„Kurier Wileński” rozpoczyna współpracę z Funduszem Wspierania Prasy, Radia i Telewizji

Redakcja „Kuriera Wileńskiego” zawarła umowę z Funduszem Wspierania Prasy, Radia i Telewizji (FWPRiT).

Podstawą do zawarcia umowy stało się zwycięstwo projektu „Kuriera Wileńskiego” — „Polska kultura, nauka i życie społeczne na Litwie” — w konkursie FWPRiT.

W ramach tego projektu na łamach naszego dziennika zostanie opublikowany szereg artykułów poświęconych kulturze, oświacie, gospodarce. Fundusz Wspierania Prasy, Radia i Telewizji udzieli za to „Kurierowi Wileńskiemu” wsparcia w wysokości 26 000 litów.
FWPRiT został powołany w 1996 roku na podstawie Ustawy Republiki Litewskiej o Środkach Masowego Przekazu.
Przez FWPRiT państwo litewskie wspiera projekty medialne.

Redakcja