Więcej

  Na naszych łamach…

  Czytaj również...

  Filmowcy polscy na przyjęciu w redakcji „Czerwonego Sztandaru” Fot. Ewgienij Szyszko

  Przed 49 laty: Filmowcy polscy w Wilniusie

  Wczoraj w wileńskim Domu Aktora odbyła się konferencja prasowa, na której obecni byli przedstawiciele polskiego filmu: Lucyna Winicka, Alicja Sędzińska, Jerzy Passendorfer, Jerzy Tabor, Tadeusz Szmidt. Polscy goście odpowiedzieli na liczne pytania przedstawicieli prasy, podzielili się swoimi twórczymi planami na przyszłość.
  Następnie w redakcji „Czerwony Sztandar” odbyło się serdeczne spotkanie polskich aktorów z pracownikami dziennika. Goście zapisali swe krótkie wypowiedzi o wrażeniach z pobytu w księdze pamiątkowej gazety. Pracownicy redakcji udekorowali ich odznakami dziennika „Czerwony Sztandar”.
  Po południu po zwiedzeniu miasta polscy artyści złożyli wizytę w Towarzystwie Więzi Kulturalnych z Zagranicą. Wieczorem zaś polscy aktorzy spotkali się z widzami Wilniusu w kinach „Wingis” i „Lietuva”.
  Parę słów gości o Wilniusie.
  Alicja Sędzińska
  — Mam bardzo wielu znajomych w stolicy Litwy. Wiele więc się nasłuchałam o tym pięknym mieście. Ogromnie  jestem zadowolona, że mogłam je poznać.
  Jerzy Passendorfer
  — Wyobraźcie sobie, że jestem urodzonym wileńczukiem. Urodziłem się w Wilnie, na obecnej ulicy M. Melnikaitė. Jednak w 1930 roku opuściłem to miasto. Wspomnienia dzieciństwa są bardzo skąpe. Cieszę się więc bardzo, że mam okazję poznać moje rodzinne miasto.
  Tadeusz Schmidt
  — W Wilniusie nigdy nie byłem. To jest moje pierwsze nadzwyczaj miłe spotkanie z uroczym grodem.
  Jadwiga Kudirko
  „Czerwony Sztandar”
  25 września 1966 r.

  Przed 22 laty: Zamordowano zastępcę redaktora naczelnego „Respubliki”

  Wstrząsnęła nami ta tragiczna wieść. Wczoraj rano, o 8.30 podczas wsiadania do samochodu serią strzałów w głowę zabito dziennikarza Vitasa Lingysa, zastępcę redaktora naczelnego „Respubliki”. Najemni zabójcy działali pewnie. Krwawa wendeta została dokonana. Jest to wypadek bezprecedensowy. „Respublika”, niezależny i wpływowy dziennik dużo pisze o zorganizowanej przestępczości. Mafia poprzysięgła zemstę. Jak powiedział redaktor naczelny V. Tomkus, zastraszanie i napady na V. Lingysa miały miejsce już poprzednio. Śledzono go, spalono mu domek w ogrodzie za miastem. V. Lingys chociaż sam nie pisał ostatnio na tematy kryminalne, jednakże w redakcji patronował tej tematyce, organizował materiały o największych przestępstwach, informował społeczność o tym, kim są przestępcy. Po serii publikacji na temat reketu i powiązań mafijnych w Połądze, do redakcji telefonowano grożąc rozprawą. W sobotnim numerze na pierwszej stronie „Respublika” pisała o tych pogróżkach. Artykuły jednak ukazywały się nadal. Vitas Lingys kochał Litwę, nie mógł znieść tego, że omotały ją przestępcze sieci. Był nieprzekupny i bezkompromisowy. Zapłacił za to życiem.
  Jadwiga Podmostko
  „Kurier Wileński”
  13 października 1993 r.

