Na Filii UwB w Wilnie — studia magisterskie!

Rekrutacja na studia magisterskie z ekonomii już ruszyła          Fot. Marian Paluszkiewicz
Rekrutacja na studia magisterskie z ekonomii już ruszyła Fot. Marian Paluszkiewicz

Jest to dobra wiadomość dla studentów, pragnących zdobyć stopień naukowy magistra ekonomii. W Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie zostały uruchomione studia magisterskie po polsku!

Wileńska filia Uniwersytetu w Białymstoku ma już pozwolenie Ministerstwa Nauki i Oświaty Litwy (Nr 002508) oraz Centrum Oceny Jakości Studiów (Studijų kokybės vertinimo centro) (Nr. SV2-104), a także Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Nr 1540) i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP (Nr. DSW.ZNU.6051.17.2014.4.AL) na uruchomienie studiów magisterskich na kierunku ekonomia dwóch specjalności: 1. Funkcjonowanie i rozwój gospodarki współczesnej;

2. Przedsiębiorstwo na rynku.
Są to studia identyczne z tymi, które są realizowane na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie w Białymstoku. Zajęcia w Wilnie poprowadzą wysokiej klasy wykładowcy z UwB.
— Funkcjonowanie we współczesnym świecie wymaga wysokich kwalifikacji i jest oparte na wiedzy — powiedział dla „Kuriera” dr hab. Jarosław Wołkonowski, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie. — Nasi absolwenci po studiach magisterskich zdobędą kwalifikacje i wiedzę, które pozwolą im w tym skomplikowanym czasie i w trudnych realiach wolnorynkowych znaleźć swoje miejsce, dobrą pracę lub zaistnieć z własną firmą i stworzyć miejsca pracy dla innych.

Przed kilkoma dniami już ruszyła rekrutacja na studia magisterskie, która potrwa do końca września. Pierwsi chętni już złożyli wymagane dokumenty. Czekają na nich dzienne studia stacjonarne, trwające dwa lata. Nauka będzie się odbywała w języku polskim. Zajęcia będą prowadzone w dniach pracy w godzinach popołudniowych — od godz. 16, by stworzyć możliwość osobom zatrudnionym na jednoczesne pogodzenie pracy i studiów.

Co jest ciekawe, na studia magisterskie mogą wstąpić osoby, które mają ukończone uniwersyteckie studia ze stopniem bakałarza (licencjata) nie tylko na kierunkach ekonomia lub zarządzanie, lecz również z dyplomami ukończenia nauk takich, jak etnologia, europeistyka, historia, prawo, pedagogika, politologia, psychologia, socjologia i stosunki międzynarodowe.

— Być może poloniście na studiach magisterskich z ekonomii byłoby trudno, ale godzenie różnych kierunków studiów jest normą w krajach europejskich. Skoro jest stworzona taka możliwość zmiany kwalifikacji, jest to dobra okazja do wypróbowania sił — mówił dr hab. Jarosław Wołkonowski.

Koszt studiów wynosi 2 500 Lt rocznie (na innych uczelniach Litwy opłata studiów magisterskich na kierunku ekonomii sięga nawet 7 200 Lt i wyżej) — są to koszta utrzymania wynajmowanej bazy materialnej, gdyż Filia w Wilnie nie posiada jeszcze własnej siedziby. Zajęcia będą odbywać się w języku polskim przy ul. Kalwaryjskiej 135 i w salach Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymają dyplomy magistra ekonomii uznawane na Litwie i w innych krajach UE.

Studenci mają takie same prawa, jak i studenci litewskich wyższych uczelni, oraz szeroki wachlarz stypendiów — socjalnych, ministerialnych, naukowych na sumę łącznie 2 000 € rocznie.
— Warunkiem uzyskania stypendium jest dobra nauka i oczywiście brak długów — zaznaczył dziekan. — Ministerstwo Oświaty i Nauki RL na swych stronach podaje, że żaden z naszych absolwentów nie zarejestrował się na litewskiej Giełdzie Pracy jako bezrobotny, co świadczy o tym, że uczelnia kształci dobrych absolwentów. Studia magisterskie z pewnością jeszcze bardziej podniosą kwalifikacje naszych studentów.
Natomiast tegoroczni absolwenci szkół lub maturzyści z poprzednich lat mogą jeszcze się zgłosić na studia licencjackie na kierunku ekonomii lub informatyki — zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na ekonomii i około 20 miejsc na kierunku informatyka. Rekrutacja na tych kierunkach potrwa do końca września. Szczegółowe informacje na stronie www.uwb.lt