Przed 100 laty wybuchła I wojna światowa

17
12
W kwaterze cmentarza na Antokolu razem spoczęli żołnierze armii niemieckiej oraz rosyjskiej polegli w walkach I wojny światowej Fot. Marian Paluszkiewicz
W kwaterze cmentarza na Antokolu razem spoczęli żołnierze armii niemieckiej oraz rosyjskiej polegli w walkach I wojny światowej Fot. Marian Paluszkiewicz

Dokładnie przed 100 laty, 28 czerwca od strzału w Sarajewie w Bośni na terytorium Austro-Węgier, rozpoczęła się I wojna światowa. Serbski nacjonalista Gavrilo Princip zastrzelił arcyksięcia austriackiego Franciszka Ferdynanda.

Od tej chwili na zasadzie domina rozpętał się największy konflikt zbrojny na kontynencie europejskim od czasu wojen napoleońskich zakończony klęską państw centralnych, likwidacją mocarstw Świętego Przymierza i powstaniem w Europie Środkowej i Południowej licznych państw narodowych, w tym także Litwy i Polski.

– Przed I wojną światową nie było Polski, Litwy, Czechosłowacji i szeregu innych państw – mówił dla „Kuriera” Česlovas Laurinavičius, kierownik katedry XX wieku w Instytucie Historii Litwy. — Z jednej strony wojna to milionowe ofiary ludzkie, z innej — istotnie zmienił się system międzynarodowy w Europie: na miejsce wielkich imperiów Austro-Węgierskiego i Niemieckiego powstało imperium tureckie i rosyjskie oraz szereg narodowych państw. Chociaż nowo powstałe państwa miały wiele problemów, ale w zasadzie opierały się na zasadach demokratycznych, na zasadzie samookreślenia narodu – to był przejaw postępu społecznego. W kontekście wojny nie wolno zapomnieć o olbrzymich milionowych ofiarach ludzkich, które zostały wykorzystane jako mięso armatnie w strategii walczących stron. To około 10 mln zabitych, blisko 50 mln rannych.

Podczas I wojny światowej Litwa od 1915 roku znajdowała się pod okupacją niemiecką. Z Niemcami Litwini wiązali nadzieje na odzyskanie niepodległości. Wyrazem tych dążeń była pierwsza deklaracja niepodległości przyjęta 11 grudnia 1917 r. Proklamowała ona „wznowienie niepodległego państwa litewskiego ze stolicą w Wilnie i rozwiązanie wszelkich państwowych połączeń, jakie istniały pomiędzy nim a innymi narodami”. Proklamacja w punkcie drugim głosiła: „Przy tworzeniu tego państwa, dla ochrony jego interesów podczas rokowań pokojowych, Krajowa Rada Litewska udaje się do Niemieckiego Cesarstwa z prośbą o pomoc i opiekę. Ze względu na żywotne interesy Litwy, które wymagają trwałych i ciągłych stosunków z Cesarstwem Niemieckim, wypowiada się Rada Krajowa za wiecznym, mocnym stosunkiem związkowym państwa litewskiego z Cesarstwem Niemieckim, który znaleźć powinien swoje urzeczywistnienie przede wszystkim w konwencji militarnej, komunikacyjnej, wspólnocie celnej i monetarnej”.

– Droga do niepodległości była zakładana z trudem – mówił historyk Česlovas Laurinavičius. – Nieuniknione było lawirowanie. Lawirowali nie tylko Litwini, ale też Polacy, Czesi. To był naturalny bieg wydarzeń. Litwini lawirowali w stosunkach z Niemcami. Deklaracja z 11 grudnia 1917 r. została przyjęta, gdyż w przeciwnym wypadku Niemcy nie zezwoliłyby Litwie na absolutnie żadną działalność polityczną. Litwini przyjęli tę deklarację, dość mocno łączącą Litwę z Niemcami.

Po dwóch miesiącach, kiedy rozpoczęły się pertraktacje pokojowe pomiędzy Rzeszą a Rosją bolszewicką, obydwa państwa zadeklarowały prawo narodów do samostanowienia. Dla Litwy było to mocnym moralnym oparciem, bodźcem, żeby zmienić zdanie i samookreślić się. Zwłaszcza że wśród Litwinów panowało mocne niezadowolenie z aktu 11 grudnia 1917 r., który praktycznie oznaczał zależność kolonialną Litwy od Niemiec. Dlatego Akt Niepodległości z 16 lutego 1918 r. był już mocnym zwrotem w polityce, chociaż następnie znów nastąpiły zmiany, gdy Niemcy wdały się w wojnę z bolszewikami i umocniły się w regionie. Taryba znów była bezsilnym narzędziem w rękach niemieckich. Proces ten trwał do końca 1918 r., kiedy sytuacja kardynalnie się zmieniła. W takiej sytuacji lawirowanie było nieuniknioną koniecznością.