   

  Zdaniem Bumbliauskasa, dzięki Radziwiłłom Litwa stała się prawdziwym europejskim mocarstwem Fot. Marian Paluszkiewicz
  Zdaniem Bumblauskasa, dzięki Radziwiłłom Litwa stała się prawdziwym europejskim mocarstwem Fot. Marian Paluszkiewicz

  Przed 6 laty: Szczątki Radziwiłłów spoczną w Dubinkach

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  W Litewskim Muzeum Sztuki, w byłym pałacu Radziwiłłów, wystawiono urnę ze szczątkami książąt Wielkiego Księstwa Litewskiego — Mikołaja Radziwiłła Czarnego, Mikołaja Radziwiłła Rudego — braci Królowej Polski Barbary Radziwiłłówny, szczątki ich małżonek, dzieci, krewnych.
  Urna pozostanie w muzeum do soboty, po czym szczątki zostaną uroczyście złożone w kościele w miasteczku Dubinki (Dubingiai), niegdysiejszej siedzibie tej gałęzi rodu Radziwiłłów.
  W trakcie pogrzebowych uroczystości w Dubinkach udział również wezmą potomkowie rodu Radziwiłłów — Mikołaj i Maciej Radziwiłłowie, którzy wczoraj wieczorem przybyli z Polski (…).
  Szczątki w Dubinkach zostały odkryte w 2004 roku, w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w tej miejscowości, w centralnej części byłego kościoła ewangelickiego. Grupą archeologów kierował prof. dr Albinas Kuncevičius. Przypuszczenia archeologów, że znaleziono szczątki Radziwiłłów, z dużym prawdopodobieństwem potwierdziły badania DNK przeprowadzone w Instytucie Medycyny Sądowej im. Romera w Wilnie i w Instytucie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczątki były przechowywane w Instytucie im. Romera.
  — Dotychczas na Litwie pamiętano tylko o świetności Litwy za czasów Mendoga i Witolda, a o rozkwicie naszego kraju, który został zapoczątkowany przez rody magnackie, w tym Radziwiłłów, zapomniano” — powiedział „Kurierowi” znany litewski historyk Alfredas Bumblauskas.
  Witold Janczys
  „Kurier Wileński”
  4 września 2009 r.

  Afisze

  Więcej od autora

  Konkurs stypendialny im. Kazimierasa Bugi dla studentów poza Litwą

  Studenci zostaną wybrani przez centra studiów litewskich (studia bałtyckie) i zarekomendowani Ministerstwu Edukacji, Nauki i Sportu. Stypendium im. Kazimierasa Bugi jest przyznawane corocznie w celu promowania zainteresowania językiem litewskim i literaturą litewską za granicą oraz wspierania studentów studiujących język litewski...

  Spektakl dla dzieci i młodzieży #HEN w DKP w Wilnie [Z GALERIĄ]

  Wspomnimy żeglarza Henryka Jaskułę Spektakl, prezentowany w formule monodramu, wspomina postać Henryka Jaskuły — wybitnego żeglarza, który jako pierwszy Polak i trzeci żeglarz w historii, samotnie, bez zawijania do portów, okrążył Ziemię, stając się inspiracją dla kolejnych pokoleń wilków morskich....

  XXX Międzynarodowy Festiwal Poezji „Maj nad Wilią” [GALERIA]

  Na inaugurację festiwalu przybył osobiście ambasador RP w Wilnie Konstanty Radziwiłł. „Myślę, że Adam Mickiewicz, jak mało kto, jest patronem wielu piszących poezję. Może też być patronem tego miejsca” — zaznaczył ambasador RP. Więcej na temat wyjątkowego wydarzenia i wypowiedzi ambasadora...

  XXIII Festyn „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie [GALERIA]

  Wydarzenie przyciągnęło do Niemenczyna gości ze wszystkich zakątków Wileńszczyzny. Więcej na temat tego wyjątkowego festynu w najbliższym wydaniu dziennika i magazynu „Kuriera Wileńskiego”. Wielobarwne występy i promieniejące uśmiechy na zdjęciach uwiecznił nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.