Pojawią się limity w rozliczeniach gotówkowych?

Rita Tamašunienė<br/>Fot. Marian Paluszkiewicz
Rita Tamašunienė
Fot. Marian Paluszkiewicz

Najprawdopodobniej od przyszłego roku mieszkańcy Litwy będą mogli dokonywać wzajemnych rozliczeń w formie gotówkowej jedynie do 15 tys. euro (51,8 tys. litów), zaś w rozliczeniach z przedsiębiorstwem bądź osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą będzie ich obowiązywał limit 5 tys. euro (17,3 tys. litów). Naruszenie tego obowiązku może się skończyć postępowaniem karnym.

Takie zmiany przewidują poprawki do przepisów opracowane przez litewskie Ministerstwo Finansów. Nowe poprawki przygotowano po tym, gdy w kwietniu br. Sejm odrzucił poprawki, które miały ograniczyć rozliczenia gotówkowe do 10 tys. litów.
Podczas przedstawiania poprawek w Sejmie ich autorzy zaznaczyli, że mają one na celu zwalczanie gospodarki cieniowej, jednakże posłowie oponowali, twierdząc, że poprawki zaszkodzą tym przedsiębiorcom, którzy dokonują płatności tylko w formie gotówkowej, np. ograniczą handel używanymi samochodami. Parlamentarzyści twierdzą też, że poprawki będą korzystne dla banków, które miałyby dodatkowe dochody za obsługę transakcji.
Ministerstwo Finansów podkreśla, że kwota 5 tys. euro znacznie przewyższa średnią unijną, która wynosi zaledwie 3 tys. euro — i jest dla Litwy najbardziej odpowiednia, zaś granica 15 tys. euro została wybrana z tego powodu, że mieszkańcy nie są zawodowymi uczestnikami rynku i duże gotówkowe rozliczenia są rzadkością.
Ministerstwo Finansów podkreśla, że zmiany nie powinny przysporzyć mieszkańcom kłopotów, ponieważ w ub. roku 95 proc. wszystkich płatności nie przekraczały kwoty 3 tys. euro, zaś w przypadku pozostałych 5 proc. tylko nieznaczną część stanowiły płatność gotówką.
„Nowe poprawki do Ustawy o Ograniczeniu Limitu Rozliczeń Gotówkowych na Litwie przedstawione przez Ministerstwo Finansów do Sejmu jeszcze nie trafiły. Przypuszczam, że będą one rozpatrywane dopiero podczas jesiennej sesji plenarnej. Frakcja AWPL jeszcze nie uzgodniła, czy ostatecznie poprze nową ustawę. Ale ma ona prawo na wprowadzenie w życie, ponieważ podobne zasady obowiązują w państwach Unii Europejskiej” – powiedziała dla „Kuriera” Rita Tamašunienė, starosta frakcji AWPL w Sejmie RL, członek sejmowego Komitetu ds. Budżetu i Finansów.
Autorzy poprawek proponują, by zmiany weszły w życie od początku 2015 roku, kiedy to Litwa zamierza wprowadzić euro.