Więcej

  „Reitingai” na wybór szkoły i uczelni

  Czytaj również...

  Twórcy czasopisma „Reitingai”: redaktor naczelny Gintaras Sarafinas i kierowniczka działu rankingowego Jonė Kučinskaitė<br/>Fot. Marian Paluszkiewicz
  Twórcy czasopisma „Reitingai”: redaktor naczelny Gintaras Sarafinas i kierowniczka działu rankingowego Jonė Kučinskaitė
  Fot. Marian Paluszkiewicz

  Na litewskim rynku wydawniczym ukazała się świeża pozycja: czasopismo „Reitingai” („Rankingi”). W nowym piśmie znalazły się nie tylko rankingi szkół, kolegiów i uniwersytetów na Litwie. W artykułach omawia się też aktualne problemy współczesnego systemu oświaty. Prezentacja nowego czasopisma odbyła się w środę 15 maja w siedzibie BNS.

  Jonė Kučinskaitė, kierowniczka działu rankingowego czasopisma „Reitingai”, zaznaczyła ogromną potrzebę posiadania rozeznania w jakości nauczania i ofercie gimnazjów. Jest to niezbędne dla tysięcy ludzi: rodziców, uczniów wybierających gimnazjum, maturzystów stojących przed wyborem uczelni wyższej.

  — Jeżeli przykładowo uczeń 7-8 klasy ma zamiar wybrać się na studia medyczne, w rankingach może sprawdzić, w którym gimnazjum są najwyżej notowane wyniki składania egzaminu z biologii i chemii i określić się z wyborem gimnazjum. Podobnie maturzysta, biorąc do ręki rankingi uczelni wyższych, pod kątem określonego kryterium dobiera dla siebie najbardziej odpowiednią uczelnię — mówiła Jonė Kučinskaitė.
  Według niej, nawet najlepsze gimnazja na Litwie nie uzyskały maksymalnej liczby 100 punktów (najwyżej punktowane Liceum Wileńskie zebrało 88 punktów), co oznacza, że pod względem któregoś z kryteriów inne gimnazja były lepsze niż szkoły na szczycie rankingu.
  W rankingach szkół średnich i gimnazjów na Litwie uwzględniono 14 kryteriów: m. in. średnie oceny uzyskane na egzaminach maturalnych z różnych przedmiotów, liczbę „setek” na maturze, dostanie się na studia na pierwsze życzenie, ogólną liczbę punktów. Uważny czytelnik po dokonaniu analizy wyciągnie ciekawe wnioski:
  – Jeżeli nazwa Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca (w Rudominie w rej. wileńskim — od aut.) nic nikomu nie mówi, to dla szkoły, która nie ma możliwości doboru, selekcji najlepszych uczniów, ale mimo to osiąga wysokie wyniki i jej uczeń zdobywa 5 setek na maturze – to jest wspaniałe! – zaznaczyła Jonė Kučinskaitė.

  Spośród 410 poddanych rankingowi szkół na Litwie w pierwszej setce najlepszych znalazło się też wiele szkół z polskim językiem nauczania: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (30 miejsce), Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie (32), Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie w rejonie wileńskim (54), Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego w Wilnie (59), Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie (74), Szkoła Średnia im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie w rej. trockim (77).

  Jak zapewniał redaktor naczelny czasopisma Gintaras Sarafinas, pismo „Reitingai” jest pomyślane jako pomoc dla uczniów i rodziców, środek do odnalezienia właściwej drogi do szkoły i na uczelnię wyższą dla ucznia.
  – Można miesiącami spędzać czas w internecie, ale nie znaleźć prawdziwie obiektywnej informacji – mówił Gintaras Sarafinas. – Nasze rankingi są oparte na bezstronnej analizie, pochodzą z państwowych baz danych. Pomagają dowiedzieć się, dokąd pracodawcy zalecają udać się na studia swym dzieciom i krewnym, młodzież ma okazję dowiedzieć się, które uczelnie wyższe szykują najwięcej bezrobotnych, rankingi wykazują, co o swych uczelniach myślą ich studenci.

