Na naszych łamach…

FOTO Łucja Wojśniewicz, kierowniczka przedszkola nr 148, inicjatorka zakładania polskich grup w Wilnie  Fot. Michaił Rebi
Łucja Wojśniewicz, kierowniczka przedszkola nr 148, inicjatorka zakładania polskich grup w Wilnie  Fot. Michaił Rebi

Przed 27 laty: Polskie grupy
w przedszkolach w toku realizacji

1 października br. zamieściliśmy w naszym dzienniku relację ze spotkania w „Czerwonym Sztandarze” wszystkich osób zainteresowanych w istnieniu polskich grup w przedszkolach wileńskich oraz w terenie. Najwięcej było rodziców pragnących mieć rozeznanie, jak szybko i gdzie nastąpi ich otwarcie.
Pierwsze kroki, jak wiadomo, zostały już poczynione. W trzech wileńskich przedszkolach już działają grupy polskie. W rejonie wileńskim — również. Dość licznie powstają w szalczininkajskim.
Przy okazji informujemy Czytelniczki z m. Szalczininkai B. Wojciechowską, D. Sworobowicz i inne, które zwracały się do redakcji z prośbą o interwencję redakcji w sprawie zorganizowania polskiej grupy w przedszkolu nr 1 („Pasaka”), że grupy takowe będą. Ale kwestię załatwi się ostatecznie dopiero w styczniu 1989 r., gdy otworzy się nowe przedszkola w pobliskim gospodarstwie „Szalczininkai”. Będzie tam kilka różnowiekowych grup polskich.
W „Pasace” trudno jest obecnie rozlokować nową dodatkową grupę.
Jak twierdzi tow. Adamonienė, inspektorka do spraw przedszkolnych rejonowego wydziału oświaty, 8 dzieci (a tyle było właśnie podań) to zbyt mało, by ją otworzyć. Być może należałoby zainteresowanym rodzicom porozumieć się z kierowniczką przedszkola oraz innymi rodzicami — Polakami, by zebrać więcej chętnych oraz drogą odpowiednich przesunięć dzieci stworzyć jednak grupę polską już teraz? Sądzimy, że jest to sprawa do załatwienia.
O programie dla polskich grup. Jego brak hamuje szybki rozwój polskich grup, jest poważnym utrudnieniem w ich pracy. Informujemy, że staraniem kierowniczki wileńskiego żłobka-przedszkola nr 148 Lucyny Wojśniewicz operatywnie zostało przetłumaczone i opracowane aktualne litewskie wydanie „Vaikų darželio programa” z uwzględnieniem specyfiki wychowania i nauczania w języku polskim . Obecnie program znajduje się w redakcji podręczników w języku polskim, gdzie również operatywnie jest redagowany i przygotowywany do druku. Liczymy na to, że już w roku przyszłym ten program ujrzy światło dzienne.
Ankieta. Prosimy rodziców z powagą ustosunkować się do niej. Wyciąć z gazety tę czystą i wypełnić według wzoru zamieszczonego obok. Pisać należy wyraźnie. Jeśli wycinek ulegnie zepsuciu, można własnoręcznie na białym papierze go narysować. Wypełniają ankietę tylko ci Czytelnicy, którzy pragną swoje dzieci oddać do polskich przedszkoli. W ostatniej rubryce ankiety „Dogodny dojazd” należy wskazać najbliższe do waszego miejsca zamieszkania żłobki-przedszkola. Jest to najbardziej aktualne dla mieszkańców Wilniusu.
Własne życzenia, propozycje, spostrzeżenia, pytania, jeśli takowe powstaną, należy spisać na osobnej kartce.
Ankieta została sporządzona przez nauczyciela Wileńskiej Szkoły Średniej nr 5 Czesława Mickiewicza, członka grupy koordynacyjnej przy redakcji „Czerwonego Sztandaru”, mającej współdziałać w organizowaniu polskich grup. Niżej zamieszczamy też jego rozważania.

OD REDAKCJI

Przytaczamy podstawową myśl nauczyciela wypowiedzianą wówczas w artykule „Narodowość kształtuje się od dziecka”.

„Pamiętajmy, że narodowość kształtuje się od wczesnego dzieciństwa. Gdy dzieci tylko nauczą się mówić, niech na pytanie „Kto ty jesteś?” śmiało odpowiadają: Polak, a będzie to trwała gwarancja tego, że wyrosną bez kompleksów z prawdziwym poczuciem tożsamości narodowej”.

„Czerwony Sztandar”
12 listopada 1988 r.