Więcej

  „Reitingai” na wybór szkoły i uczelni

  Czytaj również...

  Twórcy czasopisma „Reitingai”: redaktor naczelny Gintaras Sarafinas i kierowniczka działu rankingowego Jonė Kučinskaitė<br/>Fot. Marian Paluszkiewicz
  Twórcy czasopisma „Reitingai”: redaktor naczelny Gintaras Sarafinas i kierowniczka działu rankingowego Jonė Kučinskaitė
  Fot. Marian Paluszkiewicz

  Na litewskim rynku wydawniczym ukazała się świeża pozycja: czasopismo „Reitingai” („Rankingi”). W nowym piśmie znalazły się nie tylko rankingi szkół, kolegiów i uniwersytetów na Litwie. W artykułach omawia się też aktualne problemy współczesnego systemu oświaty. Prezentacja nowego czasopisma odbyła się w środę 15 maja w siedzibie BNS.

  Jonė Kučinskaitė, kierowniczka działu rankingowego czasopisma „Reitingai”, zaznaczyła ogromną potrzebę posiadania rozeznania w jakości nauczania i ofercie gimnazjów. Jest to niezbędne dla tysięcy ludzi: rodziców, uczniów wybierających gimnazjum, maturzystów stojących przed wyborem uczelni wyższej.

  — Jeżeli przykładowo uczeń 7-8 klasy ma zamiar wybrać się na studia medyczne, w rankingach może sprawdzić, w którym gimnazjum są najwyżej notowane wyniki składania egzaminu z biologii i chemii i określić się z wyborem gimnazjum. Podobnie maturzysta, biorąc do ręki rankingi uczelni wyższych, pod kątem określonego kryterium dobiera dla siebie najbardziej odpowiednią uczelnię — mówiła Jonė Kučinskaitė.
  Według niej, nawet najlepsze gimnazja na Litwie nie uzyskały maksymalnej liczby 100 punktów (najwyżej punktowane Liceum Wileńskie zebrało 88 punktów), co oznacza, że pod względem któregoś z kryteriów inne gimnazja były lepsze niż szkoły na szczycie rankingu.
  W rankingach szkół średnich i gimnazjów na Litwie uwzględniono 14 kryteriów: m. in. średnie oceny uzyskane na egzaminach maturalnych z różnych przedmiotów, liczbę „setek” na maturze, dostanie się na studia na pierwsze życzenie, ogólną liczbę punktów. Uważny czytelnik po dokonaniu analizy wyciągnie ciekawe wnioski:
  – Jeżeli nazwa Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca (w Rudominie w rej. wileńskim — od aut.) nic nikomu nie mówi, to dla szkoły, która nie ma możliwości doboru, selekcji najlepszych uczniów, ale mimo to osiąga wysokie wyniki i jej uczeń zdobywa 5 setek na maturze – to jest wspaniałe! – zaznaczyła Jonė Kučinskaitė.

  Spośród 410 poddanych rankingowi szkół na Litwie w pierwszej setce najlepszych znalazło się też wiele szkół z polskim językiem nauczania: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (30 miejsce), Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie (32), Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie w rejonie wileńskim (54), Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego w Wilnie (59), Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie (74), Szkoła Średnia im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie w rej. trockim (77).

  Jak zapewniał redaktor naczelny czasopisma Gintaras Sarafinas, pismo „Reitingai” jest pomyślane jako pomoc dla uczniów i rodziców, środek do odnalezienia właściwej drogi do szkoły i na uczelnię wyższą dla ucznia.
  – Można miesiącami spędzać czas w internecie, ale nie znaleźć prawdziwie obiektywnej informacji – mówił Gintaras Sarafinas. – Nasze rankingi są oparte na bezstronnej analizie, pochodzą z państwowych baz danych. Pomagają dowiedzieć się, dokąd pracodawcy zalecają udać się na studia swym dzieciom i krewnym, młodzież ma okazję dowiedzieć się, które uczelnie wyższe szykują najwięcej bezrobotnych, rankingi wykazują, co o swych uczelniach myślą ich studenci.