  Z kolei przy układaniu listy najlepszych uczelni wyższych na Litwie brano pod uwagę 60 kryteriów. Uwzględniono m. in. naukowość, czyli w jakim stopniu uniwersytet jest zdolny do tworzenia produkcji naukowej i w ilu kierunkach może kształcić studentów na studiach doktoranckich, oceniano zdolność konkurencyjną w międzynarodowej przestrzeni naukowej, uwzględniono pogląd studentów na uczelnię, ocenę pracodawców i ekspertów.
  Są uniwersytety, które kształcą w kilkudziesięciu programach bakalaureatu lub studiów magisterskich, ale nie posiadają programów doktoranckich. Uniwersytet to uczelnia naukowa, dlatego najważniejsze, żeby kształcił we wszystkich trzech stopniach – twierdziła Jonė Kučinskaitė.
  W czasopiśmie zostały też zaprezentowane międzynarodowe rankingi uczelni wyższych. Według rankingu QS, Uniwersytet Wileński znalazł się w przedziale 601-650, Kowieński Uniwersytet Technologii, Uniwersytet im. Witolda Wielkiego oraz Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina poniżej miejsca 701.
  Przy ocenie prywatnych uczelni wyższych uwzględniano przede wszystkim ocenę pracodawców, to, czy wiedza i umiejętności studentów są zgodne z oczekiwaniami kierowników przedsiębiorstw.
  Najwyżej pracodawcy ocenili wiedzę studentów z UW, Kowieńskiego Uniwersytetu Technologii, Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina. Najmniejszym wzięciem cieszą studenci po studiach humanitarnych.
  Kolejny numer czasopisma „Reitingai” ukaże się w grudniu br.


  RANKING PAŃSTWOWYCH UCZELNI WYŻSZYCH

  1. Uniwersytet Wileński (VU)
  2. Kowieński Uniwersytet Technologiczny (KTU)
  3. Uniwersytet Witolda Wielkiego (VDU)
  4. Litewski Uniwersytet Nauk Zdrowia (LSMU)
  5. Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina (VGTU)
  6. Litewska Akademia Muzyki i Teatru (LMTA)
  7. Uniwersytet Kłajpedzki (KU)
  8. Uniwersytet Szawelski (ŠU)


  NAJLEPSZE UCZELNIE NIEPAŃSTWOWE

  1. Uniwersytet Zarządzania i Ekonomii ISM
  2. Międzynarodowy Uniwersytet LCC


  NAJLEPSZE KOLEGIA

  1. Litewska Wyższa Szkoła Marynarki
  2. Kolegium Wileńskie
  3. Kolegium Kowieńskie
  4. Państwowe Kolegium w Szawlach
  4. Kowieńskie Kolegium Techniczne
  5. Wileńskie Kolegium Technologii i Designu


  NAJLEPSZE KOLEGIA NIEPAŃSTWOWE

  1. Wileńskie Kolegium Biznesu
  2. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Prawa i Biznesu
  3. Kolegium Nauk Socjalnych
  3. Wileńskie Kolegium Kooperacji
  4. Wileńskie Kolegium Designu


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Od szczenięcia do asystenta

  Terminem psa asystenta określa się psa towarzyszącego osobom z niepełnosprawnością i wykonującego dla nich określone zadania. Dzięki pomocy czworonogów takie osoby są bardziej niezależne i samodzielne. Asystując codziennie swojemu opiekunowi, te mądre zwierzęta szybko stają się prawdziwymi towarzyszami.  – Psy,...

  Zignorowano stanowisko sądu. Rejon trocki zwolnił dyrektora polskiej szkoły

  Decyzją władz samorządowych rejonu trockiego zdymisjonowany został Romuald Grzybowski, dyrektor polskojęzycznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach. Powodem decyzji, jaka zapadła 10 maja, był brak zgody dyrektora na reorganizację szkoły. Na stanowisku zastąpiła go Indrė Pigulevičienė, dyrektorka...

  Po nieudanym referendum — dyskusja w Sejmie ws. zachowania podwójnego obywatelstwa

  W dyskusji wzięli udział minister gospodarki i innowacji Aušrinė Armonaitė, posłowie Dalia Asanavičiūtė, Vaida Giraitytė-Juškevičienė, Julius Sabatauskas, Lukas Savickas, Giedrius Surplys, Rita Tamašunienė, a także Dalia Henke, przewodnicząca Światowej Wspólnoty Litwinów. Czytaj więcej: Podwójne obywatelstwo: „tak” dla UE i NATO,...

  Kontrasty i paradoksy 11. rankingu „Reitingai”

  Wskazali przy tym, że małe gimnazja, pozbawione prawa do nauczania uczniów klas jedenastych-dwunastych, skuteczniej przygotowują absolwentów do egzaminów niż wiele dużych gimnazjów, w których uczy się 100 lub więcej absolwentów. Polskie szkoły z bardzo dobrymi i dobrymi wynikami Spośród 360 placówek...