Powstaną niezależne kantory wymiany walut

Niezależne kantory wymiany walut pojawią się w listopadzie Fot. Marian Paluszkiewicz
Niezależne kantory wymiany walut pojawią się w listopadzie Fot. Marian Paluszkiewicz

Sejm długo zwlekał, aż wreszcie dał zgodę na założenie niezależnych od banków kantorów wymiany walut. Przedsiębiorcy i eksperci od turystyki chwalą ten krok, który ich zdaniem, jest jednak spóźniony o 10 lat. Kantory pojawią się w listopadzie, na dwa miesiące przed wprowadzeniem euro, kiedy to już nie będzie tak istotne. Eksperci nie są pewni, czy ktoś nawet zechce skorzystać z możliwości założenia kantoru.

Jeden z autorów inicjatywy, poseł na sejm Bronius Bradauskas twierdzi, że taka alternatywa będzie przeciwwagą dla monopolu bankowego.
Na wymianie walut banki zagraniczne, prowadzące działalność na Litwie, zarabiają rocznie około 150 milionów litów. Większość tych pieniędzy wędruje za granicę.
Monopol banków przy wymianie waluty to dodatkowy kłopot dla kupujących, sprzedających i turystów. Banki, czynne w dnie powszednie, w piątek mają skrócony dzień pracy. Dokonać wymiany waluty podczas weekendu to wielki kłopot. W centrum miasta jest to niemożliwe, czynne są tylko filie banków w supermarketach i na dworcu kolejowym.
Poseł Bradauskas uważa, że przykładem do naśladowania może być Polska, gdzie kantory wymiany walut działają nie tylko w dużych miastach, ale i na prowincji.

Od 1 stycznia 2015 r. Litwa dołączy do strefy euro. Rada Unii Europejskiej w środę, 23 lipca, podjęła ostateczną decyzję w tej sprawie. Już od rana na jednym z budynków Komisji Europejskiej w Brukseli wisiał plakat z napisem: „Gratulujemy wprowadzenia euro, Litwo!”.
Starania Litwy o przyjęcie do strefy euro trwały kilka lat. Pierwsze podejście, w 2007 r., było nieudane z powodu zbyt wysokiej inflacji. Dopiero w 2014 r. instytucje unijne uznały, że Litwa spełnia wszystkie kryteria członkostwa w strefie euro, tzw. kryteria z Maastricht, dotyczące inflacji, deficytu w sektorze finansów publicznych, stabilności kursów walutowych i stóp procentowych.

„Konsekwentne starania Litwy się opłaciły: dziś strefa euro otworzyła drzwi dla nas” — powiedział premier Litwy Algirdas Butkevičius. „Przyjęcie euro jest strategicznym krokiem dla naszego kraju, przemyślanym ekonomicznie i politycznie, i ma na celu wsparcie wzrostu gospodarczego. Głębsza integracja euro oznacza większe bezpieczeństwo” — podkreślił Butkevičius.
Litwa będzie 19. krajem Unii Europejskiej należącym do strefy euro po: Łotwie (2014 r.), Estonii (2011 r.), Słowacji (2009 r.), Cyprze i Malcie (2008 r.), Słowenii (2007 r.), Grecji (2001 r.), Belgii, Niemczech, Francji, Irlandii, Hiszpanii, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Austrii, Portugalii i Finlandii (1999 r.).

W związku z tym, że Rada Unii Europejskiej zezwoliła na wprowadzenie euro, na Litwie ruszyła kampania informacyjna dotycząca przejścia na europejską walutę. Całą informację związaną z wymianą waluty obywatele Litwy otrzymują w sms’ach.
Są to dwie wiadomości. W pierwszej rząd informuje o stałym kursie lita i euro, według którego od 1 stycznia 2015 będą wymieniane lity na euro, przeliczane wynagrodzenia, emerytury, wypłaty socjalne, ceny towarów. Bezpłatna wymiana będzie dokonywana w bankach komercyjnych, urzędach pocztowych, uniach kredytowych i w Banku Litewskim.
W drugiej wiadomości, którą obywatele otrzymają w grudniu bieżącego roku, zostanie przekazana informacja o okresie ważności obu walut na Litwie, gdzie można bezpiecznie i bezpłatnie wymienić lity na euro oraz gdzie można znaleźć dodatkową informację związaną z wprowadzeniem nowej waluty.