Rada zaakceptowała budowę basenu w osiedlu Rudomino

Na posiedzeniu Rady pomyślnie podjęto 55 uchwał
Na posiedzeniu Rady pomyślnie podjęto 55 uchwał

17 grudnia br. zgodnie a porządkiem obrad rady Samorządu rejonu wileńskiego zostało omówione 55 uchwał, dotyczących różnych zagadnień.

Z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Litwy w latach 2013/2014 w samorządach Litwy dokonano analizy ilości i stanu basenów. Analiza danych wykazała, że prawie połowa samorządów na swoim terytorium nie posiada żadnego basenu. Jako że obecnie reprezentująca Litwę pływaczka Rūta Meilutytė zbiera obfite żniwo medali, a stan zdrowia uczniów Litwy pogarsza się, została podjęta inicjatywa o ulepszeniu infrastruktury basenów.

Na terytorium Samorządu rejonu wileńskiego nie ma basenów, toteż administracja z radością przyjęła wiadomość o możliwości posiadania takiego obiektu na terytorium samorządu. Wydział Inwestycji przedstawił Radzie projekt uchwały realizacji projektu „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w osiedlu Rudomino”. Rada poparła projekt jednogłośnie. Projekt będzie finansowany z inwestycji kapitałowych Programu Inwestycyjnego Państwa lat 2015-2017. W osiedlu Rudomino i w osiedlach o promieniu 10 km mieszka ponad 15 tys. mieszkańców, zaledwie w odległości 12 km znajduje się Wilno, więc uważa się, że ta infrastruktura będzie miała duże zainteresowanie i przyciągnie nie tylko miłośników aktywnie spędzać czas wolny, ale także wychowanków pobliskich gimnazjów, seniorów i wszystkich dbających o swoje zdrowie.

Na posiedzeniu sprecyzowano budżet i przedzielono asygnacje, które utraciły przeznaczenie, na pełnienie funkcji samodzielnych.
Większością głosów radnych postanowiono przekazać mienie, należące na zasadzie własności do Samorządu rejonu wileńskiego przedszkolom w Bezdanach i Niemenczynie, szkole – przedszkolu w Niemenczynie, Gimnazjum Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, Gimnazjum w Pogirach, Centralnej Bibliotece Samorządu rejonu wileńskiego i Szkole Sztuki w Rudominie w celu posiadania, korzystania i rozporządzania nim dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych instytucji oświatowych. Zarządzając i dysponując nieruchomościami na zasadzie zaufania, instytucje oświatowe będą miały większe możliwości posiadania dodatkowych źródeł finansowania (udział w projektach unijnych funduszy strukturalnych, pozyskanie środków sponsorów, itd.).

Członkowie Rady postanowili ponownie przedzielić środki koszyka ucznia instytucji oświatowych, bez zmian w finansowaniu instytucji, biorąc pod uwagę wykonanie budżetu i podania kierowników instytucji oświatowych rejonu wileńskiego. Oszczędności budżetowe instytucji oświatowych przesunięto pomiędzy liniami, tak aby instytucje mogły kupić niezbędny sprzęt i pomoce nauczania.
Na posiedzeniu zatwierdzono tryb wydawania zezwoleń dla pojazdów wielkogabarytowych i (lub) ciężkich pojazdów (ich połączeń) na jazdę drogami lokalnymi i ulicami. W rejonie wileńskim dokonuje się wiele wycinek drzew, ciężkie pojazdy jadą tranzytem przez rejon, co bardzo pogarsza stan infrastruktury drogowej. Oczekuje się, że po wejścia procedury w życie, będzie lepiej regulowany ruch ciężkich pojazdów na drogach rejonu.

Na posiedzeniu zatwierdzono plan gospodarowania odpadami w Samorządzie rejonu wileńskiego na lata 2014-202. Celem planu – ustalić środki organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które by zapewniły realizację wymagań ochrony środowiska, wymagań techniczno- ekonomicznych i wymagań higieny, środki zarządzania odpadami, odpowiadające dla wszystkich osób na terenie samorządu. W planie gospodarowania odpadami w Samorządzie rejonu wileńskiego na lata 2014-2020 przewidziano zachęcenie mieszkańców do kompostowania bioodpadów w warunkach domowych. Już w najbliższym czasie będzie udzielać się dużo uwagi rozwojowi systemu zbiórki odpadów opakowań i innych materiałów wtórnych (organizowanie zbierania środków indywidualnych i zbiorowych).

Po długich dyskusjach, poparcia członków Rady doczekał się projekt uchwały, przedstawiony przez Wydział Współpracy Zagranicznej i Informacji w sprawie podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Samorządem rejonu wileńskiego i Towarzystwem Odra-Niemen we Wrocławiu (Polska).
Zamykając posiedzenie Rady, mer życzyła wszystkim zgromadzonym ciepłych, przytulnych nadchodzących świąt i zapraszała, aby 23 grudnia, przed Wigilią, przybyć do samorządu i przełamać się opłatkiem, podzielić się myślami i najlepszymi życzeniami.