W Sejmie chcą przyjaznych kontaktów z… Zambią!

Obok entuzjastów piłki nożnej, przyjaciół Dzukii w Sejmie znalazła się też grupa chętna nawiązania kontaktów z egzotycznym państwem afrykańskim.
Grupa parlamentarna ds. kontaktów z Republiką Zambii została
zarejestrowana tuż przed zakończeniem wiosennej sesji Sejmu. Jak powiedział jej inicjator, członek Partii Pracy Siergiej Dmitrijew, posłowie na razie tylko się do tego sposobią. Liczy on na to, że w końcu roku uda się zorganizować pobyt kolegów z Zambii na Litwie.
Zaprosić kolegów do grupy kontaktów parlamentarnych z Zambią Dmitrijew postanowił z kilku powodów. Jego zdaniem, to państwo afrykańskie jest bardzo interesujące i należy utrzymywać z nim kontakty, zwłaszcza z uwagi na jego rozwój gospodarczy. Perspektywy współpracy obu krajów są bardzo obiecujące. Niemniej, niektórzy członkowie grupy przyznają, że nie widzą perspektyw aktywniejszej współpracy z parlamentarzystami tego kraju.
Zdaniem wiceprzewodniczącego Sejmu Kęstasa Komskisa, „jest to raczej przychylny gest utrzymania przyjacielskich stosunków nie tylko z państwami europejskimi, ale też z innymi krajami”.
Część posłów utworzyła grupę parlamentarną ds. kontaktów z Republiką Kubą, jak też z Górnym Karabachem.

Opr. B. M.