Więcej

  Masz prawo do posiadania tabliczek ulic i miejscowości po polsku

  Czytaj również...

  sąd na Litwie nie rozpatrywał obowiązku zdjęcia tabliczek dwujęzycznych dla osób fizycznych Fot. Marian Paluszkiewicz
  Sąd na Litwie nie rozpatrywał obowiązku zdjęcia tabliczek dwujęzycznych dla osób fizycznych Fot. Marian Paluszkiewicz

  Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest utworzoną w 2010 organizacją na Litwie. Powstała w odpowiedzi na ogromny wzrost nadużyć i naruszeń w zakresie praw człowieka i mniejszości narodowych na Litwie zaobserwowanych od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej.

  Masz prawo do nazw ulic po polsku

  Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych gwarantuje wolność dotyczącą używania języka poprzez m. in. umieszczanie nazw topograficznych w języku mniejszości, używanie języka mniejszości prywatnie i publicznie oraz w stosunkach z organami administracji publicznej. Zgodnie z art. 11 Konwencji Ramowej w rejonach tradycyjnie zamieszkałych przez znaczącą ilość osób należących do mniejszości narodowej państwo ma starać się umieszczać również w języku mniejszości tradycyjne nazwy lokalne, nazwy ulic i inne oznakowania topograficzne o charakterze publicznym, o ile istnieje tam wystarczające zapotrzebowanie na takie oznakowania.

  Sądy na Litwie jednak inaczej na to patrzą i…
  w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 lipca 2011 r. administracja samorządu rejonu wileńskiego została zobowiązana do usunięcia nielitewskich nazw ulic.

  Historia trwa…
  i w wyroku z 28 stycznia 2013 r. Sąd Administracyjny Wilna nakazał administracji samorządu rejonu solecznickiego do zdjęcia tablic z nazwami ulic napisanych w języku innym niż litewskim. Tablice z nazwami ulic mają być zmienione w Koleśnikach, Dowgidańcach, Purwianach, Montwiliszkach, Ejszyszkach, Dziewieniszkach, Jaszunach, Żegarynie, Turgielach, Solecznikach Małych, Tetiańcach, Białej Wace i Rudnikach.
  30 września 2013 r. Litewski Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z argumentami samorządu solecznickiego i uprawomocnił orzeczenie Sądu Administracyjnego w Wilnie z dnia 28 stycznia br.
  Sąd orzekł, że Ustawa o Języku Państwowym jednoznacznie stwierdza, że nazwy ulic i miejscowości muszą być zapisane po litewsku, dlatego dwujęzyczne napisy ulic w rejonie solecznickim są niezgodne z prawem i nakazał urzędnikom samorządu zdjąć tabliczki. Orzeczenie sądu jest ostateczne i niezaskarżalne.

  Kogo zobowiązuje wyrok?

  Adresat wyroku — wyłącznie administracja samorządu rejonu solecznickiego. Zgodnie z art. 642 Kodeksu Postępowania cywilnego (dalej — KPC) orzeczenie sądu powinno być wykonane przez te osoby, których orzeczenie dotyczy.
  Decyzja administracyjna, która była przedmiotem rozważań Sądu, dotyczy jedynie terenów (domów, budynków itp.) podległych samorządowi, nie dotyczy zaś prywatnych posesji… dlaczego?
  Zarówno decyzja administracyjna, jak i orzeczenie sądu (artykuł 8 Ustawy o Zarządzaniu Publicznym) powinny dotyczyć każdego właściciela z osobna i odnosić się do konkretnie wskazanego budynku oraz zawierać wskazanie, jakie prawo zostało naruszone (nosić charakter konkretny i indywidualny).

  Obszerna interpretacja adresata – naruszenie praw człowieka

  Interpretacja wyroku w taki sposób, że dotyka ona poszczególnych właścicieli prywatnych budynków, oznaczałaby:
  wyrok z dnia 28 stycznia 2013 r. obejmuje wszystkie podobne sytuacje i skierowany jest do nieograniczonego grona osób (ma charakter abstrakcyjny i powszechny);
  podważenie zasady państwa prawa;
  sprzeczność z obowiązującym Litwę artykułem 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, gwarantującym prawo do rzetelnego procesu sądowego;
  sprzeczność z przepisami Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych;
  sprzeczność z artykułem 97 Kodeksu Postępowania administracyjnego, głoszącym, że orzeczenie, które weszło w życie, ma być wykonane przez podmiot, którego czyny albo zaniechanie były zaskarżone.

