagranicznych, Unii Europejskiej lub flagi międzynarodowych organizacji, ale w taki sposób, by nie okazać braku szacunku dla tych flag”.

DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Jest to polskie święto obchodzone 2 maja od 2002 roku, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP — w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.

Obchodzony 2 maja Dzień Polonii ma potwierdzać jedność wszystkich Polaków na świecie. Jego celem jest także umacnianie poczucia polskiej wspólnoty narodowej ponad granicami państw i ponad podziałami ideowymi.

Według danych szacunkowych, poza terytorium Polski mieszka do 21 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. Najwięcej naszych rodaków, bo blisko 10 milionów, mieszka w Stanach Zjednoczonych. W Niemczech przebywa blisko 2 miliony Polaków, we Francji — około miliona i na Białorusi blisko 700 tysięcy. Ponad 200 tys. rdzennej ludności narodowości polskiej mieszka na Litwie.

Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.