  Z kolei przy układaniu listy najlepszych uczelni wyższych na Litwie brano pod uwagę 60 kryteriów. Uwzględniono m. in. naukowość, czyli w jakim stopniu uniwersytet jest zdolny do tworzenia produkcji naukowej i w ilu kierunkach może kształcić studentów na studiach doktoranckich, oceniano zdolność konkurencyjną w międzynarodowej przestrzeni naukowej, uwzględniono pogląd studentów na uczelnię, ocenę pracodawców i ekspertów.
  Są uniwersytety, które kształcą w kilkudziesięciu programach bakalaureatu lub studiów magisterskich, ale nie posiadają programów doktoranckich. Uniwersytet to uczelnia naukowa, dlatego najważniejsze, żeby kształcił we wszystkich trzech stopniach – twierdziła Jonė Kučinskaitė.
  W czasopiśmie zostały też zaprezentowane międzynarodowe rankingi uczelni wyższych. Według rankingu QS, Uniwersytet Wileński znalazł się w przedziale 601-650, Kowieński Uniwersytet Technologii, Uniwersytet im. Witolda Wielkiego oraz Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina poniżej miejsca 701.
  Przy ocenie prywatnych uczelni wyższych uwzględniano przede wszystkim ocenę pracodawców, to, czy wiedza i umiejętności studentów są zgodne z oczekiwaniami kierowników przedsiębiorstw.
  Najwyżej pracodawcy ocenili wiedzę studentów z UW, Kowieńskiego Uniwersytetu Technologii, Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina. Najmniejszym wzięciem cieszą studenci po studiach humanitarnych.
  Kolejny numer czasopisma „Reitingai” ukaże się w grudniu br.


  RANKING PAŃSTWOWYCH UCZELNI WYŻSZYCH

  1. Uniwersytet Wileński (VU)
  2. Kowieński Uniwersytet Technologiczny (KTU)
  3. Uniwersytet Witolda Wielkiego (VDU)
  4. Litewski Uniwersytet Nauk Zdrowia (LSMU)
  5. Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina (VGTU)
  6. Litewska Akademia Muzyki i Teatru (LMTA)
  7. Uniwersytet Kłajpedzki (KU)
  8. Uniwersytet Szawelski (ŠU)


  NAJLEPSZE UCZELNIE NIEPAŃSTWOWE

  1. Uniwersytet Zarządzania i Ekonomii ISM
  2. Międzynarodowy Uniwersytet LCC


  NAJLEPSZE KOLEGIA

  1. Litewska Wyższa Szkoła Marynarki
  2. Kolegium Wileńskie
  3. Kolegium Kowieńskie
  4. Państwowe Kolegium w Szawlach
  4. Kowieńskie Kolegium Techniczne
  5. Wileńskie Kolegium Technologii i Designu


  NAJLEPSZE KOLEGIA NIEPAŃSTWOWE

  1. Wileńskie Kolegium Biznesu
  2. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Prawa i Biznesu
  3. Kolegium Nauk Socjalnych
  3. Wileńskie Kolegium Kooperacji
  4. Wileńskie Kolegium Designu


  Afisze

  Więcej od autora

  Przeciwciała w mleku matki wpływają na odporność niemowląt

  „Zawarte w mleku matki przeciwciała klasy IgG przedostają się podczas karmienia piersią do organizmu dziecka i chronią je przed zakażeniami jelitowymi” — informuje pismo „Science Immunology”. Jak wykazały wcześniejsze prace, mleko matki dostarcza noworodkom niezbędnych składników odżywczych, a przeciwciała matek...

  Tempo zachorowania na czerniaka cały czas rośnie

  „W Polsce wykrywa się około 3,5 tys. nowych przypadków czerniaka rocznie, a tempo zachorowania na niego cały czas rośnie. W Polsce z powodu czerniaka umiera 1 na 3 chorych. Aby temu zapobiec, warto regularnie się badać” — przypomina NFZ. Czerniak...

  Danuta Kamilewicz-Rucińska: Bo naród szkołą stoi

  Współczesna możliwość kształcenia się dzieci na Litwie w ojczystym języku polskim jest zasługą nauczycieli, którzy w trudnych latach powojennych podjęli trud kształcenia, a później wychowania i nauczania dzieci z polskich rodzin – mówi Danuta Kamilewicz-Rucińska, doktor nauk pedagogicznych, a...

  Pod skrzydłami anioła. Pierwsze polskie katolickie przedszkole na Litwie

  Wyróżnia nas to, że jesteśmy przedszkolem, które na pierwszym miejscu stawia wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich, jak również narodowościowych. Nie wychowujemy w przekonaniu o wyższości, ale w poszanowaniu dla innego człowieka – mówi s. Olga Czepukojć. W Wilnie działalność rozpoczęło...