  Rozkaz starosty

  Dowolny indywidualny akt administracyjny (np. rozkaz administracji samorządu lub starosty adresowany do konkretnej osoby o usunięciu tabliczek) może być zaskarżony w ciągu jednego miesiąca.
  Zaskarżony rozkaz (lub inny dowolny akt administracyjny) nie może być wykonywany przymusowo.
  Ostateczną decyzję przyjmuje sąd.
  Naczelny sąd administracyjny zobowiązał samorząd rejonu wileńskiego i samorząd rejonu solecznickiego zapewnić, aby nazwy ulic i miejscowości muszą być zapisane wyłącznie po litewsku.

  Na dzień dzisiejszy żaden sąd na Litwie nie rozpatrywał obowiązku zdjęcia tabliczek dwujęzycznych dla osób fizycznych.

  podwojne_nazwy_ulic_PLTytuł egzekucyjny niezbędny do wykonania wyroku

  Zgodnie z artykułem 586 KPC podstawą działań egzekucyjnych jest posiadany przez komornika (antstolis) tytuł egzekucyjny (vykdomasis raštas). Bez takiego tytułu egzekucyjnego (wydanego jedynie na podstawie orzeczenia sądowego) komornik lub inny funkcjonariusz nie ma prawa podjąć żadnych działań egzekucyjnych.

  Ograniczenia wobec komornika

  Komornik lub np. policjant, aby móc wkroczyć na Twój teren, powinien nie tylko się wylegitymować, ale przede wszystkim posiadać sądowy tytuł wydany przez sąd na Twoje imię i nazwisko oraz odnoszący się do Twej posesji.
  W przypadku nieznajomości języka państwowego jest gwarantowane prawo do tłumacza — wówczas należy zwrócić się na piśmie do komornika.

  Ramy czasowe egzekucji

  Nie wcześniej niż od godziny 6.00 rano i nie później niż do godziny 22.00 (dni robocze).

  Alternatywa dla tabliczek

  Alternatywnym zewnętrznym sposobem oznakowania ulic na domach jest napisanie np. farbą nazwy ulicy dużymi literami na ścianie od strony ulicy. Stanowi to zarówno przekaz informacyjny, jak i pewien sposób dekoracji domu.

  Zwróć się do EFHR, jeżeli:

  otrzymałeś pismo z urzędu lub sądu w sprawie usunięcia nielitewskich tabliczek nazw ulic;
  ktokolwiek będzie próbował wkraczać na Twoją posesję, pomimo Twego sprzeciwu.
  EFHR oferuje bezpłatną pomoc prawną dla każdego, kogo prawa są naruszane lub kto był świadkiem takich naruszeń.

  Europejska Fundacja Praw Człowieka
  ul. Liepkalnio 103, LT-02121 Wilno
  tel. + (370) 691 50 822 e-mail: efhr@efhr.eu
  internetcalls: EFHR skype: EFHR-LT
  www.efhr.eu
  Godziny pracy: pon-pt. 9.30-18.00

  Otrzymuj najnowsze informacje o działalności EFHR:
  www.efhr.eu/newsletter/
  www.facebook.com/EuropejskaFundacjaPrawCzlowieka
  EFHR nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zastosowania się do podanej informacji bez bezpośredniej konsultacji z EFHR lub z prawnikiem.

  Afisze

  Więcej od autora

  Iwaneczko, Saszenko, Jackiewicz z Sinfonią Iuventus na 30-lecie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

  Koncert odbędzie się 23 października o godzinie 18:00 w sali koncertowej „Compensa” w Wilnie. Wystąpią: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego SemkowaEwelina Saszenko — wokalKrzysztof Iwaneczko — wokalRafał Jackiewicz — dyrygent Koncert 2. częściowy I część – piosenki patriotyczneII część – przeboje polskiej muzyki...

  Ogarnijmy emocjonalny chaos bez wychodzenia z domu

  Chociaż obecnie często w przestrzeni publicznej podkreśla się znaczenie zdrowia psychicznego, a w kraju dostępnych jest wiele możliwości uzyskania pomocy — ludzie wciąż nie ośmielają się mówić o swoim stanie emocjonalnym, wybierają pozornie łatwiejszą drogę, starając się nie nadawać...

  4. edycja konkursu „Wakacje w Polsce” ma zwycięzców

  Nagrodę główną — weekend dla dwóch osób w Krakowie — zdobyła Lina Vasiliauskienė. Jej zdjęcie wybrali członkowie jury. Czytaj więcej: Ruszyła 4. edycja konkursu „Wakacje w Polsce”. Wystarczy jedno zdjęcie, by wygrać Zwycięzcy konkursu Nagrody publiczności za największą liczbę polubień otrzymują: I...

  Koncert inaugurujący uroczystości sprowadzenia do Ojczyzny szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie

  Organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie". Orkiestra wykona utwory polskich kompozytorów urodzonych na Kresach (m.in. Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Moniuszki, Wojciecha Kilara, Czesława Niemena), ich oryginalne wersje oraz wyjątkowe aranżacje inspirowane polską muzyką romantyczną i ludową. W...