Jubileuszowy konkurs wiedzy o „Kurierze Wileńskim”

Uwaga, Szanowni Czytelnicy! Ogłaszamy jubileuszowy — z okazji 60-lecia „Kuriera Wileńskiego” — konkurs dziennika polskiego na Litwie. Podzielcie się z nami swoją wiedzą o naszej i Waszej gazecie, która żyje i żyć przecież będzie tak długo, jak długo będzie czytana!

Osoby, które najdokładniej odpowiedzą na podane poniżej pytania dotyczące życia dziennika, będą nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami książkowymi.

• Data urodzin i ówczesna nazwa dziennika polskiego na Litwie

• Data „imienin” gazety, kiedy otrzymała obecną nazwę

• Nazwa firmy Polaków wileńskich, którzy finansują periodyk

• Wydawnicze sukcesy „Kuriera Wileńskiego” w „Księdze Rekordów Litwy”

• Nazwiska redaktorów naczelnych

• Adresy gazety

• Najważniejsze akcje „Kuriera Wileńskiego”

• Konkursy dziennika polskiego na Litwie

• Do jakiego (i od kiedy) Stowarzyszenia należy codzienna polska gazeta

• Jakie są strony tematyczne gazety

Na odpowiedzi przysyłane drogą pocztową (Birbynių 4a 02121-30 Vilnius) lub elektroniczną (reklama@kurierwilenski) czekamy do 1 lipca br. Włącznie.

Redakcja