Więcej

  Rada zaakceptowała budowę basenu w osiedlu Rudomino

  Czytaj również...

  Na posiedzeniu Rady pomyślnie podjęto 55 uchwał
  Na posiedzeniu Rady pomyślnie podjęto 55 uchwał

  17 grudnia br. zgodnie a porządkiem obrad rady Samorządu rejonu wileńskiego zostało omówione 55 uchwał, dotyczących różnych zagadnień.

  Z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Litwy w latach 2013/2014 w samorządach Litwy dokonano analizy ilości i stanu basenów. Analiza danych wykazała, że prawie połowa samorządów na swoim terytorium nie posiada żadnego basenu. Jako że obecnie reprezentująca Litwę pływaczka Rūta Meilutytė zbiera obfite żniwo medali, a stan zdrowia uczniów Litwy pogarsza się, została podjęta inicjatywa o ulepszeniu infrastruktury basenów.

  Na terytorium Samorządu rejonu wileńskiego nie ma basenów, toteż administracja z radością przyjęła wiadomość o możliwości posiadania takiego obiektu na terytorium samorządu. Wydział Inwestycji przedstawił Radzie projekt uchwały realizacji projektu „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w osiedlu Rudomino”. Rada poparła projekt jednogłośnie. Projekt będzie finansowany z inwestycji kapitałowych Programu Inwestycyjnego Państwa lat 2015-2017. W osiedlu Rudomino i w osiedlach o promieniu 10 km mieszka ponad 15 tys. mieszkańców, zaledwie w odległości 12 km znajduje się Wilno, więc uważa się, że ta infrastruktura będzie miała duże zainteresowanie i przyciągnie nie tylko miłośników aktywnie spędzać czas wolny, ale także wychowanków pobliskich gimnazjów, seniorów i wszystkich dbających o swoje zdrowie.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Na posiedzeniu sprecyzowano budżet i przedzielono asygnacje, które utraciły przeznaczenie, na pełnienie funkcji samodzielnych.
  Większością głosów radnych postanowiono przekazać mienie, należące na zasadzie własności do Samorządu rejonu wileńskiego przedszkolom w Bezdanach i Niemenczynie, szkole – przedszkolu w Niemenczynie, Gimnazjum Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, Gimnazjum w Pogirach, Centralnej Bibliotece Samorządu rejonu wileńskiego i Szkole Sztuki w Rudominie w celu posiadania, korzystania i rozporządzania nim dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych instytucji oświatowych. Zarządzając i dysponując nieruchomościami na zasadzie zaufania, instytucje oświatowe będą miały większe możliwości posiadania dodatkowych źródeł finansowania (udział w projektach unijnych funduszy strukturalnych, pozyskanie środków sponsorów, itd.).

  Członkowie Rady postanowili ponownie przedzielić środki koszyka ucznia instytucji oświatowych, bez zmian w finansowaniu instytucji, biorąc pod uwagę wykonanie budżetu i podania kierowników instytucji oświatowych rejonu wileńskiego. Oszczędności budżetowe instytucji oświatowych przesunięto pomiędzy liniami, tak aby instytucje mogły kupić niezbędny sprzęt i pomoce nauczania.
  Na posiedzeniu zatwierdzono tryb wydawania zezwoleń dla pojazdów wielkogabarytowych i (lub) ciężkich pojazdów (ich połączeń) na jazdę drogami lokalnymi i ulicami. W rejonie wileńskim dokonuje się wiele wycinek drzew, ciężkie pojazdy jadą tranzytem przez rejon, co bardzo pogarsza stan infrastruktury drogowej. Oczekuje się, że po wejścia procedury w życie, będzie lepiej regulowany ruch ciężkich pojazdów na drogach rejonu.

  Na posiedzeniu zatwierdzono plan gospodarowania odpadami w Samorządzie rejonu wileńskiego na lata 2014-202. Celem planu – ustalić środki organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które by zapewniły realizację wymagań ochrony środowiska, wymagań techniczno- ekonomicznych i wymagań higieny, środki zarządzania odpadami, odpowiadające dla wszystkich osób na terenie samorządu. W planie gospodarowania odpadami w Samorządzie rejonu wileńskiego na lata 2014-2020 przewidziano zachęcenie mieszkańców do kompostowania bioodpadów w warunkach domowych. Już w najbliższym czasie będzie udzielać się dużo uwagi rozwojowi systemu zbiórki odpadów opakowań i innych materiałów wtórnych (organizowanie zbierania środków indywidualnych i zbiorowych).

  Po długich dyskusjach, poparcia członków Rady doczekał się projekt uchwały, przedstawiony przez Wydział Współpracy Zagranicznej i Informacji w sprawie podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Samorządem rejonu wileńskiego i Towarzystwem Odra-Niemen we Wrocławiu (Polska).
  Zamykając posiedzenie Rady, mer życzyła wszystkim zgromadzonym ciepłych, przytulnych nadchodzących świąt i zapraszała, aby 23 grudnia, przed Wigilią, przybyć do samorządu i przełamać się opłatkiem, podzielić się myślami i najlepszymi życzeniami.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Organizacja litewska będzie promować kraj w Polsce 

  6 grudnia w konsulacie litewskim w Sejnach podczas spotkania z konsulem litewskim i burmistrzem Arkadiuszem Nowalskim omówiono kwestię współpracy i utworzenia przedstawicielstwa. Uzgodniono, że wkrótce zostanie podpisana dwustronna umowa o współpracy, a zespół instytucji pod kierownictwem Mindaugasa Jonušasa będzie...

  Z wileńskiego cmentarza na Antokolu usunięto sowieckie rzeźby

  Rzeźby w spółce „Grinda” „Chociaż wykonawca »Vilniaus BDT« planował, że prace związane z usuwaniem i wywiezieniem rzeźb potrwają do poniedziałku, udało się je zakończyć znacznie szybciej i wczoraj po południu wszystkie rzeźby zostały przeniesione na teren spółki »Grinda«” — stwierdził...

  Gimnazjum w Awiżeniach obchodziło Dzień Przyjaciela

  Pedagog socjalny Bożena Butkewicz oraz psycholog gimnazjum Anna Gilun zachęcały społeczność gimnazjalną do tego, by wzmacniać tego rodzaju relacje, być wdzięcznym za to, że istnieją, by mówić jeden drugiemu miłe słowa oraz nie zapominać o tym, jacy ważni w...

  Wystawa „Jestem wilnianinem”: o Wilnie i ludziach, którzy je tworzyli

  Z okazji zbliżającej się 700. rocznicy założenia Wilna, Litewskie Muzeum Narodowe zaprasza zanurzyć się w historii 50 opowieści obejmujących okres 700 lat, które będą kręcić się wokół Wilna i jej mieszkańców. Wystawa, podobnie jak samo Wilno, będzie bogata i...