Czy Litwa miała dość sił nieść brzemię niepodległości w lutym 1918 r.?
– To był ideał, do którego prowadziła jeszcze bardzo długa droga. Społeczeństwo litewskie jeszcze zaledwie dojrzewało do samodzielnego istnienia, część społeczeństwa miała mocne patriotyczne, a nawet nacjonalistyczne cele. Wielka część społeczeństwa litewskiego uważała, że państwo litewskie jest niemożliwe. Mogę powiedzieć, że był to początek długiej drogi, która historycznie znalazła usprawiedliwienie. Wojna stała się przyczynkiem do powstania niepodległego państwa litewskiego, choć, powtórzę ofiary były olbrzymie.  – mówił historyk.

Ofiary I wojny światowej znalazły miejsce ostatniego spoczynku także na ziemi litewskiej.

– Przy wejściu do Zakretu (Park Vingis) w Wilnie jest cmentarz, na którym pochowano wielu żołnierzy niemieckich, ale też austriackich, węgierskich, polskich, żydowskich, litewskich. Litwini ginęli w tej wojnie, zarówno walcząc po stronie niemieckiej, jak też po stronie rosyjskiej, spoczęli w anonimowych grobach. Sprawa ich identyfikacji jest, jak rozumiem, kwestią przyszłości – mówił Česlovas Laurinavičius.

Jak podaje w przewodniku „Wilno i okolice” Józef Krajewski, przed wycofaniem się z Wilna w 1918 roku dowództwo armii niemieckiej zbudowało w północnej części cmentarza wojskowego  na Antokolu kwaterę mogił żołnierzy niemieckich i, co ciekawe, także rosyjskich, poległych w czasie I wojny światowej. Po ostatniej wojnie kwaterę żołnierzy niemieckich niemal całkowicie zniszczono.
Do dziś przetrwał pomnik dla żołnierzy niemieckich i rosyjskich, zwieńczony hełmem niemieckim.

17 KOMENTARZE

 1. Jak napisano powyżej:”– Droga do niepodległości była zakładana z trudem – mówił historyk Česlovas Laurinavičius. – Nieuniknione było lawirowanie. ” To lawirowanie miało brzydki zakręt kiedy Litwini zaczęli pomagać bolszewikom w walce przeciw J.Piłsudskiemu.Potem dzięki zwycięstwu nad bolszewikami i odepchnięciu ich na wschód przez Marszałka Piłsudskiego mogło i powstało niepodległe państwo litewskie.To państwo miało swobodę decyzji i możliwość odrzucenia proponowanej federacji z Polską.Warto tego nie przemilczać, trzeba to docenić i o tym pamiętać.Litwa zaistniała na mapie Europy tylko dzięki zwycięstwu Piłsudskiego.

 2. Gdyby nie I wojna, świat wyglądałby zupełnie inaczej. Nie byłoby Polski, Litwy i wielu innych państw. Rozwój technologiczny poszedłby w innym kierunku, być może byłby taki jak w powieściach steam-punk. Całkiem możliwe, że nie byłoby internetu czy komputerów. A pewnie i społeczeństwa wyglądały zupełnie inaczej, została zachowana przedwojenna struktura. No i pewnie Polaków na Wileńszczyźnie już by dawno nie było -rusyfikacja zrobiła by swoje.

 3. wojna, każda wojna jest złem. Ludzkość zna pojęcie wojny sprawiedliwej, jedyne pojęcie wojny o nie negatywnym znaczeniu, to jest wojna obronna.
  Fakt zgadzam się z Tobą zozen, że gdyby nie I wojna, ciężko byłoby w ówczesnych warunkach politycznych w Europie, odzyskać wolność Polsce i Litwie, lecz nie trzeba gdybać, gdybania nie uznaje historia, jest to teoretyczne rozpatrywanie realiów przyszłości, która miała by wyglądać właśnie gdyby.

 4. Równie dobrze można uznać za przyczynę wybuchu I WŚ wiew skrzydła motyla gdzieś w dżungli afrykańskiej. Gavriło Princip jest tak samo winien wybuchowi tej wojny jak przyczyna II WŚ podpalenie Reichstagu przez Marinusa van der Lubbego.

