Więcej

  Rozdano dyplomy licencjackie z orzełkiem w koronie

  Czytaj również...

  Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w piątek, 24 lipca, w sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie    Fot. Iwona Klimaszewska / L24.lt
  Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w piątek, 24 lipca, w sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie Fot. Iwona Klimaszewska / L24.lt

  „Gaude, mater Polonia” zabrzmiało w tym roku po raz szósty dla kolejnej promocji absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Dyplomy licencjackie w bordowej oprawie z godłem Universitas Bialostocensis z orzełkiem w koronie na stronie tytułowej otrzymało 51 studentów, którzy ukończyli studia na kierunkach informatyki i ekonomii.

  Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w piątek, 24 lipca, w sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie w obecności władz uczelni, gości honorowych oraz najbliższych: rodziców, dziadków, przyjaciół.
  — Wyższe wykształcenie, świadectwo którego dzisiaj otrzymujecie, zapewni wam dobre fundamenty dla przyszłej kariery – przemawiał dziekan Wydziału  Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Jarosław Wołkonowski. — Cieszy nas niezmiernie, że kolejnych 51 osób zdobyło wyższe wykształcenie. Nie jest to ostateczna liczba. Jeszcze kilkudziesięciu studentów będzie broniło prac we wrześniu i otrzyma dyplomy w trakcie inauguracji nowego roku akademickiego w październiku. Jak mówił prodziekan, studia na Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku skończyło już ogółem 446 studentów.
  W ciągu ostatniego roku akademickiego 2014/2015 w życiu wydziału wydarzyło się kilka ważnych zmian. Zostały uruchomione studia magisterskie na kierunku ekonomia – Filia w Wilnie otrzymała wszystkie niezbędne pozwolenia od władz polskich i litewskich. Studia magisterskie ruszyły od 1 października, przyciągając 50-osobową grupę adeptów ekonomii.
  Po drugie, cieszy szybka i sprawna akredytacja instytucjonalna, przeprowadzona przez władze litewskie i ekspertów Zachodniej Europy, która miała miejsce zimą i wiosną 2014/2015 r. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny otrzymał akredytację na maksymalny 6-letni okres.
  Poza tym ze strony władz polskich uczelnia w Wilnie otrzymała zgodę na uruchomienie studiów na kierunku europeistyki. W końcu czerwca polska komisja akredytacyjna wydała pozytywną opinię, zaś Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 17 lipca br. wydało pozytywną zgodę na uruchomienie tych studiów w Wilnie.
  — Teraz musimy otrzymać pozwolenie ze strony władz litewskich. Mamy nadzieję, że władze litewskie docenią duże zapotrzebowanie na ten kierunek i w ciągu kilku tygodni pozwolenie otrzymamy – mówił „Kurierowi” dziekan wydziału dr hab. Jarosław Wołkonowski.
  Gratulacje dla studentów złożyła również prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz.
  Jest to ogromne święto dla Uniwersytetu, gdyż wykształciliśmy kolejny rocznik. My, czyli Wileńska Filia Uniwersytetu w Białymstoku. Jest to tak ogromna uroczystość, że zgodnie z tradycją akademicką, by nadać jej odpowiednią rangę, odpowiednio się przygotowaliśmy: państwo i my również jesteśmy w togach i  biretach, by nadać tej uroczystości właściwą rangę.
  W tegorocznej promocji 3 osoby odebrały dyplomy z wyróżnieniem: Karolina Malinowska i Łucja Wojnicz z ekonomii oraz Artur Osipowicz spośród informatyków. Żeby otrzymać taki dyplom, średnia ocen uzyskana w ciągu 3 lat studiów musi wynosić nie mniej niż 4,75 (w skali 5-stopniowej). Egzamin licencjacki i praca dyplomowa również muszą być złożone na maksymalną ocenę, czyli 5.
  W ciągu 8 lat Filia w Wilnie nadal się boryka z problemem braku siedziby, na skutek czego część zajęć się odbywa na ul. Kalwaryjskiej, część na  Nowogródzkiej. Są potrzebne radykalne kroki, gdyż sytuacja staje się krytyczna.
  W nadesłanym liście gratulacyjnym ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Republice Litewskiej Jarosław Czubiński deklarował „dalszą pomoc i różnorodne wsparcie”.

  Afisze

  Więcej od autora

  Z kapłańską misją w Papui-Nowej Gwinei

  Widząc nazwę kraju i ciemnoskóre twarze Papuasów, wielu kojarzy ten kraj z Afryką… Owszem, mamy tropikalny klimat i wiele politycznych czy ekonomicznych podobieństw, ale kultura ciąży bardziej ku Samoa czy Hawaiʻi niż do Afryki. Do niedawna, czyli zanim dotarli tu...

  Gdzie się mieszka na Litwie najlepiej

  Na indeks GKI składa się 41 wskaźników w 6 obszarach: materialne warunki życia; przedsiębiorczość ludności i konkurencyjność biznesu; usługi zdrowotne; usługi edukacyjne; demografia, aktywność obywatelska i społeczna; infrastruktura publiczna, jakość i bezpieczeństwo środowiska mieszkalnego. Za pomocą GKI można sprawdzić...

  Jak w kilku słowach zawrzeć trzy kłamstwa

  O Odznace Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą Ww. teksty ukazały się w odniesieniu odznaczeń przyznanych 2 maja z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą trzem zasłużonym Polakom na Litwie: byłemu wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół...

  Kryteria reorganizacji szkół określane przez rząd są sprzeczne z Konstytucją RL

  „Sąd Konstytucyjny wyraźnie orzekł, że rząd i ministerstwo oświaty w dużym stopniu przekroczyli swe kompetencje” — komentuje posłanka Beata Pietkiewicz. Sąd Konstytucyjny odniósł się do wniosku 57-osobowej grupy parlamentarzystów. Zwrócili się oni do SK, by zbadał on, czy ustalane przez...