Rozdano dyplomy licencjackie z orzełkiem w koronie

Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w piątek, 24 lipca, w sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie       Fot. Iwona Klimaszewska / L24.lt
Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w piątek, 24 lipca, w sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie Fot. Iwona Klimaszewska / L24.lt

„Gaude, mater Polonia” zabrzmiało w tym roku po raz szósty dla kolejnej promocji absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Dyplomy licencjackie w bordowej oprawie z godłem Universitas Bialostocensis z orzełkiem w koronie na stronie tytułowej otrzymało 51 studentów, którzy ukończyli studia na kierunkach informatyki i ekonomii.

Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w piątek, 24 lipca, w sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie w obecności władz uczelni, gości honorowych oraz najbliższych: rodziców, dziadków, przyjaciół.
— Wyższe wykształcenie, świadectwo którego dzisiaj otrzymujecie, zapewni wam dobre fundamenty dla przyszłej kariery – przemawiał dziekan Wydziału  Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Jarosław Wołkonowski. — Cieszy nas niezmiernie, że kolejnych 51 osób zdobyło wyższe wykształcenie. Nie jest to ostateczna liczba. Jeszcze kilkudziesięciu studentów będzie broniło prac we wrześniu i otrzyma dyplomy w trakcie inauguracji nowego roku akademickiego w październiku. Jak mówił prodziekan, studia na Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku skończyło już ogółem 446 studentów.
W ciągu ostatniego roku akademickiego 2014/2015 w życiu wydziału wydarzyło się kilka ważnych zmian. Zostały uruchomione studia magisterskie na kierunku ekonomia – Filia w Wilnie otrzymała wszystkie niezbędne pozwolenia od władz polskich i litewskich. Studia magisterskie ruszyły od 1 października, przyciągając 50-osobową grupę adeptów ekonomii.
Po drugie, cieszy szybka i sprawna akredytacja instytucjonalna, przeprowadzona przez władze litewskie i ekspertów Zachodniej Europy, która miała miejsce zimą i wiosną 2014/2015 r. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny otrzymał akredytację na maksymalny 6-letni okres.
Poza tym ze strony władz polskich uczelnia w Wilnie otrzymała zgodę na uruchomienie studiów na kierunku europeistyki. W końcu czerwca polska komisja akredytacyjna wydała pozytywną opinię, zaś Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 17 lipca br. wydało pozytywną zgodę na uruchomienie tych studiów w Wilnie.
— Teraz musimy otrzymać pozwolenie ze strony władz litewskich. Mamy nadzieję, że władze litewskie docenią duże zapotrzebowanie na ten kierunek i w ciągu kilku tygodni pozwolenie otrzymamy – mówił „Kurierowi” dziekan wydziału dr hab. Jarosław Wołkonowski.
Gratulacje dla studentów złożyła również prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz.
Jest to ogromne święto dla Uniwersytetu, gdyż wykształciliśmy kolejny rocznik. My, czyli Wileńska Filia Uniwersytetu w Białymstoku. Jest to tak ogromna uroczystość, że zgodnie z tradycją akademicką, by nadać jej odpowiednią rangę, odpowiednio się przygotowaliśmy: państwo i my również jesteśmy w togach i  biretach, by nadać tej uroczystości właściwą rangę.
W tegorocznej promocji 3 osoby odebrały dyplomy z wyróżnieniem: Karolina Malinowska i Łucja Wojnicz z ekonomii oraz Artur Osipowicz spośród informatyków. Żeby otrzymać taki dyplom, średnia ocen uzyskana w ciągu 3 lat studiów musi wynosić nie mniej niż 4,75 (w skali 5-stopniowej). Egzamin licencjacki i praca dyplomowa również muszą być złożone na maksymalną ocenę, czyli 5.
W ciągu 8 lat Filia w Wilnie nadal się boryka z problemem braku siedziby, na skutek czego część zajęć się odbywa na ul. Kalwaryjskiej, część na  Nowogródzkiej. Są potrzebne radykalne kroki, gdyż sytuacja staje się krytyczna.
W nadesłanym liście gratulacyjnym ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Republice Litewskiej Jarosław Czubiński deklarował „dalszą pomoc i różnorodne wsparcie”.