  Podstawowa i głowna przyczyna to przekroczenienie granicy masy krytycznej. Coś do czego doprowadziło kilku spowinowaconych i koronowanych durniów w Europie, którym marzyło się dalsze zniewalanie narodów, ich wynaradawianie i eksploatacja kolonialna wedłu własnych zgenerowanych umysłów. Na tyle zdegenerowanych, że w końcu pożarli się w rodzinie będąc wcześniej śmiertelnie skłoceni z sąsiadami.
  Litwa coś znaczyła tylko w czasie współpracy z Polską. Dzisiejsza Lietuva nie ma nic wspólnego z tamta Litwą. Zapomina o swoim istnieniu dzięki Synowi Litwy i jego zwyciestwu nad bolszewikami, z którymi bardzo ochoczo wiązała się chwilę wcześniej jak i później by swojego dobroczyńcę ograbić doszczętnie z dóbr materialnych i niematerialnych.
  Proklamowanie Wilna w 1917 roku na stolicę Litwy gdzie Litinów było mniej niż błąd statystyczny świadczy jedynie o wielkim mniemaniu ich o sobie.

  O dzisiejszej Litwie szkoda gadać…

 5. “Przed I wojną światową nie było Polski, Litwy, Czechosłowacji i szeregu innych państw – mówił dla „Kuriera” Česlovas Laurinavičius, kierownik katedry XX wieku w Instytucie Historii Litwy. — Z jednej strony wojna to milionowe ofiary ludzkie, z innej — istotnie zmienił się system międzynarodowy w Europie: na miejsce wielkich imperiów Austro-Węgierskiego i Niemieckiego powstało imperium tureckie i rosyjskie…”

  Chyba panu kierownikowi Ławrynowiczowi coś się pokićkało? Imperium tureckie (osmańskie) po I wojnie świat. nie powstało lecz UPADŁO,powstała Republika Turcji. Imperium rosyjskie też po I w.ś. nie powstało lecz UPADŁO. Czegóż to uczą w lietuviskich szkołach?! ręce opadają…

 6. “Przed I wojną światową nie było Polski, Litwy, Czechosłowacji i szeregu innych państw – mówił dla „Kuriera” Česlovas Laurinavičius, kierownik katedry XX wieku w Instytucie Historii Litwy. — Z jednej strony wojna to milionowe ofiary ludzkie, z innej — istotnie zmienił się system międzynarodowy w Europie: na miejsce wielkich imperiów Austro-Węgierskiego i Niemieckiego powstało imperium tureckie i rosyjskie…”

  Chyba panu kierownikowi Ławrynowiczowi coś się pokićkało? Imperium tureckie (osmańskie) po I wojnie świat. nie powstało lecz UPADŁO,powstała Republika Turcji. Imperium rosyjskie też po I w.ś. nie powstało lecz UPADŁO,na jego gruzach powstało kilka państw narodowych. Czegóż to uczą w lietuviskich szkołach?! ręce opadają…

 7. @ Maur, Czerwiec 29, 2014 at 13:23 –
  “Proklamowanie Wilna w 1917 roku na stolicę Litwy gdzie Litinów było mniej niż błąd statystyczny…”

  W 1917-tym Wilno nie było proklamowane na stolicę LITWY lecz LIETUVY. Litwa (WKL) nie została wskrzeszona.W Wilnie w 1917 większość mieszkańców stanowili Litwini,Lietuvisów zaś,rzeczywiście,było jak na lekarstwo.

 8. Wereszko
  i tutaj z Tobą się zgodzę.
  Pan Česlovas Laurinavičius powinien wziąć korepetycje z historii.

  Maur popełnił jeden błąd, lecz bardzo trafnie opisał przyczynę wybuchu I Wojny Światowej.

 9. @ Wereszko 6

  Prawda. Ogłosić cudze miasto swoją stolicą – zaiste, trzeba być nieodrodnym synem Basanowicza! Wszystkim Koroniarzom i Litwinom życzę odrodzenia LITWY na setną rocznicę zakończenia I wojny światowej!

 10. @ Koroniarz, Czerwiec 29, 2014 at 23:20
  LITWA raczej już się nie odrodzi,chyba że Polska znów stanie się państwem przyciągającym innych (sąsiadów) swoim systemem polityczno-społecznym. Na razie nie zapowiada się na to.
  Janusz Korwin-Mikke na pytanie “Czy chciałby,gdyby mógł, przyłączyć Wilno i Lwów do Polski?” odpowiedział: “Nie! ja stworzę w Polsce TAKI system,że wszyscy sąsiedzi będą chcieli SAMI przyłączyć się do nas.”

 11. @ Wereszko

  Bądź dobrej myśli. Nie takie rzeczy już widzieliśmy. Co do Korwina: tu nie chodzi o system, lecz o kulturę. Dopiero z niej wyrośnie właściwy system. Kto chce odrodzenia Litwy, musi zabiegać o kulturowe, duchowe odrodzenie Korony. Jedno i drugie jest możliwe, bo “jeszcze Polska nie zginęła!”

 12. @ Koroniarz, Czerwiec 30, 2014 at 01:06
  Kultura a potem “właściwy system”? OK. Czy widzisz w dzisiejszej Koronie KULTURĘ zdolną przyciągnąć do siebie innych? Ja raczej nie widzę. Dawna Rzeczpospolita Polska ją miała,dzisiejsza RP istnieje tylko teoretycznie,jak powiedział Sienkiewicz w knajpie.Nikt z sąsiadów nie zechce dołączyć do takiego gnijącego bagna.

 13. @ Wereszko

  Dzisiejsza Korona ledwo zipie, prawie już umarła i nikogo w tym stanie nie przyciągnie. Ale widzę zadatki odrodzenia. Gdzie? Wśród młodzieży. Jeszcze dziesięć lat temu byli to prawie bez wyjątku “młodzi, wykształceni i z dużych ośrodków”, powtarzający za “Wyborczą” jak za panią matką. Dzisiaj coraz więcej z nich fascynuje się historią i tradycją Rzeczypospolitej, sięga do jej wartości, zaczyna odczuwać dumę z polskości i patriotyzm. Coraz więcej zdaje sobie sprawę z bezprawia i koszmarnej krzywdy, jaką było zagrabienie Polsce Kresów. Coraz więcej wie doskonale, że rządzi nami hołota, i odrzuca ten stan rzeczy. Ostatnio powiedziałem im: “Przyjdzie czas, że się policzymy, i zobaczycie, że jest nas więcej, niż się nam wydaje”. W roku 1979, przed przyjazdem św. Jana Pawła II do Polski, też wielu wydawało się, że są niemalże sami. “Można okłamywać niewielu przez długi czas lub wielu przez krótki czas, ale nie można okłamywać wszystkich i zawsze” (Lincoln). Bądźmy dobrej myśli i róbmy swoje w codziennej pracy dla Ojczyzny.

 14. “Chociaż nowo powstałe państwa miały wiele problemów, ale w zasadzie opierały się na zasadach demokratycznych, na zasadzie samookreślenia narodu”.

  Ha, ha, ha! Na jedne banialuki, plecione przez lietuvskiego speca, zwrócił uwagę Wereszko. Ja dorzucam drugie. “Lietuva opierała się na zasadzie samostanowienia narodów”! Dobre! Dotyczy to zwłaszcza ludności Wileńszczyzny, prawda? No cóż, skoro ktoś nazywa się Česlovas Laurinavičius…

 15. @ Koroniarz, Czerwiec 30, 2014 at 14:36
  Śledztwa ciąg dalszy:
  “Po dwóch miesiącach (od 11 XII 1917?), kiedy rozpoczęły się pertraktacje pokojowe pomiędzy Rzeszą a Rosją bolszewicką, obydwa państwa zadeklarowały prawo narodów do samostanowienia.”

  Pani Anno Pieszko! cóż za bzdury Pani pisze! 🙂
  Pertraktacje pokojowe (w Brześciu?) prowadzone były nie przez RZESZĘ lecz przez Cesarstwo Niemieckie.I pierwsze słyszę żeby w Brześciu strony traktatu deklarowały “prawo narodów do samostanowienia”. Może Pani podać jakieś źródło?

  A tu jeszcze taka perełka:
  “Podczas I wojny światowej Litwa od 1915 roku znajdowała się pod okupacją niemiecką”.

  Litwa (chyba chodzi o Lietuvę a nie o WKL?) nie znajdowała się wtedy pod żadną okupacją,bo takiego państwa przedtem nigdy nie było. Od biedy można by napisać: “terytorium późniejszego państwa Lietuva było zajęte przez…”.

  I dalej:
  “Z Niemcami Litwini wiązali nadzieje na odzyskanie niepodległości.”
  Przedziwna sprawa! “Litwa” była okupowana przez Niemców i ci “Litwini” właśnie z Niemcami wiązali nadzieje na odzyskanie niepodległości? Czy to nie jakaś schizofrenia,Pani Anno Pieszko?

 16. @ Wereszko

  Jak już uściślamy, to uściślajmy. Lietuva w 1918 r. nie od-zyskała niepodległości, lecz ją u-zyskała. To państwo pojawił się wtedy na mapie po raz PIERWSZY. A nadzieje na uzyskanie niepodległości w oparciu o Niemcy nie były wcale takie nielogiczne. Głównym celem Lietuvy zawsze była depolonizacja Litwy i ruch lietuvski zawsze korzystał ze wsparcia każdego, kto mógł pomóc w jego realizacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.